Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Oljekylare - Information och FAQ

Information om oljekylare samt vanliga frågor.

  1. Inledning
  2. Olja
  3. Storlek
  4. Kyler inte nog bra
  5. Motor kommer inte upp i temperatur
  6. Vilken arbetstemperatur på oljan?
  7. Montering oljekylare
  8. Sandwichadapter
  9. Placering
  10. Termostat eller ej
 
 

1

Inledning

Oljekylare, vattenkylare och intercooler är alla värmeväxlare med uppgift att leda bort överskottsvärme från motor och transmission. Luft passerar genom ett cellpaket som är uppbyggt av kanaler som har ett flöde av olja. Kanalerna är varvat med tunna kylflänsar som luft passerar och en värmeväxling sker där oljan kyls och luften värms upp.

Cellpaketet är gjort i aluminium som har goda värmeledande egenskaper. Gavlar är gjorda av plast eller aluminium där eftermarknaden oftast använder kylare helt i aluminium då höga krav ställs på hållbarhet och monteringsmöjligheter som inte är möjligt med plastgavlar.

Oljekylare är inte alltid nödvändigt men på en turbobil eller en trimmad bil som används hårt eller körs på bana är det nästan alltid nödvändigt då oljan blir för varm, tappar sina egenskaper och haveri är ett faktum.

 
 

2

Olja

Verkningsgraden hos en förbränningsmotor och transmissioner har långt ifrån 100% verkningsgrad så mycket av den energin som produceras övergår till värme vilket bli extra kännbart på en trimmad motor där drivlinan utsätts för hård belastning. Oljans uppgift är att smöja rörliga delar genom direktkontakt och således värms den upp mer eller mindre.

Olika oljor har ett temperaturområde där de fungerar som bäst, så som det är tänkt. Den skall inte vara för kall och inte heller för varm då egenskaperna försämras mot tänkt driftstemperatur, framförallt vid höga temperaturer då oljans viskositet ändras till det sämre och gradvis tappar sina egenskaper.

För att kontrollera oljetemp så använd oljekyl till motor och transmission vilket är en viktig del som ofta glöms bort.

 
 

3

Storlek

Se vad som sitter original. Välj liknande kylare för liknande kyleffekt. Välj större kylare för bättre kyleffekt.
Så länge oljekylningen styrs med en termostat så kan man ha en lite överdimensionerad kylare, då vet man att oljan alltid kan hållas nere.
 
 

4

Kyler inte nog bra

Oftast så är en kylare nog effektiv. Problemet med för hög oljetemperatur beror ofta på att luft ej leds genom kylaren. Luften tar lättaste vägen. Den vägen är ofta på sidan av kylaren. Se därför till att alltid styra luften genom kylaren.
 
 

5

Motor kommer inte upp i temperatur

När en oljekylare monteras utan termostat så cirkulerar oljan genom kylaren och motorn kan då ha svårt att komma upp i arbetstemperatur.
 
 

6

Vilken arbetstemperatur på oljan?

Man brukar säga att motorns arbetstemperatur skall ligga runt 100 grader för att systemet skall fungera korrekt.
 
 

7

Montering oljekylare

En oljekylare tål högt tryck men är ändå känslig för bryt och vibrationer. Oljekylaren är tillverkad för att tåla högt tryck. Men det finns framförallt en orsak till att de går sönder och börjar läcka. Det är när oljekylaren monteras stumt i karossen och får då utstå både vibrationer och karossens vridningar vilket förstör oljekylaren.

 
 

8

Sandwichadapter

Om du använder en sandwichadapter för att få uttag till oljekylare så bör en oljekylare vara kopplad på denna kretsen. Plugga inte denna då det kan hindra oljeflödet beroende på adapterns konstruktion.

 
 

9

Placering

Placeringen av oljekylaren beror på användningsområde men oftast monteras den där plats finns. En viktig aspekt vid montering är också hur man skall styra luften genom kylaren. Ett bra exempel är originalmonterade kylare. Biltillverkare har ofta många restriktioner som gör storlek och placering av kylare svårt. Därför utnyttjas kylarens storlek och effekt maximalt med hjälp av kanaler som tvingar luften direkt från uttag i fronten genom cellpaketet. Samma princip gäler för transmission, där man vill leda luften genom cellpaketet för att kunna få en mer kompakt kylare med liknande verkningsgrad som en större utan luftstyrning. Man vill alltså uppnå ett högt luftflöde genom givet cellpaket.

 
 

10

Termostat eller ej

Kortfattat: Man måste inte ha termostat till oljekylare men en termostat är mycket fördelaktig pga att motorn uppnår arbetstemperatur fortare.