Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Dumpventil: Information och FAQ

Dumpventil information

 1. Vad gör en dumpventil?
 2. Olika typer
 3. Val av dumpventil
 4. Anslutningar
 5. Montering av dumpventil
 6. Tillbehör
 7. Problem
 8. Kan det vara skadligt med en dumpventil?
 9. Får du mer effekt med en dump?
 10. Måste det finnas en ventil?
 11. Dumpventil för kompressor
 12. Jämför dumpventil
 
 

1

Vad gör en dumpventil?

En dumpventil släpper ut det tryck som finns i systemet när gasen släpps upp vid t.ex växling. Detta för att inte överskottstrycket skall bromsa upp turbons kompressorhjul. Dumpventilen sitter mellan turbon och insuget för att släppa ut laddtrycket som inte används i motorn.

Använder du inte en avlastningsventil  på en överladdad motor så kommer överskottsluft att behöva evakueras tillbaka genom turboaggregatet. Detta innebär att kompressor och turbinhjulet bromsas upp i stötar vilket ökar slitaget på turbo.

 • Ventilen stängs  vid tryck vilket sker vid gaspådrag/ öppet gasspjäll.
  Gaspådrag -> Tryck i systemet -> Stängd dumpventil
 • Ventilen öppnas av vakuum vilket sker vid gasuppsläpp / stängt gasspjäll.
  Uppsläppt gas -> Vakuum i systemet -> Öppen dumpventil

Inuti ventilen finns en hålrum / vakuumkammare som innehåller fjäder, membran och ventil. Membranet reagerar på tryckförändringar som sker genom en vakuumslang som är dragen till insug / plenum och hjälper till att hålla ventilen stängd vid laddtryck samt öppna vic vakuum. När gasen släpps upp och vakuum bildas i insuget så lyfter nu membranet ihop med ventilen från sitt säte och släpper ut laddtrycket / överskottsluft.


Det är viktigt att vacuumanslutningen från dumpventilen leds till insuget mellan ventil och gasspjäll.

 
 

2

Olika typer

Återcirkulerande dumpventil
En återcirkulerande dumpventil återcirkulerar övertrycket tillbaka in i systemet. De flesta originalventiler är återcirkulerande och de motorerna är inställda från fabrik för att återcirkulera luften. Detta pga miljökrav eller att bilen är utrustad med en luftmassemätare.

Öppen / Atmosfärisk dumpventil
En öppen dumpventil släpper ut övertrycket i atmosfären och är mer känt som den dumpventilen som ger ”pys” ljudet vid öppning. Bilar som har luftmassemätare kan inte använda en öppen dumpventil då fel mängd luft kommer in i motorn med felaktig bränsleblandning som följd.

Ett styrsystem som mäter MAP värde (tryck) bryr sig inte om luftmängden och då kan en så kallad öppen avlastningsventil. Inga extra slangar eller rör behöver dras för att leda överskottsluft tillbaka in i systemet vilket sparar plats och jobb.

Hybrid dumpventil
En hybrid- dumpventil är precis som det låter en hybrid. Den är en blandning av en öppen och en återcirkulerande dumpventil. Den har ett återcirkulerande utlopp och ett ”öppet” (atmosfärsikt). Där ca 50% återcirkuleras och 50% släpps ut i atmosfären. 

Vi rekomenderar aldrig detta då det ändå blir 50% fel. Använd en återcirkulerande ventil om din motor har luftmassemätare.

Justerbar dumpventil
På vissa dumpventiler så finns en justerskruv som du kan justera vid vilket tryck ventilen ska aktiveras / avlasta. Är ventilen inte justerbar så kan du istället byta fjäder för att ändra vid vilket tryck ventilen ska aktiveras.

Justerbara dumpventiler kan justeras inom ett smalt område. Men när rätt fjäder används så kan du verkligen finjustera hur ventilen skall bete sig.

Metall vs plast kolv
Ventilen till eftermarknaden på oftast en metall kolv som öppnar och stänger. Detta ger logiskt ett metalliskt ljud. Du får också en ventil av hög kvalite.

Original så sitter oftast en plastkolv monterad för att det inte skall låta när ventilen arbetar. En plastkolv blir sliten fortare än motsvarande i metall. Här spelar också konstruktion en stor roll.

 
 

3

Val av dumpventil

Återcirkulerande dumpventil

 • Om du har ett system med en luftmassemätare.
 • Om du skall följa avgaskrav

Öppen dumpventil

 • Vid racing
 • Vid mycket effekt
 • För en enklare installation

Storlek
Hur stor avlastningsventil du behöver beror på flera faktorer som motorstorlek, turbostorlek,  hur mycket laddtryck och flera andra saker som påverkar flödet. Detta är svårt att räkna exakt på utan en öppen ventil på cirka 50mm används som oftast i eftermarknads-installationer. Om en återcirkulerande ventil skall användas så används ofta den storlek som sitter original så anslutningar passar.

