Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Hur luftar man bromsarna?

Först och främst: Varför luftar man bromsarna?

Du luftar dina bromsar för att ta bort fukt som kommit in i systemet. Bromsvätska behöver bytas ut med jämna mellanrum, eftersom bromsvätska absorberar fukt med tiden. Detta inträffar oavsett om ett fordon har körts 20.000 mil eller har stått till i ett garage i ett år.
"Vätskeförorening" i bromsvätskan är ett resultat av tid och luftfuktighet och har ingenting att göra med körsträckan. Fukt kommer in i bromssystemet genom tätningar och genom mikroskopiska porer i slangarna. Fukt kommer in i systemet varje gång vätskebehållaren öppnas, vilket är en bra anledning att inte öppna den i onödan.

Luften måste avlägsnas eftersom den är komprimerbar och kommer att resultera i en mjuk, "svampig" bromspedal med dålig bromsprestanda som följd.

 

 

Hur du luftar dina bromsar

Steg 1 - Grundläggande

Börja alltid i hörnet längst bort från föraren och arbeta dig mot föraren / huvudcylindern (höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.), kom bara ihåg: Börja med bromsoket längst bort från huvudcylindern och arbeta dig mot huvudcylindern.
Hitta sedan avluftningsskruven (avluftningsventilen) på det bakre bromsoket.
Fäst en bit genomskinlig slang till nippeln på avluftningsskruven. Placera den andra änden av slangen i en flaska, Gärna fylld med bromsvätska så att änden på slangen kan ligga under ytan.
Ta sedan ett verktyg för att öppna avluftningsskruven.
Placera flaskan för spillvätska ovanpå bromsoket. Håll flaskan med ena handen och ta tag i verktyget med den andra handen.

Steg 2 - Förfarande

Låt sedan en kompis lägga tryck på bromspedalen och håll den stadigt nedtryckt.
Öppna sedan avluftningsskruven ¼ varv för att släppa ut vätskan i avloppsledningen. Låt ALDRIG kompisen släppa bromspedalen medan skruven är öppen, se till att STÄNGA skruven först och släpp upp bromspedalen efteråt. Titta efer luftbubblor i burken. 
Fortsätt denna processen tills det inte kommer luftbubblor i burken.
Se till att kontrollera bromsvätskenivån i behållaren efter att du har luftat varje hjul, se till att hålla vätskenivån vid MAX-linjen.
Gå sedan vidare till nästa hörn och upprepa alla steg.
Kom ihåg! höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.

Steg 3 - Slutförande

Gör sedan rent med bromsrengöringsmedel och torka av tills det är torrt.
SPRAY INTE BROMSRENGÖRING PÅ BROMSBELÄGG, GUMMI- ELLER PLASTDELAR.
Håll alltid rent och torrt så blir det mycket lättare att upptäcka läckor.
Testa bromspedalen för en fast känsla, och om alla steg har följts så är du nu klar med att lufta dina bromsar.
Hantera all använd bromsvätska på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.