Sweden Norway Denmark Finland
Oljor / Tillsatser

Oljor / Tillsatser (45)

Castrol och redline oljor/tillsatser.

Vi har alla oljor från Castrol. Castrol edge, Castrol magnatec m.fl.

Sortera:
Produkter per sida: 15 30 45 Alla
Visar 15 av 45 träffar

Bosch DOT4 1L

110,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":110,"price":"110,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"5,00 kr","price_original_raw":110,"price_original":"110,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p><span>BOSCH DOT 4 bromsv&auml;tska. Kan anv&auml;ndas i alla bromssystem d&auml;r DOT 3 eller DOT 4 kr&auml;vs. Kokpunkt minst 265&deg;C, v&aring;t kokpunkt minst 165&deg;C.</span></p>\r\n<p>Volym 1 liter.</p>\r\n</div>","image":{"id":"2487","path":"BOSCH_DOT4_1L-500x500.jpg","image":"/image/2487/BOSCH_DOT4_1L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9725","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPBOSCHDOT41L","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"4","delivery_time":"","image_id":"2487","categories_id":"369","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"BOSCH_DOT4_1L-500x500.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/bromsvatska/bosch-dot4-1l.html","name":"Bosch DOT4 1L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/bosch-dot4-1l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9725"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Bosch DOT4 5L

495,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":495,"price":"495,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"21,25 kr","price_original_raw":495,"price_original":"495,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p><span>BOSCH DOT 4 bromsv&auml;tska. Kan anv&auml;ndas i alla bromssystem d&auml;r DOT 3 eller DOT 4 kr&auml;vs. Kokpunkt minst 265&deg;C, v&aring;t kokpunkt minst 165&deg;C.</span></p>\r\n<p>Volym 5 liter.</p>\r\n</div>","image":{"id":"2488","path":"BOSCH_DOT4_5L-500x500.jpg","image":"/image/2488/BOSCH_DOT4_5L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9726","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPBOSCHDOT45L","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"4","delivery_time":"","image_id":"2488","categories_id":"369","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"BOSCH_DOT4_5L-500x500.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/bromsvatska/bosch-dot4-5l.html","name":"Bosch DOT4 5L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/bosch-dot4-5l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9726"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Diesel Fuel Biostat

265,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":265,"price":"265,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"12,50 kr","price_original_raw":265,"price_original":"265,00 kr","description_short":"","description":"<p>Som man h&ouml;r p&aring; namnet &auml;r produkten till en b&ouml;rjan fr&auml;mst avsedd f&ouml;r diesel. Men den fungerar &auml;ven bra att k&ouml;ra i E85 br&auml;nsle. N&auml;r E85 kommer i kontakt med vatten och syre bildas svampar/bakterier som lever i br&auml;nslet. Deras avf&ouml;ring kommer g&ouml;ra br&auml;nslet s&aring; surt att det ger&nbsp; fr&auml;tskadar i br&auml;nslesystemet. Det kan &auml;ven s&auml;tta igen br&auml;nslefilter m.m. Efter att man har h&auml;llt i denna tillsats i tanken tar det ungef&auml;r tv&aring; dygn innan alla bakterier &auml;r d&ouml;da. Rekommenderas framf&ouml;rallt om bilen har st&aring;tt p&aring; E85 l&auml;nge. T.ex. vid vinterf&ouml;rvaring.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>En flaska (355ml) till 330 liter diesel d&ouml;dar alla bakterier inom 48 timmar. Anv&auml;nd Red Line Diesel Fuel Biostat i f&ouml;rebyggande syfte samt vid l&aring;ngtidsf&ouml;rvaring av br&auml;nsle. F&ouml;r att undvika problem med bakterietillv&auml;xt s&aring; b&ouml;r br&auml;nsletankarna h&aring;llas fria fr&aring;n vatten. D&auml;rf&ouml;r rekommenderas l&ouml;pande anv&auml;ndning av Red Line WaterRemover &amp; AntiFreeze.</p>\r\n<p><b>Diesel Fuel Biostat</b></p>\r\n<ul>\r\n<li>D&ouml;dar effektivt bakterier och alger i br&auml;nslesystemet</li>\r\n<li>L&ouml;ser sig helt i dieslbr&auml;nsle</li>\r\n<li>Fungerar &auml;ven i n&auml;rvaro av stora m&auml;ngder vatten</li>\r\n<li>Motverkar rost och korrosion</li>\r\n<li>Skadar inte motordelar och br&auml;nsleslangar</li>\r\n<li>Inneh&aring;ller ingen form av antibiotika</li>\r\n</ul>\r\n<p><b>Dosering</b></p>\r\n<p>Anv&auml;nd 1 flaska (355ml) till 330 liter diesel f&ouml;r en snabb och effektiv eliminering av mikroorganismer och 1 flask till 700 liter diesel f&ouml;r l&ouml;pande skydd mot bakterieangrepp i br&auml;nslet.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>","image":{"id":"2468","path":"diesel_fuel_biostat-113x300.jpg","image":"/image/2468/diesel_fuel_biostat-113x300.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"736","products_status":"1","parent_id":null,"model":"SPD58-10070","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"1","delivery_time":"","image_id":"2468","categories_id":"230","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"diesel_fuel_biostat-113x300.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/diesel-fuel-biostat.html","name":"Diesel Fuel Biostat","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/diesel-fuel-biostat.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=736"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Motul RBF 600

