Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Topplockspackning - Information

 
 

Här får du en överblick på hur en topplockspackning fungerar och monteras.

De olika delarna kring topplockspackning:

 1. Grundläggande information
 2. Olika typer / Material
 3. Tjocklek på packning
 4. Borrmått på packningen
 5. Ändrad kompression
 6. Val av topplockspackning
 7. Montering
 8. Tillbehör
 9. Problem
 10. Jämför topplockspackning
 
 

1

Grundläggande information

En topplockspackning är monterad mellan motorblock och topplock med syfte är att täta cylindertryck under förbränning men även motorolja och kylvätska.

Ett perfekt klämförband innehåller:

 • Rätt topplockspackning
 • Rak och ren yta på topplock
 • Rak och ren yta på motorblock
 • Rätt topplocksbultar som momentdragits enligt instruktioner
 
 

2

Olika typer / Material

OEM packning

En original topplockspackning är gjort av mjukare kompositmaterial som runt förbränningsrummen är klädd i tunn metall för att klara trycket.

MLS packning

MLS = Multi Layer Steel

Flera tunna plåtpackningar som tilsammans formar ett tätande förband. Det är vanligen 3-5 lager som används men både färre och fler lager finns. Dessa packningar håller för högre förbränningstryck än en original kompositpackning.

Skärringspackning

Denna packningen är som en original kompositpackning med skillnaden att Pyramidringar / skärringar ligger runt förbränningsrummen. På detta sätt så klarar packningen extrema förbränningstryck vid väldigt hög trimmningsgrad.

Koppar / aluminium packning

Dessa finns men MLS i stål är en vanligare lösning som fungerar bra.

 
 

3

Tjocklek på packning

Original tjocklek

Original tjocklek på topplockspackning ger ett visst kompressionsförhållande och avståndet mellan ventiler och kolvar är som tillverkaren tänkt sig. Om topplockspackningen måste bytas så måste även topplocket planas av för att få en rak yta. Även motorblocket kanske måste planas av (toppdeckas). För att sedan behålla original förhållanden så måste en tjockare topplockspackning användas. Den nya packningens tjockleken skall då motsvara det som tagits bort från topplock och motorblock plus original packningstjocklek.

Om original tjocklek på packning används trots bearbetade ytor så kommer kompressionsförhållande att ökas och ventiler kommer närmare kolvar. Detta innebär mindre säkerhet jämfört med original. En fördel skulle kunna vara ökad effekt med den ökade kompressionen. Denna effektökning är kanske inte ens märkbar.

Ändring av kompression skall göras genom att utforma kolven, inte med en tjockare packning. Ändå så är det vanligt med tjockare topplockspackning vid turbo konvertering då detta är en enkel lösning för att få ner kompressionen på en N/A motor inför en turbokonvertering, istället för att byta kolvar.

Komprimerad vs okomprimerad tjocklek 

Tjocklek på topplockspackning anges komprimerad, de är detta mått som räknas. När topplockspackningen är monterad och åtdragen med rätt åtdragningsmoment så får packningen den tjocklek som anges.

När packningen är okomprimerad så har den annan tjocklek. Detta märks mindre med en stålpackning och mer med en papp-packning. Hur mycket packningen kläms ihop bestäms av tillverkaren och därför ar det viktigt att använda rätt åtdragningsmoment.

 
 

4

Borrmått på packningen

Borrmåttet på en topplockspackning skall ej matcha cylinderborr. Precis som en 85mm kolv inte är 85mm så är en 85mm topplockspackning inte 85mm. 

Exempel vid 85mm borrmått:

En kolv är mindre än 85mm -spelet bestäms av tillverkaren.
En topplockspackning är större än 85mm -spelet bestäms av tillverkaren.

Packningen får absolut inte ligga i borrhålet då skador kan uppkomma. Även om du använder rätt borrmått så skall du alltid kontrollera så packningen ligger utanför cylinderborret. Vissa använder till och med nästa överdimension på topplockspacknignen för att vara säkra. Detta medför då en kompressionssänkning.

Om topplockspackningen skulle sticka in i förbränningsrummet så skulle motorskada uppstå ganska omgående vid uppstart så var noga vid montering av din topplockspackning.

