Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Vattenpump till motor

 
 

 Hur fungerar en vattenpump till en motor?

 1. Hur fungerar en vattenpump
 2. Olika typer
 3. Välja elektrisk vattenpump
 4. Anslutningar
 5. Montering av elektrisk vattenpump
 6. Tillbehör
 7. Problem
 
 

1

Hur fungerar en vattenpump

Vattenpumpen är kylsystemets hjärta, vattenpumpen är en centrifugalpump som pumpar kylvätskan genom systemet för att motorn ska hålla rätt temperatur. En vattenpump drivs mekaniskt av en rem kopplad till vevaxeln eller elektriskt vilket vi pratar mer om nedan.

Kylsystemet i en motor går runt i en slinga och passerar alltid vattenpumpen. Om vattenpumpen står stilla så står vattnet stilla. När vattenpumpen snurrar så cirkulerar även vattnet. Om vattnet skulle stå stilla så hade det kokat just vid de punkter där det är som varmast vilket oftast är runt cylinderloppen där kolvarna rör sig. När vattenpumpen startar och cirkulerar vattnet så transporteras värmen bort från dessa punkter och värmen fördelas ut i vattnet och motorblock.

Kylarvattnet kan bara lagra en viss temperatur innan det börjar att koka, därför behövs en vattenkylare. Vattnet cirkulerar bara i motorn tills det att arbetstemperatur uppnåtts. Denna styrs med hjälp av en termostat i ett system med mekanisk vattenpump. När vattentemperaturen nått termostatens öppningstemperatur (exempelvis 92 grader) så öppnar termostaten och tillåter nu vattnet att cirkulera genom vattenkylaren också. Kylsystemets vattenkrets fungerar på samma sätt som innan fast nu cirkulerar vattnet genom vattenkylaren också. När vattnet kylts ner under 92 grader så stänger termostaten igen tills vattnet nått 92 grader, då öppnar den. Såhär fungerar kylsystemet enkelt förklarat.

Står bilen still så vattenkylaren inte kan dra nytta av fartvinden så aktiveras istället kylfläkten som monteras på vattenkylaren. Denna aktiveras med hjälp av en temperatursensor.

 
 

2

Olika typer

Original vattenpump
Är oftast remdriven och rekommenderas att bytas ut vid ett kamremsbyte då pumpen har ett lager i sig som blir slitet med tiden. (10.000+ mil på en original bil)

Elektrisk vattenpump
Är en elektrisk styrd vattenpump som drivs av bilens elsystem från bilbatteriet. Det är viktigt att skilja på en elektrisk vattenpump som skall driva kylsystemet och en cirkulationspump som är ett tillägg och monterats på originalbilar för att t.ex cirkulera vätskan när bilen stängts av och behöver mer kylning. Detta styrs med hjälp av huvudpumpen på eftermarknaden och inom racing / motorposrt.

Kombination
En elektrisk vattenpump kan användas ihop med original mekanisk pump men också helt individuellt utan den mekaniska vattenpumpen. Se mer information nedan.
 
 

3

Välja elektrisk vattenpump

När du väljer elektrisk vattenpump så försäkrar du dig om att den passar ditt bygge och att den har tillräckligt flöde för din motor. En mekanisk vattenpump däremot följer motorvarvtalet och ger cirkulation efter varvtal.

Lågt varv = Mindre vattenflöde
Högt varv = Mer vattenflöde

En elektrisk vattenpump har ett jämt flöde hela tiden oavsett varv. Av eller på. Men pumpen kan också styras elektroniskt genom tillbehör så som ECU eller PWM moduler. På detta sätt så kan flödet styras helt fritt och beroende på kontrollenhet till och med "mappas" in optimalt.

Några riktlinjer vid val av vattenpump:

 • Motorvolym: 2.0L = ~80l/min
 • Motorvolym: 2,0 - 3,5L = ~115l/min
 • Motorvolym: 3,5 - 5,0L = ~130l/min
 • Motorvolym 5,0L och mer =~150l/min


Om du har möjlighet att PWM styra din vattenpump så använda gärna större pump än du behöver då du alltid kan strypa flödet men aldrig höja mer än pumpens max kapacitet.

 
 

4

Anslutningar

En vattenpump har två anslutningar -Ett utlopp och ett inlopp. Dessa är oftast av slanganslutning men även en invändig gänga kan finnas. Även en elkontakt finns samt ibland också en fästanordning om denna inte måste köpas som tillbehör eller tillverkas.

Inlopp
Inloppet är i centrum av vattenpumpen. Detta är likt alla centrifugalpumpar. Samma gäller turboaggregat där inloppet sitter i centrum.

Utlopp
Utloppet är det vattnet trycks ut ur pumpen. Utloppet sitter placerat på sidan av pumpen som det gör på alla centrifugalpumpar. Man kan tänka sig att en centrifugalpump använder centrifugalkraften och slungar ut vattnet åt sidan. Därav sitter utloppet på sidan.

Kontakt
Den elektriska kontakten har två poler. Denna är polaritetskänslig och är därför uppmätt med plus och minus. Notera detta noga annars kan vattenpumpen snurra baklänges.

Fäste
Fästen kan se olika ut, oftast modellanpassade till pumpen men på eftermarknaden så är det vanligt att dessa specialtillverkas.

 
 

5

Montering av elektrisk vattenpump

En mekanisk vattenpump sitter monterat original och har sin givna plats på motorblocket. Detta är inget du ändrar. Om du däremot använder en elektrisk vattenpump så finns lite att tänka på när du montera denna.