127,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":127,"price":"127,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"6,25 kr","price_original_raw":127,"price_original":"127,00 kr","description_short":"","description":"<p>En bromsv&auml;tska med en torr kokpunkt p&aring; 312grader!!</p>\r\n<p>Kan anv&auml;ndas i&nbsp;alla fordon d&aring; den klarar kraven f&ouml;r b&aring;de DOT4, DOT5.1 och DOT3 system st&auml;ller.</p>\r\n<p>Perfekt vid h&aring;rd k&ouml;rning d&auml;r bromstemperaturen &auml;r extremt h&ouml;g.</p>\r\n<p>Mycket popul&auml;r bromsv&auml;tska i racing kretsar d&auml;r bilen k&ouml;rs h&aring;rt.</p>\r\n<p>0,5l f&ouml;rpackning</p>","image":{"id":"1379","path":"/products/m/motul_rbf_600.jpg","image":"/image/1379/motul_rbf_600.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"6266","products_status":"1","parent_id":"0","model":"rbf600-1","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"4","delivery_time":"","image_id":"1379","categories_id":"369","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"motul_rbf_600.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/bromsvatska/motul-rbf-600.html","name":"Motul RBF 600","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/motul-rbf-600.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=6266"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Red Line SI-Alcohol

165,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":165,"price":"165,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"7,50 kr","price_original_raw":165,"price_original":"165,00 kr","description_short":"","description":"<p>Denna produkt rekommenderar vi starkt till alla som k&ouml;r p&aring; etanol. Etanolen &auml;r mycket torr och str&auml;v och det kommer leda till k&auml;rvande br&auml;nslepumpar, spridare m.m. Denna olja motverkar det. B&ouml;r anv&auml;ndas kontinuerligt.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>SI-Alcohol &auml;r utvecklad f&ouml;r att f&ouml;rhindra slitage och korrosion under de mest p&aring;frestande f&ouml;rh&aring;llanden. Den &auml;r &auml;ven mycket effektiv till racingapplikation. Med f&ouml;rb&auml;ttrad sm&ouml;rjning f&aring;r man j&auml;mnare motorg&aring;ng och b&auml;ttre f&ouml;rbr&auml;nning med mer effekt och renare avgaser som f&ouml;ljd. Red Line SI-Alcohol &auml;r utvecklad f&ouml;r att fungera tillsammans med katalysatorer och kan utan risk f&ouml;r skador anv&auml;ndas kontinuerligt.</p>\r\n<p><strong>Red Line SI-Alcohol</strong></p>\r\n<ul>\r\n<li>Sm&ouml;rjer spridare, br&auml;nslepumpar och cylindrar.</li>\r\n<li>Minskar slitage.</li>\r\n<li>Reng&ouml;r spridare</li>\r\n<li>Motverkar korrosion</li>\r\n<li>Skadar inte katalysatorer</li>\r\n<li>Ger j&auml;mnare motorg&aring;ng</li>\r\n</ul>\r\n<p><strong>Dosering</strong></p>\r\n<p>Anv&auml;nd SI-Alcohol kontinuerligt vid varje tankning f&ouml;r att f&ouml;rebygga problem med k&auml;rvande spridare och br&auml;nslepump. Blanda 1 flaska till 400 liter f&ouml;r normal landsv&auml;gsk&ouml;rning och till 200 liter vid t&auml;vlingsk&ouml;rning. SI-Alcohol kan anv&auml;ndas till alla 2- och 4-taktsmotorer som k&ouml;rs p&aring; alkoholbr&auml;nslen.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>","image":{"id":"589","path":"/products/s/si-alcohol.jpg","image":"/image/589/si-alcohol.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"717","products_status":"1","parent_id":null,"model":"SPDS1-ALC","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"1","delivery_time":"","image_id":"589","categories_id":"230","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"si-alcohol.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/red-line-si-alcohol.html","name":"Red Line SI-Alcohol","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/red-line-si-alcohol.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=717"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol ATF Multivehicle 1L

