Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Motorlager installation i 12 steg

 

 
 

12 steg för att montera / installera lager i en motor. Detta är bara tips och vid minsta osäkerhet så ska en erfaren mekaniker alltid sköta denna typen av jobb.

 1. Märk upp överfallen
 2. Lagerbanor
 3. Vevaxelns tapp
 4. Håll det rent
 5. Installera lager
 6. Extra kontroller
 7. Oljeprimer
 8. Installation av vevaxel
 9. Åtdragning av vevaxelöverfall
 10. Axiellt spel vevaxel
 11. Montera vevstakar
 12. Kör upp oljetryck
 
 

1

Märk upp överfallen

Se till att överfallen från vevstakar och ramlager är ordentligt uppmärkta innan borttagning.

Lageröverfall är inslipade individuellt på sin specifika plats och får ej blandas. Överfall nummer 1 skall alltid sitta på den platsen. Det får heller inte vridas. Detta är viktigt annars kommer det ej att fungera.

 
 

2

Lagerbanor

Vid byte av lager så är lagersäten viktigt att kontrollera då smuts och skador som uppkommit lätt missas. Denna ytan kan lätt prioriteras ner då den ej exponeras mot de rörliga delarna. Men denna ytan är av högsta intresse då den är grunden till hur bra lagret sitter monterat och hur jämn tryckfördelning lagret senare får.

När vevaxel och vevstakars överfall är monterade med rätt åtdragningsmoment så skall kontroller utföras på:

 • Storlek
 • Ojämnheter
 • Rundhet
 • Ytfinhet

 Glöm inte kontrollera eventuellt axiallagers monteringsytor.

 
 

3

Vevaxelns tapp

Precis som lagerbanor skall vevaxeln kontrolleras:

 • Storlek
 • Ojämnheter
 • Rundhet
 • Ytfinhet
 
 

4

Håll det rent

En industritvätt av motordelarna är standard men glöm heller inte att få bort allt kocks i kanalerna. När nya lager monterats och eventuellt smuts släpper så kan skador lätt uppkomma på lager och andra delar.

Rengör därför oljekanaler med en borste / piprensare och använda tryckluft och vatten för att sen rensa ur det sista.

 
 

5

Installera lager

När ovan punkter är utförda så kan vi sätta igång att montera varje lager på sin plats. Observera noga hur de gamla lagren har suttit så att inget vänds fel eller inte klickas i ordentligt på sin plats.

 
 

6

Extra kontroller

Se till att alla lager sitter monterade så respektive spår är ordentligt på plats. Att uttag för oljehålen linjerar med motorblockets oljehål.

 
 

7

Oljeprimer

När alla lager sitter monterade korrekt på sina platser så är det dax att smörja in dem med olja eller en speciell primer. Detta för att få en oljefilm mellan lager och vevaxel så inga skador uppkommer vid rotering av vevaxel under installation.

 
 

8

Installation av vevaxel

När motorblocket sitter i motorstativ och underdelen är vänd uppåt så är det dax att börja montera vevaxeln. Vevaxeln lägs lugnt ner på sin plats och varje överfall monteras tillbaka på den plats de hade från början. Kontrollera ås ingen smuts eller någon styrning hindrar perfekt inpassning av överfallen.

 
 

9

Åtdragning av vevaxelöverfall

Hantera bultarna till vevaxelöverfallen enligt tillverkarens rekommendationer för att få korrekt åtdragningsmoment. Om ett löst axiallager används så tryck vevaxeln mot detta så det sätter sig i position korrekt. Dra sedan över fallen en efter en enligt OEM procedur som oftast startar från mitten och arbetar sig i en cirkel utåt. Kontrollera att vevaxeln går att snurra fritt innan bultarna dras. Kontrollera även detta efter att varje överfall dras. Om vevaxeln går tyngre efter någon bult har dragits så är något fel. Detta skall inte ske. vevaxelns skall gå lika lätt efter åtdragning som innan. Kontrollera korrekt lagerspel innan vidare installation.

 
 

10

Axiellt spel vevaxel

Kontrollera så vevaxeln har ett axiellt spel som ligger inom toleranserna. 

Tryck vevaxeln framåt max. Mät sedan med en mikrometer hur långt tillbaka man kan dra vevaxeln. Detta går också att mäta med bladmått.

 
 

11

Montera vevstakar

När vevstakar och kolvar är monterade ihop så kan de skjutas ner i cylinderloppet så att vevstakens överfall matchar ihop med vevaxeln. Notera eventuella asymmetriska egenskaper hos vevstakar och kolvar ifall de skall vändas åt ett specifikt håll. Detta brukar som oftast var utmärkt.
Hantera bultarna till vevaxelöverfallen enligt tillverkarens rekommendationer för att få korrekt åtdragningsmoment. Ett bladmått kan användas mellan vevstake och vevaxel så vevstaken inte vrider sig vid åtdragning och skadar vevlager.
Kontrollera att vevaxeln går att snurra fritt innan och efter att bultarna dragits. Vevaxeln skall snurra lika lätt efter åtdragning so innan annars är något fel. Precis samma princip som punk 9.

 
 

12

Kör upp oljetryck

Innan starts så vill man köra upp oljetryck med ny fräsch olja så alla lagerbanor är helt insmorda. Detta görs med en extern pump eller att man manuellt snurrar original oljepump med en borrmaskin.