Om ventilen är för liten, dvs att luften inte hinner evakuera nog fort vid gasuppsläpp så sket ett kvittrande ljud "turbo-flutter". Då måste en större ventil användas. Har du redan en 50mm ventil så är det bättre att montera två stycken istället för att köpa en större. På detta sätt minimeras risken att du åter igen får en för liten ventil.


Du kan inte ha en för stor avlastningsventil

 
 

4

Anslutningar

Inlopp
Där du ansluter din dumpventil mot trycksystemet. Den ska sitta mellan turbo och insug. Förslagsvis på tryckrör eller intercooler.

Utlopp
Där överskottsluft släpps ut, antingen ut i atmosfären eller tillbaka till insuget. Återcirkulerande leder tillbaka till inlopp innan turbo och luftmassemätare

Vacuum
Anslutningen för att få din dumpventil att öppna/ stänga. Vakuumet dras ifrån insuget alternativ en vakuumstation om sådant finns monterat. Denna anslutning skall vara monterad mellan spjällhus och ventil, gärna i plenum. På sidan eller på toppen av plenum så inte smuts / vätska rinner ner i vakuumslangen.

 
 

5

Montering av dumpventil

Montera alltid dumpventilen mellan turbo och gasspjället, alltså på trycksidan. Den kan monteras genom att en fläns svetsas på insuget alternativt med slang.

Kontrollera att rörliga delar löper fritt genom att vakuumsuga ventilen. Passa även på att trycktesta ventilen för att kontrollera eventuella läckage. Trycktesta alltid med mer tryck än önskat laddtryck för att vara säker.

 
 

6

Tillbehör

Fjädrar
Riktlinjer vid val av fjäder. Observera att detta kan påverkas av ventilstorlek och membranstorlek.

2psi: Används enbart till en del kompressormotorer
6psi fjäder för vakuum på -0,25 bar till 0,4 bar
8psi fjäder för vakuum på -0,4 bar till -0,5 bar
10psi fjäder för vakuum på -0,5 bar till -0,65 bar
11psi fjäder för vakuum på -0,65 bar till -0,7 bar
12psi fjäder för vakuum på -0,7 bar till -0,8 bar

Svetsflänsar
Finns i olika material för att passa till just ditt bygge. Dessa är modellanpassade till din wastegate.

Nipplar
Finns olika allternativ för att du ska kunna anpassa ditt motorrum för en snygg och säker installation.

 
 

7

Problem

Ventilen står öppet på tomgång = Drar in smuts i motor = För klen fjäder

Ventilen står öppen vid gaspådrag = Släpper ut tryck = För klen fjäder eller vacuumläckage / trasig slang

Ojämn funktion = fungerar ibland och ibland inte = ventilen kärvar eller lite för hård fjäder monterad

Kvittrande ljud "Turbo flutter" = För hård fjäder eller för liten ventil

 
 

8

Kan det vara skadligt med en dumpventil?

En dumpventil är ej skadlig för motorn om den ej är fel installerad. Om den däremot är fel installerad så kan följande hända.

 • Den står hela tiden öppen och styrsystemet försöker kompensera med laddtryck och övervarvar turboaggregatet.
 • Den står öppen på tomgång och smuts kommer in i systemet.
 • Den är för hårt spänd och släpper inte ut överskottsluft vid gasuppsläpp vilket kommer få turbon att bromsa upp.
 
 

9

Får du mer effekt med en dump?

Du får ej mer effekt genom att bara byta dumpventil. Om du däremot har en original dumventil som läcker så kan du byta till en ventil som håller tätt och där med fixa ett fel. Dessutom om du har en trimmad motor med höga luftflöden så kan en ventil med större diameter behöva användas för att kunna evakuera tryck nog snabbt, också för att inte bromsa ner turbon.
 
 

10

Måste det finnas en ventil?

Svar ja!
Det enda jobb som en dumpventil har är att "dumpa" / göra sig av med turbotryck snabbt vid gasuppsläpp. Om detta inte sker så kommer turbon att bromsas ner vilket medför effektförlust genom registret.

 
 

11

Dumpventil för kompressor

En kompressor måste inte ha en dumpventil men det är rekomenderat för att kunna släppa ut eventuellt övertryck i systemet och slippa tryckstötar och oönskat laddtryck.

En kompressor är mekaniskt driven och sammankopplad med motorvarvtal till skillnad från en turbo som drivs av avgaser och fortsätter snurra på även efter gasuppsläpp. Därför är en dumpventil nödvändig i turboinstallationer. Med en kompressor monterad och gaspedalen släpps upp så bromsas motorvarvtalet och även kompressorn med detta. Då är en dumpventil inte nödvändig men bra att ha som säkerhet mot tryckstöttar.

För att vara säker på att inte få tryckstötar och oönskat laddtryck som inte justeras på något sätt så skall en dumpventil alltid monteras när du använder en kompressor och inte bara vid turboinstallationer.