Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

Spridarservice

Spridarservice och kontroll av spridare

Vi erbjuder professionell spridarservice i vår anläggning. Allt från kontroll av sprutbild till mätning av flöde, kontroll av induktans, ultraljudstvätt, byte av spridarfilter m.m.

Vid service av spridare hos oss medföljer erfoderlig dokumentation så ni som kund kan se hur spridare var när de kom in till oss och efter att service utförts.

Det är extra viktigt att man regelbundet lämnar sina spridare på service om man kör på etanol ( E85 ) då detta bränslet skapar korrision i spridare som påverkar sprutbild, flöde m.m. Även filtret i spridaren kan behöva att bytas regelbundet då etanol ofta drar med sig mer smuts som fastnar i spridarensfilter och som då riskerar att täppas igen med motorskador som följd.

Produkter

I lager

Finns i lager


SPD fuel cell med catchtanksfunktion

Nyutvecklad fuel cell med inbyggd catchtanksfunktion.

 

fuel cell