195,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":195,"price":"195,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"8,75 kr","price_original_raw":195,"price_original":"195,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol ATF Multivehicle &auml;r en transmissionsolja f&ouml;r automatiska v&auml;xell&aring;dor. Rekommenderas bland annat f&ouml;r v&auml;xell&aring;dor d&auml;r JWS 3309 eller GM 9986195 kr&auml;vs.</p>\r\n<p>Passande f&ouml;r bland annat flertalet Volvo: S40, V40, S60, S80, V70, C70, S70, XC90 (Volvo 1161540 / JWS 3309).&nbsp;M&ouml;ter kraven fr&aring;n JASO 1A.</p>\r\n<div><strong>Godk&auml;nd f&ouml;r:</strong></div>\r\n<div>Aisin Warner JWS 3309</div>\r\n<div>Volvo / JWS 3309</div>\r\n<div>Daewoo</div>\r\n<div>Daihatsu Alumix ATF Multi</div>\r\n<div>GM</div>\r\n<div>Honda ATF Z-1 (ej CVT-transmission)</div>\r\n<div>Hyundai-Kia</div>\r\n<div>Mazda ATF D-III och ATF M-3</div>\r\n<div>Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III</div>\r\n<div>Nissan Matic Fluid C, D, J</div>\r\n<div>Suzuki ATF Oil och ATF Oil Special</div>\r\n<div>Subaru ATF</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2469","path":"Castrol_ATF_Multivehicle_1L-500x500.jpg","image":"/image/2469/Castrol_ATF_Multivehicle_1L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9707","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPATFM1L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2469","categories_id":"1508","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_ATF_Multivehicle_1L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/transmissionsolja/castrol-atf-multivehicle-1l.html","name":"Castrol ATF Multivehicle 1L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-atf-multivehicle-1l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9707"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol ATF Multivehicle 20L

2.990,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":2990,"price":"2.990,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"128,75 kr","price_original_raw":2990,"price_original":"2.990,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol ATF Multivehicle &auml;r en transmissionsolja f&ouml;r automatiska v&auml;xell&aring;dor. Rekommenderas bland annat f&ouml;r v&auml;xell&aring;dor d&auml;r JWS 3309 eller GM 9986195 kr&auml;vs.</p>\r\n<p>Passande f&ouml;r bland annat flertalet Volvo: S40, V40, S60, S80, V70, C70, S70, XC90 (Volvo 1161540 / JWS 3309).&nbsp;M&ouml;ter kraven fr&aring;n JASO 1A.</p>\r\n<div><b>Godk&auml;nd f&ouml;r:</b></div>\r\n<div>Aisin Warner JWS 3309</div>\r\n<div>Volvo / JWS 3309</div>\r\n<div>Daewoo</div>\r\n<div>Daihatsu Alumix ATF Multi</div>\r\n<div>GM</div>\r\n<div>Honda ATF Z-1 (ej CVT-transmission)</div>\r\n<div>Hyundai-Kia</div>\r\n<div>Mazda ATF D-III och ATF M-3</div>\r\n<div>Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III</div>\r\n<div>Nissan Matic Fluid C, D, J</div>\r\n<div>Suzuki ATF Oil och ATF Oil Special</div>\r\n<div>Subaru ATF</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2470","path":"Castrol_ATF_Multivehicle_20L-500x500.jpg","image":"/image/2470/Castrol_ATF_Multivehicle_20L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9708","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPATFM20L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2470","categories_id":"1508","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_ATF_Multivehicle_20L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/transmissionsolja/castrol-atf-multivehicle-20l.html","name":"Castrol ATF Multivehicle 20L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-atf-multivehicle-20l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9708"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Axle EPX 80W-90 1L

