Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

Laddtrycksstyrning

MAC magnetventil för styrning av turbons laddtryck.

MAC ventilen är en mycket populär magnetventil tack vare sina snabba respons och pålitlighet

Produkter


MAC magnetventil för styrning av turbons laddtryck. MAC ventilen är en mycket populär magnetventil tack vara sina snabba respons och pålitlighet

Hur kontrollerar jag att den elektriska laddtrycksventilen fungerar?
Koppla spänning på ventilen och se om spolen klickar alternativt öppnar den tredje porten (den som leds till atmosfären eller tillbaka till insuget.)
12v är vanligast men kontrollera så dun ventil inte använder annan spänning som signal.

Hur får jag så kallat grundladdtryck?
Koppla in tryckklocka och se vid vilket tryck ventilen öppnar. Alternativt koppla vakuumslangen från turbons kompressorkåpa direkt till wastegate. Då kommer wastegaten öppna vid ungefär det tryck som wastegatens fjäder har.

Hur fungerar laddtrycksstyrning?
En laddtrycksstyrning är en kontrollenhet kopplad till en magnetventil/laddtrycksventil. Denna kontrollenhet är inställt på t.ex max 1 bar. När laddtrycket når över 1 bar så skickar laddtrycksstyrningen en signal till magnetventilen så laddtrycket sjunker ner till max 1 bar igen.

Vad är en pysventil?
En pysventil är uppbyggd på samma sätt som en laddtrycksventil men skillnaden är att en pysventil har ett ställbart "hål" som alltid läcker ut lite. På detta sätt så kan laddtrycket justeras över grundladdtrycket.

Vad är en magnetventil?
En elektrisk laddtrycksventil brukar kallas magnetventil.

Vad är en MAC-ventil?
En elektrisk laddtrycksventil brukar kallas MAC-ventil då företaget MAC valves från Belgien tillverkar en typ av ventil som är väldigt populär att använda som laddtrycksventil.

Kan man även styra vakuum med en laddtrycksventil?
Ja det går. Ventilen är av eller på, mer eller mindre. Då kan du styra både vakuum och tryck på detta sätt.