Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap


AN-kopplingar: Åtdragningsmoment

 

För att veta hur hårt en AN-koppling skall dras åt så behöver man ett åtdragningsmoment men det går också att dra åt på "känn" med tidigare efrarenhet då detta inte är en exakt siffra utan ett större spann. Därför har an-kopplingar varit läckagefria trots varierande åtdragningsmoment där man dragit kopplingen på "känn". Det finns några saker att tänka på om man vill göra detta korrekt och inte på "känn".

  1. Åtdragningsmoment AN-kopplingar
  2. Åtdragningsmoment AN-slang
 
 

1

Åtdragningsmoment AN-kopplingar

Åtdragningsmomentet för AN-kopplingar är när man drar åt den delen som sitter monterad mot en adapter, den delen med gänga. Korrekt åtdragningsmoment hittas här.

 

AN4 - 16nm
AN6 - 22nm
AN8 - 39nm
AN10 - 49nm
AN12 - 62nm
AN16 - 94nm
AN20 - 115nm


Denna kan man först skruva i botten för hand tills det tar stopp sedan dra åt det sista på känsla med verktyg.

 
 

2

Åtdragningsmoment AN-slang

Åtdragningsmomentet för AN-slang är när man drar åt den delen som sitter monterad mot en slang, den delen utan gänga. Dessa moment gäller bara AN-kopplingar i aluminium, inte rörkopplingar och andra kopplingar.

För bästa resultat, dra åt till den nedre delen av vridmomentområdet. Om det läcker, dra åt det tills läckan upphör (utan att överskrida det maximala vridmomentet). Smörj gängor och tätningsytorna lätt med olja före montering då man vill undvika torr montering när det är möjligt.

 

AN4 - 8,3-11,66ft-lb - 11,25-15,8nm
AN6 - 12,5-16,25ft-lb - 16,9-22,0nm
AN8 - 22,5-29,0ft-lb - 30,5-39,0nm
AN10 - 30-36ft-lb - 40,0-48,8nm
AN12 - 38-46ft-lb - 51,5-62,0nm
AN16 - 58-70ft-lb - 78,6-94,9nm
AN20 -71-85ft-lb - 96,2-115nm


De flesta använder inte åtdragningsmoment vid åtdragning av AN-kopplingar utan drar bara kopplingarna på känsla likt en slangklämma.