110,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":110,"price":"110,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"5,00 kr","price_original_raw":110,"price_original":"110,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol Axle EPX 80W-90 &auml;r avsedd f&ouml;r differentialer, slutv&auml;xlar och andra till&auml;mpningar d&auml;r API GL-5 kr&auml;vs. L&auml;mplig f&ouml;r personbilar och tyngre fordon.</p>\r\n<p>Tidigare produktnamn: Castrol EPX 80W-90</p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2471","path":"Castrol_Axle_EPX_80W-90_1L-500x500.jpg","image":"/image/2471/Castrol_Axle_EPX_80W-90_1L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9709","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPAEPX80W90","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2471","categories_id":"1508","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_Axle_EPX_80W-90_1L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/transmissionsolja/castrol-axle-epx-80w-90-1l.html","name":"Castrol Axle EPX 80W-90 1L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-axle-epx-80w-90-1l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9709"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Axle EPX 80W-90 20L

1.895,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":1895,"price":"1.895,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"81,25 kr","price_original_raw":1895,"price_original":"1.895,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol Axle EPX 80W-90 &auml;r avsedd f&ouml;r differentialer, slutv&auml;xlar och andra till&auml;mpningar d&auml;r API GL-5 kr&auml;vs. L&auml;mplig f&ouml;r personbilar och tyngre fordon.</p>\r\n<p>Tidigare produktnamn: Castrol EPX 80W-90</p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2472","path":"Castrol_EPX_90_20L-500x500.jpg","image":"/image/2472/Castrol_EPX_90_20L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9710","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPAEPX80W9020L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2472","categories_id":"1508","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_EPX_90_20L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/transmissionsolja/castrol-axle-epx-80w-90-20l.html","name":"Castrol Axle EPX 80W-90 20L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-axle-epx-80w-90-20l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9710"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Axle Z limited slip 1L

155,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":155,"price":"155,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"7,50 kr","price_original_raw":155,"price_original":"155,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol Axle Z Limited Slip 90 &auml;r en mineraloljebaserad transmissionsolja f&ouml;r slirbromsdifferentialer (LS-diff) och konventionella differentialer. L&auml;mplig d&auml;r API GL-5 kr&auml;vs. Godk&auml;nd av ZF f&ouml;r anv&auml;ndning i ZF multi-disc v&aring;ta bromsar och sj&auml;lvl&aring;sande differentialer f&ouml;r kommersiella fordon.</p>\r\n<ul>\r\n<li> API GL-5</li>\r\n<li> Limited Slip</li>\r\n<li> ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C</li>\r\n</ul>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2473","path":"Castrol_Axle_Z_Limited-Slip-90_1L-500x500.jpg","image":"/image/2473/Castrol_Axle_Z_Limited-Slip-90_1L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9711","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPAZLS1L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2473","categories_id":"1508","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_Axle_Z_Limited-Slip-90_1L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/transmissionsolja/castrol-axle-z-limited-slip-1l.html","name":"Castrol Axle Z limited slip 1L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-axle-z-limited-slip-1l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9711"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Edge FST 5W-30 1L

155,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":155,"price":"155,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"7,50 kr","price_original_raw":155,"price_original":"155,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol EDGE 5W-30 FST &auml;r en helsyntetisk motorolja f&ouml;r Audi, VW, Skoda, Seat, BMW, Porsche och Mercedes, f&ouml;r anv&auml;ndning i h&ouml;gprestanda bensin och dieselmotorer. EDGE 5W-30 FST klarar kraven f&ouml;r moderna dieselmotorer, ACEA C3.</p>\r\n<ul>\r\n<li> VW 507.00 / Longlife 3</li>\r\n<li> BMW Longlife-04</li>\r\n<li> Mercedes 229.31 / 229.51</li>\r\n</ul>\r\n<p>EDGE-serien tillh&ouml;r de b&auml;sta oljorna fr&aring;n Castrol och ger &ouml;verl&auml;gsen prestanda &auml;ven under kritiska f&ouml;rh&aring;llanden. Castrol EDGE har utvecklats i samarbete med ledande biltillverkare speciellt f&ouml;r moderna prestandamotorer.</p>\r\n<p>Castrol har utvecklat Fluid Strength Technology (FST) ett dynamiskt system som aktivt st&auml;rker oljan. FST reagerar och anpassar sig kontinuerligt efter belastning och skyddar motorn &auml;ven under de mest intensiva f&ouml;rh&aring;llanden.</p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2460","path":"Castrol_EDGE_5W-30-FST_1L-500x500-500x500.jpg","image":"/image/2460/Castrol_EDGE_5W-30-FST_1L-500x500-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9699","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPCE5W301L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2460","categories_id":"1506","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_EDGE_5W-30-FST_1L-500x500-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/motorolja-1506/castrol-edge-fst-5w-30-1l.html","name":"Castrol Edge FST 5W-30 1L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-edge-fst-5w-30-1l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9699"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Edge FST 5W-30 20L

