Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bromsvåg

 
 

 Här nedan så finns grundläggande information för att få ett bromssystem med bromsvåg att fungera på ett bra sätt.

 1. Bromsvåg funktion
 2. Olika typer
 3. Bromsvåg justering
 4. Montera bromsvåg
 5. Tillbehör
 6. Problem
 7. Jämför pedalställ med bromsvåg
 
 

1

Bromsvåg funktion

En bromsvåg används för att justera bromsbalansen mellan ett främre och bakre bromsar. Den används vanligtvis i race- och högpresterande fordon där exakt kontroll av bromskraften är viktig.

En bromsvåg är ansluten mellan bromspedalen och bromscylindrar. En till framhjulens och en till bakhjulens bromsar. Bromsvågen har en justering / vred som kan justera bromskraften som applicerasmellan främre och bakre bromskretsen. Detta gör att föraren kan finjustera fordonets bromsbalans för att passa deras körstil och banans förhållande.

Bromsvågen ersätter original bromsservo.

Bromsvågen innehåller följande delar:

 1. Gaffel 2x
 2. Fatmutter 2x
 3. Låsmutter 2x (valfritt)
 4. Låsklämmor 2x
 5. Hylsa 1x
 6. Lager 1x
 7. Tryckstång 2x
 8. Axel för justering 1x
 9. Låsmutter för tryckstång 2x

Sammanfattningsvis så är bromsvågen viktig i ett performance / tävlingsfordon eftersom det gör att föraren kan finjustera bromsbalansen för optimal bromsprestanda.

 
 

2

Olika typer

En bromsvåg är precis som det låter, en våg som fördelar kraften mellan fram och bakbromsar. En bromsreducering däremot reducerar kraften till bromskretsen den är monterad på.

Detta är de två sätt för att justera bromsbalans / bromskraft genom att manuell justering. Denna lösning är bra när mer eller mindre kraft behövs fram eller bak.

 
 

3

Bromsvåg justering

Förutom att justera bromsbalans med en bromsvåg eller bromsreducering så kan olika typer av produkter användas för att uppnå mer eller mindre bromskraft. Här nämner vi bara några utan inbördes ordning.

 • Bromsbelägg / friktion
  Används olika typer av bromsbelägg fram / bak så kan bromsbalansen justeras.
 • Storlek bromsskiva / större yta = mer friktion
  En större bromsskiva innebär ofta större bromsbelägg vilket i sin tur innebär mer friktion och mer bromskraft
 • Storlek på huvudcylindrar
  Genom att justera storleken på huvudbromscylindrar så kan du genom den hydrauliska utväxlingen justera bromskraften
 • Storlek på kolvar i bromsok
  Eftersom storlek på huvudbromscylindrar och bromsokens kolvstorlek ihop utgör den hydrauliska utväxlingen så kan du även byta bromsok (ändra kolvarea) för att uppnå annan bromskraft.
 • Utväxling på bromspedal
  En högre utväxling på bromspedalen innebär högre bromstryck och där med högre bromskraft.
 • Fjädring / mjuk eller hård
  Vilken typ av fjädring som används kan markant påverka inställning av bromssystem och bromsvåg.
 • Viktfördelning på fordon
  Viktfördelningen på ett fordon är ytterligare en del som påverkar hur ett bromssystem justeras.
 • Däck / friktion mot marken
  Den del som i slutändan bestämmer maximal tillåten bromsprestanda ihop med väglaget. -Den maximala friktionen som kan uppnås mellan däck och väglag.


Notera skillnaden på att öka bromskraft genom högre tryck i bromssystemet eller med hjälp av högre friktion.

 
 

4

Montera bromsvåg

När bromsvågen sitter monterad så finns några viktiga saker att tänka på.

Montera lager i hylsan
När lagret som skall monteras i hylsan så skall denna inte glappa. Den får heller inte kärva när du skall justera denna.

Justering av gafflar
Bromsvågen länkar ihop bromspedalen och bromscylindrar. När tryck läggs på bromspedalen så fördelas detta ut till huvudcylindrar. Mer kraft läggs på fram eller bakbroms, eller när en av huvudcylindrarna pressas in mer än den andra så vrider sig bromsvågen (som en våg). Det är sällan denna är rak. 

Här är det viktigt att avståndet mellan gaffel och bromspedal är tillräcklig för att gafflar på bromsvågen inte skall nypa mot bromspedalen / hylsan i bromspedalen.

Tryckstången på huvudbromscylindrar skall gå parallellt med varandra utan vinkel för att få bäst livslängd / prestanda och inte snedbelasta packningar i onödan.

Montera plastbrickor
Av samma anledning som ovan så rör sig bromsvågen / gafflarna så fort tryck läggs på bromspedalen. För att inget skall kärva så läggs plastbrickor mellan gafflar och bromspedal / hylsa i bromspedalen. På detta sätt så förindras gafflar att kärva mot bromspedalen.

Test av bromskraftfördelning
Testa bromskraft genom att rita streck på sidan av däck och bromsa på en raksträcka. Se vilka som låser först. Justera. sedan. Finns möjlighet så gör samma sak med lite sväng. Se så bakjulen inte har för mycket bromskraft och får bilen att sladda.

 
 

5

Tillbehör

 • Justervajer
  Denna används för att kunna justera bromsbalansen genom ett vred., utan att behöva justera på själva bromsvågen nere vid bromspedalen. Detta kan vara förbjudet enligt vissa reglementen vid tävling.
 • Bromscylinder
 • Bromsvätskebehållare
 • Bromsslang
 • Nipplar
 
 

6

Problem

 • Kärvande bromsvåg
  Gaffel sitter för tight mot bromspedalen / hylsan. eller så är inte plastbrickor monterat mellan bromspedal och gaffel.
 • Inget bromstryck
  Luft i bromssystemet, fel storlek på bromscylinder eller läckande bromssystem är några vanliga orsaker.
 • Bromsbalansen kan inte justeras
  Om bromsvågen justeras helt åt något håll utan att önskad bromsbalans uppnås så måste justeringar i den hydrauliska utväxlingen göras, nämligen byte av huvudbromscylinder. Bromsvågen är bara en finjustering. Grov justering görs genom att byta komponenter = justera den hydrauliska utväxlingen.