Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bränslepumpsarmatur - Information

 
 

Information om bränslepumpsarmatur / tankarmatur / pumparmatur.

  1. Bränslepumpsarmatur
  2. Montering
  3. Tillbehör
  4. Problem
  5. Jämför bränslepumpshängare
 
 

1

Bränslepumpsarmatur

Bränslepumpsarmatur är en armatur / hållare som möjliggör att du kan använda en eller flera bränslepumpar i bränsletanken. En bränslepumpsarmatur används när du vill bygga en egen tank eller där du bygger om en befintlig tank för att använda fler bränslepumpar eller en pump som inte passar i original hållare.

Ofta kan du med en bränslepumpshållare koppla ihop fler bränslepumpar där alla pumpar förgrenas ihop till en utgång. Då behövs endast en slang fram till motor och en slang tillbaka till bränsletanken. Denna retur brukar också sitta monterad i bränslepumphållaren.

Detta i sin tur underlättar och spar plats då du slipper ha Y-kors och fler kopplingar för att ansluta ditt bränslesystem.

När du väljer bränslepumpsarmatur är det viktigt att du ser över att armaturen uppfyller dina önskemål och att den passar i din applikation. Se över inbyggnadsmåtten och vald bränslepump för att försäkra dig om att det passar enligt önskemål.

 
 

2

Montering

När du installerar din bränslearmatur är den viktigt att den tätar och försluts ordentligt mot tanken för att undvika läckage. Använd därför rekommenderade tillbehör så som klämringsflänsar och packningar.
Se till så du använder rekommenderade slangar och eventuella pluggar för en säker och funktionell installation.

När du kopplar in ström till din bränslepumpsarmatur är det viktigt att du följer rätt kopplingsschema från bränslepump/pumpar till strömförsörjning och att du använder rätt kabeldimension.

  • En bränslepumpsarmatur har normalt en anslutning för bränslematning och en för bränsleretur samt +/- för att ge pumparna ström
  • En del har förberett för tankventilation och även inbyggd rollover ventil.
  • En del bränslepumpsarmaturer har en inbyggd catchtank för att säkerhetsställa bränsletryck ytterligare
  • Även bränslepåfyllning kan sitta monterad i hållaren.
  • Du kan montera en bränslenivåmätare i armaturen

Alla dessa funktioner kan samlas i en hållare men ibland så vill man separera dem av praktiska skäl. Detta beror helt på vad sakerna skall användas till.

 
 

3

Tillbehör

Bränsleslang
Det finns slangar som är tillverkade för att ligga i tankar. Dessa är utprövade för att dränkas i bränsle och finns för E85 och andra aggresiva bränslen. Dessa slangar heter PTFE och är en plastblandning som tål att ligga dränkta.

Klämringsfläns
För att enkelt och säkert montera bränslepumpsarmaturen i din tank eller catchtank. Den sitter på insidan av bränsletanken och när denna skruvas ihop med pumparmaturen och en packning så tätar det för läckage.

Packning
För att se till så att din bränslepumpsarmatur tätar ordentligt för att undvika läckage. Tänk på att om olika material möter varandra så kan dessa krympa och svälla olika mycket i olika temperatur. Efterdra därför alltid din tankarmatur i olika temperaturer för att slippa läckage.

Bränslepump
En rad olika typer av bränslepumpar för intank montage / montering i tank. Se över vilken typ/typer du vill ha och att det är tillverkade för rätt bränsle. Vilket effektmål du har avgör vilken eller hur många bränslepumpar du behöver.

Kablage
För att du säkert och snyggt ska kunna strömförsörja bränslepump monterad i armaturen så finns oftast kontaktstycke eller anslutningar i en bränslepumpsarmatur.
 
 

4

Problem

Lågt / inget bränsletryck
Se över om bränslepumpen/pumparna kan suga i sig bränsle.

Se över slangar och undersök eventuella läckage. Då läckage mellan pump och tank inne i bränsletanken är svårt att se så är det väldigt noga att dessa anslutningar är täta.
Se över om bränslepumpen/pumparna fungerar som de ska.
Se över inkopplingen av strömförsörjningen, säkring?
Se över inkopplingen av bränslepump/pumparna.
Se över bränslefilter.

Får inte ut önskad effekt?
Se över specifikationen på dina bränslepumpar, är de specificerade för ditt ändamål?
Har du tillräckligt stora bränsleledningar fram till motorn?
Har du tillräckligt stora spridare?
Har ditt bränslefilter satt igen?