2.355,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":2355,"price":"2.355,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"101,25 kr","price_original_raw":2355,"price_original":"2.355,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol EDGE 5W-30 FST &auml;r en helsyntetisk motorolja f&ouml;r Audi, VW, Skoda, Seat, BMW, Porsche och Mercedes, f&ouml;r anv&auml;ndning i h&ouml;gprestanda bensin och dieselmotorer. EDGE 5W-30 FST klarar kraven f&ouml;r moderna dieselmotorer, ACEA C3.</p>\r\n<ul>\r\n<li> VW 507.00 / Longlife 3</li>\r\n<li> BMW Longlife-04</li>\r\n<li> Mercedes 229.31 / 229.51</li>\r\n</ul>\r\n<p>EDGE-serien tillh&ouml;r de b&auml;sta oljorna fr&aring;n Castrol och ger &ouml;verl&auml;gsen prestanda &auml;ven under kritiska f&ouml;rh&aring;llanden. Castrol EDGE har utvecklats i samarbete med ledande biltillverkare speciellt f&ouml;r moderna prestandamotorer.</p>\r\n<p>Castrol har utvecklat Fluid Strength Technology (FST) ett dynamiskt system som aktivt st&auml;rker oljan. FST reagerar och anpassar sig kontinuerligt efter belastning och skyddar motorn &auml;ven under de mest intensiva f&ouml;rh&aring;llanden.</p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2461","path":"Castrol_EDGE_5W-30_FST_20L-500x500.jpg","image":"/image/2461/Castrol_EDGE_5W-30_FST_20L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9700","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPCE5W3020L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2461","categories_id":"1506","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_EDGE_5W-30_FST_20L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/motorolja-1506/castrol-edge-fst-5w-30-20l.html","name":"Castrol Edge FST 5W-30 20L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-edge-fst-5w-30-20l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9700"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Edge FST 5W-30 4L

550,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":550,"price":"550,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"23,75 kr","price_original_raw":550,"price_original":"550,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol EDGE 5W-30 FST &auml;r en helsyntetisk motorolja f&ouml;r Audi, VW, Skoda, Seat, BMW, Porsche och Mercedes, f&ouml;r anv&auml;ndning i h&ouml;gprestanda bensin och dieselmotorer. EDGE 5W-30 FST klarar kraven f&ouml;r moderna dieselmotorer, ACEA C3.</p>\r\n<ul>\r\n<li> VW 507.00 / Longlife 3</li>\r\n<li> BMW Longlife-04</li>\r\n<li> Mercedes 229.31 / 229.51</li>\r\n</ul>\r\n<p>EDGE-serien tillh&ouml;r de b&auml;sta oljorna fr&aring;n Castrol och ger &ouml;verl&auml;gsen prestanda &auml;ven under kritiska f&ouml;rh&aring;llanden. Castrol EDGE har utvecklats i samarbete med ledande biltillverkare speciellt f&ouml;r moderna prestandamotorer.</p>\r\n<p>Castrol har utvecklat Fluid Strength Technology (FST) ett dynamiskt system som aktivt st&auml;rker oljan. FST reagerar och anpassar sig kontinuerligt efter belastning och skyddar motorn &auml;ven under de mest intensiva f&ouml;rh&aring;llanden.</p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2459","path":"Castrol_EDGE_5W-30_FST_4L-500x500.jpg","image":"/image/2459/Castrol_EDGE_5W-30_FST_4L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9698","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPCE5W30","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2459","categories_id":"1506","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_EDGE_5W-30_FST_4L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/motorolja-1506/castrol-edge-fst-5w-30-4l.html","name":"Castrol Edge FST 5W-30 4L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-edge-fst-5w-30-4l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9698"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Edge Ti FST 0W-30 1L

