Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Missljud från motor - Felsökning

 
 

Om bilen är original så tänker vi kanske inte på hur denna låter. När bilen är modifierad så är detta något som verkligen kan utmärka sig då intresset är större och modifieringar blir fler. Med andra ord fler saker kan gå fel.

Då är frågan hur skall en motor låta när den är okej och vilka missljud kan komma från en motor?

Längst ner så finns tips på felsökning

Vi har kategoriserat det såhär:

 1. Vevlager
 2. Ventiler
 3. Kolvar
 4. Kolvbult
 5. Kolvringar
 6. Vevaxel
 7. Vevhusventilation
 8. Backventil
 9. Misständningar
 10. Turbo
 11. Vakuumläckage
 12. Spridare
 13. Ventiltryckare
 14. Vevstakar
 15. Felsökning av missljud
 
 

1

Vevlager

Vevlager utsätts för problem innan ramlager då de sitter längst bort från huvudoljekanal i en motor. Dessa kan orsaka ett knackande ljud. Oftast så går lagret längst bort från oljepumpen sönder först och knack uppstår.

Knacket uppstår då motorlagret slitits och lagerspelet är för stort för oljan att fylla ut. Detta innebär ofta dåligt oljetryck i hela motorn vilket kan resultera i att fler motorlager går sönder. Framförallt om motorn har varvats. Då kan man kanske inte ens se skillnad på vart problemet har börjat.

 
 

2

Ventiler

Ventiler kan orsaka ett tickande eller knackande ljud om de inte stänger rakt ned i sitt säte.

Detta orsakas oftast av att ventilerna tagit i kolvarna. Men det kan också bero på skräp som kommit mellan ventil och ventilsäte vid stängning. Även ett löst ventilsäte skapar missljud.

Oftast så drabbas flera ventiler på flera cylindrar och missljudet blir snabbt även på tomgång då det är många felsktiga ventiler som stänger och öppnar samtidigt.

 
 

3

Kolvar

Kolvar som låter inget när motorn kommit upp i arbetstemperatur. Däremot så kan vissa kolvmaterial, framförallt ihop med lite större "piston to wall clearance" göra att det blir kolvslammer när motorn är kall. Detta tystnar när motorn blivit varm och materialet har expanderat till önskad storlek. (Detta kallas "piston slap" på engelska.)

Vanligtvis så är det bara mer extrema motorer som har kolvslammer / missljud.

Om missljud uppkommer efter en tids användande så är det däremot problem och härleder oftast till annat än kolv. Kolven kan ändå vara orsaken till missljud men då är lösningen oftast en motorrenovering då kolvarna ej skall börja låta efter en tids användande.

 
 

4

Kolvbult

Missljud från bottendelen kan komma från en eller flera kolvbultar. Detta orsakas av för stort spel pga slitage eller lågt oljetryck. Ljudet framhävs mer på tomgång och kan till och med tystna vid vissa varvtal.

Missljudet kan liknas vid ventilslammer / missljud då kolvbulten ofta kan ge ifrån sid dubbel-ljud på en rörelse -precis som två eller flera ventiler gör per cylinder.

 
 

5

Kolvringar

Kolvringar som skapar missljud kan liknas vid ventilslammer då det inte bara är ett ljud per arbetstakt utan oftast flera ljud / tick / knack per takt.

Detta missljud orsakas av låg spänning i kolvringen, trasig eller skadad kolvring, skadad cylindervägg eller felaktiga kolvringar till kolv. Något som också kan orsaka missljud är felaktigt installerade kolvringar.

 
 

6

Vevaxel

Missljud från vevaxel är inte det vanligaste och är svårt att felsöka men några förklaringarpå hur dett kan uppsåt är från Ramlager, vevlager eller axiallager.

 • Ramlager är ett kontinuerligt malande då de sitter i centrum och har mer eller mindre jämn belastning vid givet varvtal
 • Vevlager ger ett knackande ljud då de har ojämn belastning beroende på om kolven är på väg upp eller ner. Knacket sker oftast i samband när kolven vänder.
 • Missljud från axiallager kan komma i form av ett oregelbundet knack eller missljud. Detta kan felsökas genom att trycka ner kopplingen.
 
 

7

Vevhusventilation

När en vevhusventilation börjar bli igensatt så kan en motor trycka ur sig olja från packboxar / packningar. Detta sker när motorn inte kan ventilera vevhustrycket och olja pressas då ut genom packningar. 

Hålet i vevhusventilationen blir mindre och mindre och tillslut så kan ett vinande / visslande ljud uppstå likt ett blåsinstrument.

 
 

8

Backventil

Backventilen finns för att tryck och flöde skall riktas en viss väg. Om en backventil är trasig och flödet kan passera både  fram och tillbaka genom backventilen så kan ett vinande / pysande ljud uppstår.

