Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Olika typer av bränslesystem

 
 

Information om de olika bränslesystem som används. Den vanligaste typen som används är elektronisk insprutning (EFI) med toppmonterade spridare som sitter i insuget. Detta är också den typ som skrivs om på denna sidan

För att kunna jämför bättre så delar vi upp de olika systemen i kategorier:

  1. Elektronisk insprutning (EFI)
  2. Direktinsprutning
  3. Förgasare
 
 

1

Elektronisk insprutning (EFI)

Elektronisk insprutning är en kategori för flera olika typer av system som styrs elektroniskt. Den största skillnaden mellan de olika systemen är typ av spridare och vilket tryck de jobber med. Vanligtvis så används upp till ca 5 bars tryck men ibland mer.

TBI = Throttle body injection.

Ett gammalt system som använder upp till ca 1 bar i tryck. Spridarna sitter placerade i insugets plenum. Härifrån så följer bränslet med ner till varje cylinder. Risken för ojämn fördelning är stor.

Toppmonterade spridare

Används på Europeiska bilar med tryck upp till ca 5 bar. Spridare sitter placerade i runners på insuget. På detta vis fördelas bränslet jämt mellan cylindrar.

Sidomatade spridare

Används på Japanska bilar med tryck upp till ca 5 bar. Spridare sitter placerade i runners på insuget. På detta vis fördelas bränslet jämt mellan cylindrar.

 
 


Både toppmatade och sidomatade spridare kan om styrsystemet tillåter, styras individuellt per cylinder. Vid avancerade installationer så kan även flera spridare per cylinder användas.

 
 

2

Direktinsprutning

Direktinsprutning hör egentligen till kategorin elektronisk insprutning men då komponenter skiljer markant så får detta en egen kategori. Direktinsprutning jobbar med ett tryck upp till ca 140 bar men ibland mer. Spridarna sitter monterade i topplocket och sprutar bränsle direkt ner i förbränningsrummet, därav det höga trycket. Det finns ofta två bränslepumpar, en lågtryckspump som sitter i bränsletanken och matar en högtryckspump som förser spridarna med det höga bränsletrycket.

 
 

3

Förgasare

Förgasare är den äldsta av insprutningsmetoder. Den sitter likt TBI insprutning på insugets plenum / inlopp. Därifrån följer bränslet med ner till varje cylinder.

Flera olika varianter av förgasare finns tillgängliga där "EFI förgasare" har blivit populärt som utbytesenhet.
I en sådan enhet så monteras helt enkelt toppmatade spridare som är elektroniskt kontrollerade. På så sätt så får du ett EFI system genom att bara byta ut förgasaren.