155,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":155,"price":"155,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"7,50 kr","price_original_raw":155,"price_original":"155,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol EDGE 0W-30 Titanium FST &auml;r en helsyntetisk br&auml;nslebesparande&nbsp;motorolja f&ouml;r bensin- och dieselmotorer i personbilar som kr&auml;ver ACEA C3. Castrol EDGE 0W-30 Titanium FST &auml;r den senaste och starkaste oljan fr&aring;n Castrol.</p>\r\n<ul>\r\n<li> Titanium FST</li>\r\n<li> F&ouml;r bilar med DPF/partikelfilter (ACEA C3)</li>\r\n<li> F&ouml;rl&auml;ngda serviceintervaller/Longlife</li>\r\n</ul>\r\n<p>EDGE-serien tillh&ouml;r de b&auml;sta oljorna fr&aring;n Castrol och ger &ouml;verl&auml;gsen prestanda &auml;ven under kritiska f&ouml;rh&aring;llanden. Castrol EDGE har utvecklats i samarbete med ledande biltillverkare speciellt f&ouml;r moderna prestandamotorer.</p>\r\n<p>F&ouml;r m&aring;nga Volvo, Toyota mf. kr&auml;vs en olja med klassningen ACEA A5/B5. <b>V&auml;lj d&aring;&nbsp;Castrol EDGE 0W-30 A5/B5<span style=\"text-decoration: underline;\">.</span></b></p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2463","path":"Castrol_EDGE_0W-30_Ti_FST-1L-500x500.jpg","image":"/image/2463/Castrol_EDGE_0W-30_Ti_FST-1L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9702","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPCE0W301L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2463","categories_id":"1506","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_EDGE_0W-30_Ti_FST-1L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/motorolja-1506/castrol-edge-ti-fst-0w-30-1l.html","name":"Castrol Edge Ti FST 0W-30 1L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-edge-ti-fst-0w-30-1l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9702"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Edge Ti FST 0W-30 20L

2.350,00 kr

{"tax":25,"unit":"st","price_raw":2350,"price":"2.350,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"101,25 kr","price_original_raw":2350,"price_original":"2.350,00 kr","description_short":"","description":"<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<div style=\"display: block;\" id=\"tab-description\" class=\"tab-content\">\r\n<p>Castrol EDGE 0W-30 Titanium FST &auml;r en helsyntetisk br&auml;nslebesparande&nbsp;motorolja f&ouml;r bensin- och dieselmotorer i personbilar som kr&auml;ver ACEA C3. Castrol EDGE 0W-30 Titanium FST &auml;r den senaste och starkaste oljan fr&aring;n Castrol.</p>\r\n<ul>\r\n<li> Titanium FST</li>\r\n<li> F&ouml;r bilar med DPF/partikelfilter (ACEA C3)</li>\r\n<li> F&ouml;rl&auml;ngda serviceintervaller/Longlife</li>\r\n</ul>\r\n<p>EDGE-serien tillh&ouml;r de b&auml;sta oljorna fr&aring;n Castrol och ger &ouml;verl&auml;gsen prestanda &auml;ven under kritiska f&ouml;rh&aring;llanden. Castrol EDGE har utvecklats i samarbete med ledande biltillverkare speciellt f&ouml;r moderna prestandamotorer.</p>\r\n<p>F&ouml;r m&aring;nga Volvo, Toyota mf. kr&auml;vs en olja med klassningen ACEA A5/B5. <b>V&auml;lj d&aring;&nbsp;Castrol EDGE 0W-30 A5/B5<span style=\"text-decoration: underline;\">.</span></b></p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>","image":{"id":"2464","path":"Castrol_EDGE_0W-30_Titanium_20L-500x500.jpg","image":"/image/2464/Castrol_EDGE_0W-30_Titanium_20L-500x500.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"9703","products_status":"1","parent_id":null,"model":"BPCE0W3020L","unit_id":"0","package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"2464","categories_id":"1506","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"Castrol_EDGE_0W-30_Titanium_20L-500x500.jpg","seo_link":"p/universal/motorolja-1506/castrol-edge-ti-fst-0w-30-20l.html","name":"Castrol Edge Ti FST 0W-30 20L","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/castrol-edge-ti-fst-0w-30-20l.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/?cPath=2563_284&action=buy_now&products_id=9703"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Castrol Redline Motul Olja Bromsvätska Motorolja Tillsatser