Dessa olika installationer kan du välja mellan:

 1. Installera som extra vattenpump
 2. Installera som huvudpump (enkel installation)
 3. Installera som huvudpump (bra installation)
 4. Installera som huvudpump (optimal installation)

Vattenpumpen skall monteras på den undre kylarslangen som en av de lägsta delarna i kylsystemet.
Då kan luft kan evakueras ur pumpen -uppåt.

 
 
1 - Installera som extra vattenpump
 • Låt den mekaniska vattenpumpen sitta kvar.
 • Installera den elektriska vattenpumpen på den undre kylarslangen.
 • Termostaten skall sitta kvar men borra två 3mm hål som tillåter lite cirkulation
 
 
2 - Installera som huvudpump (enkel installation)
 • Låt den mekaniska vattenpumpen sitta kvar.
 • Installera den elektriska vattenpumpen på den undre kylarslangen.
 • Ta bort termostaten helt
 • Koppla bort remdrivningen från original vattenpump genom att välja en annan, kortare drivrem

Notera! Om du skall köra på detta vis så måste du borra två 3mm hål i termostaten som tillåter lite cirkulation innan termostaten öppnar så det inte punktkokar runt cylindrar.

 
 
3 - Installera som huvudpump (bra installation) Med denna metod så bör en vattenpumpstyrning användas.
 • Demontera OEM vattenpumpen och ta bort impeller (den som cirkulerar vattnet)
 • Återinstallera OEM vattenpump, nu kan du använda remhjulet på vattenpumpen och original drivrem men utan någon påverkan på vattnets cirkulation.
 • Installera den elektriska vattenpumpen på den undre kylarslangen.
 • Ta bort termostaten helt

Notera! Kontrollera så OEM vattenpump inte har mer än en in och utgång. Om så är fallet, kontroller hur vattnet skall led runt i motorn för bästa cirkulation.

 
 
4 - Installera som huvudpump (optimal installation) Med denna metod så bör en vattenpumpstyrning användas.

 • Ta bort OEM vattenpump helt
 • Ta bort termostaten helt.
 • Använd en annan, kortare drivrem (vattenpump borttagen)
 • Köp / tillverka en ersättningsplatta / adapter istället för OEM vattenpump. En blankningsplatta eller en adapterplatta som vattenpumpen monteras mot.
Används en "blankningsplatta" istället för original vattenpump så installera den elektriska vattenpumpen på den undre kylarslangen. Används en specialanpassad adapter istället för OEM vattenpump så monteras den elektriska pumpen mot denna istället.
 
 
Luftning av pump

En elektronisk vattenpump är känslig för luftfickor. Om en luftficka fastnar i pumpen så fungerar denna väldigt dåligt eller inte alls. För att bli av med luft så skall pumpen vinklas med utloppet uppåt så luften kan stiga / evakuera från pumpen. Helst skall pumpen monteras på detta sätt men det räcker att göra detta som en luftnings-procedur när systemet skall fyllas med vatten.


OBS! Kör inte vattenpumpen utan vatten vid uppstart!

 
 
Koppla in strömförsörjning

För att koppla in den elektriska vattenpumpen utan styrning / controller. Gör enligt bild nedan. Om en digital controller eller ECU används så använd medföljande instruktioner då det kan skilja sig från tillverkare.

(bild från Davies Craig)

 
 

6

Tillbehör

 • Vattenpumpsadapter för motorblock
  Adaptrar för att anpassa eftermarknads vattenpumpar för olika motorblock.
  Adaptrar för att montera externa vattenpumpar i originalinfästningar.
 • Vattenpumpstyrning
  Digital vattenpumpstyrning för att ställa in funktionen på ditt kylsystem.
 • Termostat
  Termostaten har till uppgift att inte skicka ut kylarvatten i vattenkylaren om det inte behöver kylas. Till exempel vid uppstart av en kall motor så vill du komma upp i motorns arbetstemperatur så fort som möjligt. Inte förrän detta har skett så öppnar och stänger termostaten för att hålla arbetstemp som brukar ligga runt 82-92 grader.
 • Packningar:
  Används framförallt mot tätning mot motorblock för att undvika läckage (gäller OEM pump)
 • Temperatursensor
  Används till att ge vattenpumpsstyrningen och ECU information om aktuell vattentemperatur
 • Kablage / kontaktdon
  Används för en säker och snygg elektrisk installation av vattenpump.
 • Drivrem
  För att driva din mekaniska vattenpump med hjälp av vevaxel. Kallas också multirem.
 
 

7

Problem

Om du har problem med din vattenpump finns det risk att du överhettar motorn. Tydliga tecken på en trasig vattenpump är att den låter annorlunda så som rasslande eller tjutande. Var alltid noga med att mäta vattentemperatur oavsett vilken typ av pump du använder.

Vattenläckage från OEM vattenpump
Att det läcker kylarvätska igenom OEM vattenpump eller ångar ifrån vattenpumpen kan tyda på att denna är dålig. Den har ett hål som är till för att meddela när pumpen börjat att sliten och måste bytas.

Varmt fort
Blir motorn varm väldigt fort så tyder detta på dålig cirkulation och det finns risk att vattnet punktkokar rund cylindrar.

Missljud vid uppstart
Då elektriska vattenpumpar oftast har små marginaler i ett gjutet hus så kan ibland impeller mekaniskt nöta lite mot huset. Detta skapar ett missljud som är normalt men det skall tystna efter en stund.