Sweden Norway Denmark Finland
Tillsatser

Redline Si-alcohol (2)

Tillsatser från Redline.
Sortera:
Produkter per sida: 15 30 45 Alla
Visar 2 av 2 träffar

Diesel Fuel Biostat

265,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":265,"price":"265,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"12,50 kr","price_original_raw":265,"price_original":"265,00 kr","description_short":"","description":"<p>Som man h&ouml;r p&aring; namnet &auml;r produkten till en b&ouml;rjan fr&auml;mst avsedd f&ouml;r diesel. Men den fungerar &auml;ven bra att k&ouml;ra i E85 br&auml;nsle. N&auml;r E85 kommer i kontakt med vatten och syre bildas svampar/bakterier som lever i br&auml;nslet. Deras avf&ouml;ring kommer g&ouml;ra br&auml;nslet s&aring; surt att det ger&nbsp; fr&auml;tskadar i br&auml;nslesystemet. Det kan &auml;ven s&auml;tta igen br&auml;nslefilter m.m. Efter att man har h&auml;llt i denna tillsats i tanken tar det ungef&auml;r tv&aring; dygn innan alla bakterier &auml;r d&ouml;da. Rekommenderas framf&ouml;rallt om bilen har st&aring;tt p&aring; E85 l&auml;nge. T.ex. vid vinterf&ouml;rvaring.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>En flaska (355ml) till 330 liter diesel d&ouml;dar alla bakterier inom 48 timmar. Anv&auml;nd Red Line Diesel Fuel Biostat i f&ouml;rebyggande syfte samt vid l&aring;ngtidsf&ouml;rvaring av br&auml;nsle. F&ouml;r att undvika problem med bakterietillv&auml;xt s&aring; b&ouml;r br&auml;nsletankarna h&aring;llas fria fr&aring;n vatten. D&auml;rf&ouml;r rekommenderas l&ouml;pande anv&auml;ndning av Red Line WaterRemover &amp; AntiFreeze.</p>\r\n<p><b>Diesel Fuel Biostat</b></p>\r\n<ul>\r\n<li>D&ouml;dar effektivt bakterier och alger i br&auml;nslesystemet</li>\r\n<li>L&ouml;ser sig helt i dieslbr&auml;nsle</li>\r\n<li>Fungerar &auml;ven i n&auml;rvaro av stora m&auml;ngder vatten</li>\r\n<li>Motverkar rost och korrosion</li>\r\n<li>Skadar inte motordelar och br&auml;nsleslangar</li>\r\n<li>Inneh&aring;ller ingen form av antibiotika</li>\r\n</ul>\r\n<p><b>Dosering</b></p>\r\n<p>Anv&auml;nd 1 flaska (355ml) till 330 liter diesel f&ouml;r en snabb och effektiv eliminering av mikroorganismer och 1 flask till 700 liter diesel f&ouml;r l&ouml;pande skydd mot bakterieangrepp i br&auml;nslet.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>","image":{"id":"2468","path":"diesel_fuel_biostat-113x300.jpg","image":"/image/2468/diesel_fuel_biostat-113x300.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"736","products_status":"1","parent_id":null,"model":"SPD58-10070","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"1","delivery_time":"","image_id":"2468","categories_id":"230","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"diesel_fuel_biostat-113x300.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/diesel-fuel-biostat.html","name":"Diesel Fuel Biostat","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/diesel-fuel-biostat.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/?cPath=2563_284_230&action=buy_now&products_id=736"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Red Line SI-Alcohol

165,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":165,"price":"165,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"7,50 kr","price_original_raw":165,"price_original":"165,00 kr","description_short":"","description":"<p>Denna produkt rekommenderar vi starkt till alla som k&ouml;r p&aring; etanol. Etanolen &auml;r mycket torr och str&auml;v och det kommer leda till k&auml;rvande br&auml;nslepumpar, spridare m.m. Denna olja motverkar det. B&ouml;r anv&auml;ndas kontinuerligt.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>SI-Alcohol &auml;r utvecklad f&ouml;r att f&ouml;rhindra slitage och korrosion under de mest p&aring;frestande f&ouml;rh&aring;llanden. Den &auml;r &auml;ven mycket effektiv till racingapplikation. Med f&ouml;rb&auml;ttrad sm&ouml;rjning f&aring;r man j&auml;mnare motorg&aring;ng och b&auml;ttre f&ouml;rbr&auml;nning med mer effekt och renare avgaser som f&ouml;ljd. Red Line SI-Alcohol &auml;r utvecklad f&ouml;r att fungera tillsammans med katalysatorer och kan utan risk f&ouml;r skador anv&auml;ndas kontinuerligt.</p>\r\n<p><strong>Red Line SI-Alcohol</strong></p>\r\n<ul>\r\n<li>Sm&ouml;rjer spridare, br&auml;nslepumpar och cylindrar.</li>\r\n<li>Minskar slitage.</li>\r\n<li>Reng&ouml;r spridare</li>\r\n<li>Motverkar korrosion</li>\r\n<li>Skadar inte katalysatorer</li>\r\n<li>Ger j&auml;mnare motorg&aring;ng</li>\r\n</ul>\r\n<p><strong>Dosering</strong></p>\r\n<p>Anv&auml;nd SI-Alcohol kontinuerligt vid varje tankning f&ouml;r att f&ouml;rebygga problem med k&auml;rvande spridare och br&auml;nslepump. Blanda 1 flaska till 400 liter f&ouml;r normal landsv&auml;gsk&ouml;rning och till 200 liter vid t&auml;vlingsk&ouml;rning. SI-Alcohol kan anv&auml;ndas till alla 2- och 4-taktsmotorer som k&ouml;rs p&aring; alkoholbr&auml;nslen.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>","image":{"id":"589","path":"/products/s/si-alcohol.jpg","image":"/image/589/si-alcohol.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"717","products_status":"1","parent_id":null,"model":"SPDS1-ALC","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"1","delivery_time":"","image_id":"589","categories_id":"230","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"si-alcohol.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/red-line-si-alcohol.html","name":"Red Line SI-Alcohol","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/red-line-si-alcohol.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/?cPath=2563_284_230&action=buy_now&products_id=717"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu
Redline Si-alcohol