Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bränslecatchtank

 
 

Här får du en överblick på hur en bränslecatchtank fungerar, vilka delar som ingår och vad för alternativ det finns. Bränslecatchtank kallas ibland (slarvigt) bara för catchtank vilket lätt förknippas med oljecatchtank om det inte har ett sammanhang.

 1. Vad gör en bränslecatchtank
 2. Val av catchtank
 3. Olika typer
 4. Anslutningar
 5. Montering
 6. Tänk på
 7. Bränslecatchtank inkoppling
 8. Jämför Catchtankar
 
 

1

Vad gör en bränslecatchtank

En bränslecatchtank ser till så att bränsle alltid finns vid spridare även fast du svänger kraftigt, som vid bankörning.

Problem: Vid kraftig sväng så flyttar sig bränslet i en bränsletank åt sidan, längs med väggarna. När en bränslepump sitter i mitten så kommer den inte åt bränslet. Därmet suger den luft och kan inte leverera bränsle till motorn. Detta kan orsaka motorskador. Eftersom kraftiga svängar sker hela tiden vid banracing så är detta ett problem

Lösning: En så kallad catchtank (en liten tank på runt 1-3 liter) monteras ihop med en extra bränslepump. Denna catchtank blir matad med bränsle från bränsletanken. Den extra pumpen suger sedan från catchtanken och matar motor med bränsle. Returledningen från motor går tillbaka till catchtanken som en extra bränslepåfyllning. Catchtanken har dessutom en retur som leder överskottsbränsle åter till bränsletanken.

Sammanfattning: På detta sätt så kommer catchtanken alltid ha tillgängligt bränsle att leverera till motorn, även när pumpen i bränsletanken suger luft.

 
 

2

Val av catchtank

Typ av Catchtank

Olika typer av tankar finns där bränslepumpar kan monteras internt eller externt. En tank för externa pumpar är egentligen en enkel behållare med anslutningar för pumpar. En tank för interna bränslepumpar är ofta större för att få plats med pumparna. Intern hållare samt strömförsörjning måste också finnas för montering av pumparna.

En tank gjord för interna pumpar kan också användas ihop med bränslepumpar som monteras externt. I dessa fall så måste rör eller adaptrar användas för att kunna hämta bränsle från botten av catchtanken.

Storlek / Volym

Storlek på catchtankar varierar och här är det fördelaktigt att använda en större tank om plats finns. Tankarna finns från 0,5 till 4 liter. Vid tävling så kan det däremot vara reglerat med en max storlek på tanken. Ofta 1-1,5 liter cirka

Tänk på att om din tank är på 3 liter och intern bränslepump monteras så kommer den totala bränslemängden vara mindre än 3 liter då den interna pumpen tar plats och minskar den totala bränslevolymen. Monteras 2 eller 3 pumpar så minskar den totala bränslevolymen ytterligare.

Antal bränslepumpar

Antalet pumpar som kan monteras i en bränsletank som är anpassad för interna bränslepumpar är oftast 1-3 stycken. En tank som tillåter monterin gav 3 interna pumpar kan även användas ihop med 2 eller 1 pump också men då måste de extra hålen pluggas.

Material på catchtank

Catchtankar finns huvudsakligen i två material varianter.

 • Svetsad tank som är rund eller fyrkantig. Dessa görs oftast i aluminium
 • Fräst aluminium som ofta är cylindriska i formen.
 
 

3

Olika typer

Det finns några olika typer av bränslecatchtankar.

Separat catchtank monterad utanför bränsletanken

En separat catchtank som hela tiden jobbar med ett litet övertryck är den mest flexibla lösningen av catchtank då antalet pumpr, storlek och anslutningar kan väljas fritt.

Inbyggd catchtank i fuel cell lock

Denna lösningen är otroligt smidig. En inbyyggd catchtank i fuel cell / bränsletank som jobbar med ett litet övertryck, precis som en riktig catchtank gör. Här är du däremot begränsad till de anslutnignar och storlek som finns men detta är oftast inget problem då många olika typer av pumpar finns att välja mellan. Denna variant är kostsam men väldigt effektiv gällande funktion och plats.

Bafflar i fuel cell

Detta är också en smidig lösning där bafflar innuti fuel cell agerar som en catchtank. Detta går inte att jämföra med en riktigt catchtank som hela tiden jobbar under ett litet övertryck. Men med denna lösningen så kan du på ett enkelt och väldigt prisvärt sätt installera en bränsletank som har en uppfångande funktion av bränslet runt bränslepump, precis samma tanke som med en catchtank.

Tankskum i bränsletank / fuel cell

Denna typ är minst pålitlig då vissa menar att tankskummet slits ut / löses upp och fastnar / blockerar bränslepumpar och filter. Däremot är denna läsning väldigt smidig att montera. Skummet är bara att trycka ner i tanken genom hålet där bränslepumphållaren sitter. Se till så bränslenivåmätare inte blockeras.

 
 

4

Anslutningar

Anslutningar på en bränslecatchtank är i de allra flesta fall placerade på toppen av tanken. Om externa pumpar används och bränsle skall hämtas från botten av bränsletanken så behöver två rör monteras i tanken som når ner till botten.

