Sweden Norway Denmark Finland
Tillsatser

Redline Si-alcohol (2)

Tillsatser från Redline.
Sortera:
Produkter per sida: 15 30 45 Alla
Visar 2 av 2 träffar

Diesel Fuel Biostat

265,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":265,"price":"265,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"12,50 kr","price_original_raw":265,"price_original":"265,00 kr","description_short":"","description":"<p>Som man h&ouml;r p&aring; namnet &auml;r produkten till en b&ouml;rjan fr&auml;mst avsedd f&ouml;r diesel. Men den fungerar &auml;ven bra att k&ouml;ra i E85 br&auml;nsle. N&auml;r E85 kommer i kontakt med vatten och syre bildas svampar/bakterier som lever i br&auml;nslet. Deras avf&ouml;ring kommer g&ouml;ra br&auml;nslet s&aring; surt att det ger&nbsp; fr&auml;tskadar i br&auml;nslesystemet. Det kan &auml;ven s&auml;tta igen br&auml;nslefilter m.m. Efter att man har h&auml;llt i denna tillsats i tanken tar det ungef&auml;r tv&aring; dygn innan alla bakterier &auml;r d&ouml;da. Rekommenderas framf&ouml;rallt om bilen har st&aring;tt p&aring; E85 l&auml;nge. T.ex. vid vinterf&ouml;rvaring.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>En flaska (355ml) till 330 liter diesel d&ouml;dar alla bakterier inom 48 timmar. Anv&auml;nd Red Line Diesel Fuel Biostat i f&ouml;rebyggande syfte samt vid l&aring;ngtidsf&ouml;rvaring av br&auml;nsle. F&ouml;r att undvika problem med bakterietillv&auml;xt s&aring; b&ouml;r br&auml;nsletankarna h&aring;llas fria fr&aring;n vatten. D&auml;rf&ouml;r rekommenderas l&ouml;pande anv&auml;ndning av Red Line WaterRemover &amp; AntiFreeze.</p>\r\n<p><b>Diesel Fuel Biostat</b></p>\r\n<ul>\r\n<li>D&ouml;dar effektivt bakterier och alger i br&auml;nslesystemet</li>\r\n<li>L&ouml;ser sig helt i dieslbr&auml;nsle</li>\r\n<li>Fungerar &auml;ven i n&auml;rvaro av stora m&auml;ngder vatten</li>\r\n<li>Motverkar rost och korrosion</li>\r\n<li>Skadar inte motordelar och br&auml;nsleslangar</li>\r\n<li>Inneh&aring;ller ingen form av antibiotika</li>\r\n</ul>\r\n<p><b>Dosering</b></p>\r\n<p>Anv&auml;nd 1 flaska (355ml) till 330 liter diesel f&ouml;r en snabb och effektiv eliminering av mikroorganismer och 1 flask till 700 liter diesel f&ouml;r l&ouml;pande skydd mot bakterieangrepp i br&auml;nslet.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>","image":{"id":"2468","path":"diesel_fuel_biostat-113x300.jpg","image":"/image/2468/diesel_fuel_biostat-113x300.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"736","products_status":"1","parent_id":null,"model":"SPD58-10070","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"1","delivery_time":"","image_id":"2468","categories_id":"230","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"diesel_fuel_biostat-113x300.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/diesel-fuel-biostat.html","name":"Diesel Fuel Biostat","extra1":"","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/diesel-fuel-biostat.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/?cPath=2563_284_230&action=buy_now&products_id=736"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu

Red Line SI-Alcohol

165,00 kr

{"tax":25,"unit":null,"price_raw":165,"price":"165,00 kr","price_recommended_raw":null,"price_recommended":null,"price_klarna_account":"7,50 kr","price_original_raw":165,"price_original":"165,00 kr","description_short":"","description":"<p>Denna produkt rekommenderar vi starkt till alla som k\u00f6r p\u00e5 etanol. Etanolen \u00e4r mycket torr och str\u00e4v och det kommer leda till k\u00e4rvande br\u00e4nslepumpar, spridare m.m. Denna olja motverkar det. B\u00f6r anv\u00e4ndas kontinuerligt.</p>\r\n<p>\u00a0</p>\r\n<p>SI-Alcohol \u00e4r utvecklad f\u00f6r att f\u00f6rhindra slitage och korrosion under de mest p\u00e5frestande f\u00f6rh\u00e5llanden. Den \u00e4r \u00e4ven mycket effektiv till racingapplikation. Med f\u00f6rb\u00e4ttrad sm\u00f6rjning f\u00e5r man j\u00e4mnare motorg\u00e5ng och b\u00e4ttre f\u00f6rbr\u00e4nning med mer effekt och renare avgaser som f\u00f6ljd. Red Line SI-Alcohol \u00e4r utvecklad f\u00f6r att fungera tillsammans med katalysatorer och kan utan risk f\u00f6r skador anv\u00e4ndas kontinuerligt.</p>\r\n<p><strong>Red Line SI-Alcohol</strong></p>\r\n<ul>\r\n<li>Sm\u00f6rjer spridare, br\u00e4nslepumpar och cylindrar.</li>\r\n<li>Minskar slitage.</li>\r\n<li>Reng\u00f6r spridare</li>\r\n<li>Motverkar korrosion</li>\r\n<li>Skadar inte katalysatorer</li>\r\n<li>Ger j\u00e4mnare motorg\u00e5ng</li>\r\n</ul>\r\n<p><strong>Dosering</strong></p>\r\n<p>Anv\u00e4nd SI-Alcohol kontinuerligt vid varje tankning f\u00f6r att f\u00f6rebygga problem med k\u00e4rvande spridare och br\u00e4nslepump. Blanda 1 flaska till 400 liter f\u00f6r normal landsv\u00e4gsk\u00f6rning och till 200 liter vid t\u00e4vlingsk\u00f6rning. SI-Alcohol kan anv\u00e4ndas till alla 2- och 4-taktsmotorer som k\u00f6rs p\u00e5 alkoholbr\u00e4nslen.</p>\r\n<p>\u00a0</p>\r\n<p>\u00a0</p>","image":{"id":"589","path":"/products/s/si-alcohol.jpg","image":"/image/589/si-alcohol.jpg"},"manufacturer_image":null,"collection_image":null,"id":"717","products_status":"1","parent_id":null,"model":"SPDS1-ALC","unit_id":null,"package_content":null,"tax_class_id":"2","quantity":"2","delivery_time":"","image_id":"589","categories_id":"230","date_available":{},"external_id":null,"lowest_number":"0","image_path":"si-alcohol.jpg","seo_link":"p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/red-line-si-alcohol.html","name":"Red Line SI-Alcohol","extra1":"0","extra2":"","extra3":"","extra4":"","extra5":"","manufacturer_id":null,"manufacturer_name":null,"m_image_id":null,"collection_id":null,"collection_name":null,"c_image_id":null,"price_special":null,"child_count":null,"rating":null,"tags":[],"images":[],"has_attributes":false,"href":"https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/red-line-si-alcohol.html","href_buy":"https://www.speeding.nu/c/motor-tuning/oljor-tillsatser/tillsatser/?cPath=2563_284_230&action=buy_now&products_id=717"}

Finns i lager

Mer Info Köp nu
Redline Si-alcohol