 
 

5

Ändrad kompression

Ändra kompression med topplockspackning kan göras på följande sätt:

 • Tjockare packning = Sänkt kompression
 • Tunnare packning = Höjd kompression
 • Större diameter = Sänkt kompression
 • Mindre diameter = Höjd kompression

Kopressionsförhållandet = (Slagvolym + förbränningsvolym) / förbränningsvolym


Ändring av kompression skall göras genom att utforma kolven, inte med en tjockare topplockspackning.

 
 

6

Val av topplockspackning

Du väljer topplockspackning främst efter trimmningsgrad men delvis också vad motorn skall användas till

Original / lättare tuning
Skall motorn vara original så används original topplockspackning. Eventuellt om du väljer att använda en tjockare packning som kompenserar för topplocksslipningen. Även om de trimmar din motor lite (+20-50 hp?) så kan OEM packning användas utan problem då denna klarar lite högre förbränningstryck.

Trimmad motor
Om du skall trimma en motor så skall en stålpackning användas. Skall din motor ha väldigt höga förbränningstryck så skall en skärringspackning användas.

 
 

7

Montering

Planslipning av topplock

När topplocket lossas från motorblocket så kommer detta behöva planslipas. Nästan alltid om ett topplock demonteras, speciellt när detta är gjort av aluminium så blir det skevt. Därför måste det planas / göras rakt så att det håller tätt vid montering.

Ibland görs detta för att få en kompressionssänkning men som tidigare är nämnt så skall detta helst göras genom att ändra kolvens design.

Toppdeckning av motorblock

Toppdeckning av motorblock brukar inte vara lika vanligt. Detta sker om du verkligen måste ha en plan yta när mycket effekt och höga förbränningstryck skall användas. Det måste även göras om skador eller ojämnheter finns på motorplockets toppdeck.

Rengöring av ytor

Rakblad, kniv, stämjärn eller specialverktyg. Alla sätt går bra så länge som ytan inte skadas. Det viktigaste är att ytan mot både topplocket och blocket blir helt rena från smuts och avlagringar.

Återanvända topplockspackning?

Gör inte detta. Topplockspackningen är förbandet mellan topplock och bottendel som skall hålla för både förbränningstryck, oljetryck, kylarvatten och vevhusventilation. Både kall som varmt. Så se alltid till att ha en ny topplockspackning när en motor skall monteras

 
 

8

Tillbehör

Topplocksbultar

Till en original bil så används original topplocksbultar. På eftermarknaden till de flesta bilar så används förstärkta topplocksbultar som verkligen kan hålla ihop topplock med bottendel.

Momentnyckel

För att spänna åt topplockspackningen så används topplocksbultar och för att kunna veta att dessa sitter monterade ordentligt så används en momentnyckel ihop med original schema för vilken ordning dessa skall dras åt samt hur mycket.


Används bultar för eftermarknaden så skall sista steget dras åt enligt denna tillverkarens specifikationer.

 
 

9

Problem

Topplockspackningen "kryper" / rör på sig

En OEM packning i organiskt / komposit material är mjukare överlag i konstruktionen är motsvarande stålpackning eller packning med skärringar. Därför kan denna röra på sig om förbränningstrycket höjd vid trimmning av motor. Även en tunn packning eller liten spalt mellan cylindrarna ställer höga krav på packningen. Då kan lösningen vara en förstärkt topplockspackning.

Högt tryck i kylsystemet

Om en topplockspackning börjar att läcka så kan ett symptom vara förhöjt tryck i kylsystemet. Detta brukar resultera i att bilen kokar och kylarvatten evakueras från kylarlocket. Om detta händer så tas enklast ett avgasprov i expansionskärlet för att se om det finns avgaser där.

Läckage trots ny packning

Några orsaker till att en ny packning läcker:

 • Ytor är inte rena
 • Packningen är skadad
 • Packningen är felaktigt monterad
  Kontrollera noga eventuella speciella rutiner för montering av topplockspackning från tillverkaren.
 • Topplocksbultar är felaktigt åtdragna
 • Topplocksbultar är ej efterdragna
 • Spricka i topplock (eller block)