Antalet anslutningar beror på vilken typ av tank som används.

Följande anslutningar finns på en catchtank:

 • Inlopp från bränsletank
  Detta brukar alltid bara vara en anslutning då matarpumpen från bränsletanken jobbar nästan helt utan mottryck och flödar väldigt bra jämfört med huvudpumpar som jobbar med mottryck som bränsletrycksregulatorn skapar.
 • Retur till bränsletank
  Denna retur leder tillbaka överskottsbränsle från catchtanken till bränsletanken.
 • Utlopp till motor
  Detta utlopp kan vara en, två eller tre anslutningar beroende på hur många pumpar som stöds. Är tanken förberedd för tre pumpar men bara en används så måste två hål pluggas igen.
 • Retur från motor
  Returen från motor går åter till catchtanken. På detta sätt så har catchtanken matning från två ställen och är alltid full.
 • Elektriskt kontaktstycke
  Är catchtanken förberedd för interna bränslepumpar så finns oftast ett kontaktstycke eller anslutningar för strömförsörjning av bränslepumpar. Stödjer tanken fler pumpar så brukar även fler anslutningar finnas.
 
 

5

Montering

Bränslecatchtanken kan monteras där plats finns eller där installationen blir bäst. Det är mest bränslepumpar som skall tas i beaktning när det gäller placering av catchtank.

Förpump som sitter i standard bränsletanken eller fuel cell förser en catchtank med bränsle jobbar utan mottryck, eller väldigt lite mottryck. Detta gär att även original bränslepump skulle klara att leverera bränsle till ett system för en mycket trimmad motor. Baksidan är att original bränslepump kanske har gått många tusen mil och är gammal. Därmed så är denna pumpen kanske inte så pålitlig. Även förfilter och andra delar kan vara svårt att få tag på. Där byts denn apumpen ändå ut till en ny modell.

Matarpump från catchtank till motor är de pumpar som skall förse motorn med det bränsle som krävs för önskad motoreffekt. Denna typ av pump kan monteras i catchtanken (intern pump) eller utanför catchtanken (extern pump). Om du monterar matarpumpen som en extern pump så får dessa inte sitta i nivå över catchtanken. dessa pumpar skall alltås inte suga bränsle från catchtanken utan de skall bli matade med bränsle. Även om anslutningarna sitter i toppen av catchtanken så skall matarpumparna sitta i nivå med botten på catchtanken


Pumparna kan suga bränsle men är inte konstruerade att jobba så.

 
 

6

Tänk på

Varmt bränsle
Stora pumpar som går hela tiden värmer bränslet. En bränslekylare kan monteras men att hålla nere bränslepumpen med rätt storlek på pumpar är ett bra första steg som lösning. Till exempel så kan pumparna PWM styras. Eller så startar en pump i taget allt eftersom bränsle behövs.

Tysta pumpar
Genom att använda interna bränslepumpar så minskar ljudet från bränslepumparna drastiskt. Däremot så kommer värme från pumparna att överföras till bränslet vilket också ökar bränsletemperaturen. Externa bränslepumpar låter mer men värmer inte upp bränslet. Detta är marginellt men kan vara en faktor om motoreffekt skall optimeras.

Matarpump till bränslecatchtank
Matarpumpen från bränsletank till catchtank jobbar utan mottryck. Därför flödar denna pumpen mer än motsvarande som jobbar med mottryck. Detta innebär att även en mindre kraftfull bränslepump kan användas som matning till catchtank  även om motorn är kraftigt trimmad.

Matarpump = Lågt / Inget mottryck = Max flöde

Bränslemängden med interna pumpar
Bränslemängden på en bränslecatchtank är ofta angiven tom. Monteras sedan interna bränslepumpar så skall man tänka på att räkna bort denna bränslemängden.

 
 

7

Bränslecatchtank inkoppling

Bränslesystem med bränslecatchtank - intern bränslepump

Alternativ 1 - BTR efter fuel rail
Bränslepump i bränsletank -> Bränslepump i bränslecatchtank -> Bränslefilter -> Spridarbrygga / Förgasare -> Bränsletrycksregulator -> Retur till bränslecatchtank -> Retur till bränsletank.

Alternativ 2 BTR innan fuel rail
Bränslepump i bränsletank -> Bränslepump i bränslecatchtank -> Bränsletrycksregulator (överflöd i retur till bränslecatchtank -> retur till bränsletank) -> Spridarbrygga / Förgasare.

Bränslesystem med bränslecatchtank - extern bränslepump

Alternativ 1 - BTR efter fuel rail
Bränslepump i bränsletank -> Bränslecatchtank -> Extern bränslepump -> Bränslefilter -> Spridarbrygga / Förgasare -> Bränsletrycksregulator -> Retur till bränslecatchtank -> Retur till bränsletank

Alternativ 2 BTR innan fuel rail
Bränslepump i bränsletank ->  Bränslecatchtank -> Extern bränslepump -> Bränslefilter -> Bränsletrycksregulator (överflöd i retur till bränslecatchtank -> retur till bränsletank) -> Spridarbrygga / Förgasare.