Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Dimensionering av kabel

 

 
 
Vilken kabelarea / kabelstorlek skall man använda till olika komponenter / förbrukare?
Här går vi igenom hur du ska göra i bilens 12v system.

  1. Ampere
  2. Kabelarea RK / RKUB (mm2)
  3. Kabelarea R2 / TXL (mm2)
  4. Storlek på säkring
  5. Smält säkring
  6. Sammanfattning
 
 

1

Kontrollera förbrukarens MAX ström (Ampere)

Börja med att se vad produktens MAX ström (Ampere) är.
Beroende på vilken del / förbrukare som skall kopplas in och hur lång kabel du skall använda så behöver du använda rätt dimension på kabel och då behöver man veta hur många Ampere produkten drar som max.
Skillnaden är stor mellan en fläkt och en lampa t.ex.

Finns det information om hur många watt som förbrukas så kan du dela med spänningen (V / Volt) för att räkna ut hur många ampere det blir.

Exempel:
350Watt / 12Volt = 29,1Ampere = 30A säkring behövs till förbrukaren = minst 4mm2 RK / RKUB.
200Watt / 14Volt = 14,2Ampere = 15A säkring behövs till förbrukaren = minst 1,5mm2 RK / RKUB.

Ligger du på gränsen av vad kabel eller förbrukare klarar av så välj det säkrare alternativet = grövre kabel eller mindre säkring.

 
 

2

Kabelarea RK / RKUB (mm2)

Kabelarea (mm2) - Max ström (A)
0.5mm2 - 5A
0.75mm2 - 7.5A
1mm2 - 10A
1.5mm2 - 15A
2.5mm2 - 20A
4mm2 - 30A
6mm2 - 40A
8mm2 - 50A
10mm2 - 70A

 
 

3

Kabelarea R2 / TXL (mm2)

Använder man finare kabel som R2 eller TXL som exempel så kan man gå efter denna tabell:

Kabelarea (mm2) Max ström (A)
0.5mm2 - 10A
1mm2 - 15A
1.5mm2 - 20A
2mm2 - 25A
3mm2 - 30A
4mm2 - 40A
6mm2 - 50A
8mm2 - 60A
10mm2 - 70A

Exempel: Bosch 044 bränslepump drar cirka 13,5 A vid ~5bar mottryck.
Här kan man använda en 1,5mm2 RK kabel. Då kan man säkra med en 15Ampere säkring

 
 

4

Storlek på säkring

En säkring används för att skydda kablage. Använd max samma eller mindre säkring som i tabellen ovan.

 
 

5

Smält säkring

Ett ganska vanligt problem är säkringar som smälter. Detta beror ofta på att kontakten mellan säkring och säkringshållare är dålig. Dålig kontakt = mer ström på mindre area = mer värme. Samma gäller vid för klent dimensionerad kabel för förbrukaren.

 
 

6

Sammanfattning

För att sammanfatta denna korta guide i 3 steg:

1 - Kontrollera förbrukarens MAX ström (Ampere)
2 - Kontrollera storlek på kabel du behöver (mm2)
3 - Säkra av kabel / förbrukare med lämplig säkring