Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

Turbo

Val av turbo

1. Hitta turbo genom att klicka på Holset, Mitsubishi, Garrett, Borg Warner.
2. Filtrera fram rätt turboaggregat genom taggarna längre ner.
3. Klicka här för att se vilken turbo andra har valt.

Checklista vid montering av turbo

Filtrera

Visa utökade filter

Produkter

I lager

Finns i lager

-25%

4 495 kr
5 990 kr

I lager

Finns i lager

-20%

5 990 kr
7 490 kr

I lager

Finns i lager

-20%

5 990 kr
7 490 kr

I lager

Finns i lager

-20%

5 990 kr
7 490 kr

Holset Super HX40 - Competition

Uppgraderad Super HX40 med billetfräst tävlings kompressorhjul!

I lager

Finns i lager

8 495 kr

Holset Super HX40 - Competition (Supercore)

Uppgraderad Super HX40 med billetfräst tävlings kompressorhjul!

I lager

Finns i lager

6 690 kr

I lager

Finns i lager

-33%

4 995 kr
7 490 kr

I lager

Finns i lager

-20%

6 490 kr
8 100 kr

I lager

Finns i lager

-17%

7 990 kr
9 600 kr

Holset Super HX35 - Competition

Uppgraderad Super HX35 med billetfräst tävlings kompressorhjul!

I lager

Finns i lager

8 990 kr

I lager

Finns i lager

-33%

4 995 kr
7 490 kr

Visa fler

Kan man använda Twin entry turbo på singel entry grenrör?
Ja man kan använda en turbo med Twin-entry avgashus på ett grenrör som inte har twin entry. För att göra denna kombinationen så bra som möjligt så demonteras avgashuset från lagerdelen. Twin entry väggen slipas till som en hajfena för att styra ner avgaserna och skapa minimalt med mottryck.

Varför använder man twin entry turbo på singel entry grenrör?
Om du redan har en twin-entry turbo och singel entry grenrör och inte vill byta ut någon av dem.

Varför använder man singel entry turbo på twin entry grenrör?
Om du redan har en singel-entry turbo och twin-entry grenrör och inte vill byta ut någon av dem.

Finns det någon effektmässig fördel att blanda singel entry och twin entry?
Nej.

Förlorar man mycket effekt på att blanda singel och twin entry?
Det går inte att säga exakt utan att jämföra på de båda alternativen på en och samma maskin. Även då spelar många andra faktorer in. Folk har blandat i alla tider och ändå visat upp bra resultat. Så länge resten av motor/bil är i bra ordning så kan man använda en singel/twin blandning och byta vid senare tillfälle som en "uppgradering"

Turbon är ny med ryker!
Detta beror på att turbon inte kan evakuera oljan som kommer in i turbon. För mycket olja kommer in i turbon eller så kan inte turbon evakuera ut oljan ordentligt. Det kan också vara en kombination av dessa.

Jag har åtgärdat oljeretur och oljetillförsel men turbon ryker fortfarande?
Det är svårt att få bort precis all gammal olja och kladd så det kan ryka länge efter att man justerat oljeretur och tillförsel. Och då tror man att det fortfarande är fel på turbon även om den är hel. Man får göra rent ordentligt och detta är mycket tidskrävande.

Går turbons interna packningar sönder när en turbo tryckt ur sig olja?
I de allra flesta fall så klarar sig packningarna utan problem.

Turbohjulen snurrar inte på tomgång?
Är det en originalmonterad turbo så skall den snurra på tomgång. Är det en större eftermarknadsturbo så kan motorns avgasflöde på tomgång vara så passa litet i kombination med en stor turbo så avgaserna helt enkelt passerar turbinaxeln utan att få den i rörelse. Detta gäller oftast om man har ett turbin hjul med få blad = stort mellanrum

Oljerestriktor eller inte?
Kullagrade turboaggregat skall ha oljerestriktor
Glidlagrade turboaggregat skall inte ha oljerestriktor

Varför använder man en oljerestriktor på en kullagrad turbo?
En kullagrad turbo har axeln monterat i kullager. Dessa håller axeln centrerad. Kullagren vill bara ha lite olja för att få smörjning och kylning. En kullagrad turbo som får förmcyket olja hinner inte evakuera denna och trycker istället ur sig olja mot kompressor och avgasdel.

Varför ska man inte använda en oljerestriktor på en glidlagrad turbo?
En glidlagrad turbo skall till skillnad från en kullagrad ha oljetryck för att fungera. Oljan används för att centrera axeln. För lite olja gör så att turbon skär. Detta fungerar precis som lager i en motor. 

Hur stor oljeretur ska man använda?
Oljereturens ledning skall ha minst den storleken som returhålet på turboaggregatet har.

Pressa dina egna slangar till turbon

Olja in, vatten in och vatten ut. vatten och oljetillförsel.

AN rostfritt

Vi maskinpressar slangar till turbo

Silikonslang till tryckrör

Silikonslang

Aluminiumrör till tryckrör

 

Aluminiumrör rak