Detta ljudet kan uppkomma till och från då backventilens interna delar som gått sönder ligger löst i ventilen vilket resulterar i ett oregelbundet mönster.

Förutom detta ljud så kan även andra problem uppstå då tryck / flöde nu passerar där det ej skall. Du kan enkelt kontrollera en backventil genom att blåsa i den från båda håll och se så ett håll är tätt.

 
 

9

Misständningar

Misständningar är när en luft/bränsleblandning antänds innan gnistan från tändstiftet antänder denna. Detta är väldigt skadligt för en motor och kallas för spikningar/knackningar eller misständningar. Om misständningar sker regelbundet så låter bilen som en diesel.

Sker dessa bara ibland så är de svårare att höra men om du vet att flertalet låter so men diesel så får du en ide om hur ett fåtal låter. Sker dessa vid körning / belastad motor så känns detta oftast genom ryckningar.

Alla typer av misständningar är väldigt skadliga för motorn och skall åtgärdas omedelbart. Orsaken till detta är uppbyggnad  av för hög värme på grund av felaktig tänd-inställning eller mager bränsleblandning.

 
 

10

Turbo

En turbo som låter är oftast i form av pysande eller vinande ljud. Först och främst så skall vakuumläckage kontrolleras då detta är den absolut vanligaste orsaken. Om allt är tätt så är det mest troligt turbo som låter.

Om din turbo börjat låta mycket efter en tids användning så kan turbin / kompressurhjul vara skadade vilket medför ett visslande missljud.

Om turbon övervarvas så kan även då ett vinande missljud uppstå.

 
 

11

Vakuumläckage

Vakuumläckage låter oftast genom ett pysande eller tjutande. Framförallt om motorn är överladdad med turbo eller kompressor. Detta läckage kommer oftast från vakuumslangar men det kan vara läckage från vilken ledning eller skarv som helst.

Typ av läckage och truck bestämmer typ av ljud och kan variera. ett enkelt trycktest av motor berättar vart läckaget finns.

 
 

12

Spridare

Även spridare kan låta. Då är detta i form av ett tickande. Oftast så kan detta lättare kontrolleras genom att känna på spridarna med handen. Om de tickar så passa mycket så att det låter så kan du ofta också känna detta. Dra sedan ur kontaktstycket till en spridare och se om ljudet försvinner / ändras.

En tickande spridare är inget som lagas. Det är konstruktionen som låter så helt enkelt. Så länge den fungerar så är det bra. Är du osäker på spridarens funktion / tillstånd så kan du skicka in dem på en spridarkontroll / service.

 
 

13

Ventiltryckare

Om ett tickande / knackande kommer från toppen så kan det vara ventiltryckarna som är problemet. Om ventiltryckarna låter så har de för mycket spel. Det finns hydrauliska och mekaniska ventiltryckare och de hanteras på olika sätt.

Hydrauliska ventiltryckare
Om du har hydrailska ventiltryckare som låter så kan oljetrycket vara dåligt. Alternativt så är det smuts som hindrar olja från att justera tryckaren till rätt ventilspel. Dessa skall då bytas ut till nya. Tryckaren kan också vara sliten men då är ofta också kamaxel sliten och båda måste bytas ut ihop med övriga kontroller.

Även fel typ av olja kan ge problem med hydrauliska tryckare.

Mekaniska ventiltryckare
Om du har mekaniska ventiltryckare så skall dessa justeras genom inställning. On inte detta går så justeras dessa med hjälp av chims.

 
 

14

Vevstakar

Missljud från vevstakar beror oftast på vevlager eller för stort spel mellan kolvbult och vevstakens bussning i lilländan. Men missljud kan också komma från själva vevstaken. Vanligaste orsaken är en krokig vevstake.

Denna typ av missljud kommer oftast vid ett stabilt jämt varvtal. Alltså inte när varvtalet ökar eller sjunker och ljudet kan variera i karaktär beroende på motor samt typ av vevstake.

 
 

15

Felsökning av missljud från motor

När du fått en bild av några delar som kan skapa missljud som inte hör till motorns normala gång så finns det olika sätt att kontrollera detta. Vanligast så görs detta genom att ändra ett förhållandet när när ett missljud uppkommer och se om ljudet försvinner eller ändras.

Genom att felsöka på detta sätt så har du störst chans att hitta felet utan att felsöka i omvägar.

Kontaktstycke
Om du drar ur ett kontaktstycke / deaktiverar delen så ser du om missljudet försvinner. Ett exempel är spridare som enkelt kan kopplas av och på.

Tändstift
Även tändstift kan kopplas ur enkelt och detta ger dig då flera orsaker som har med den cylindern att göra så som kolvringar, kolvbult och vevstake. Till och med vevhusventilationen kan påverkas om kolvringarna eller annat på den cylindern är slitet.

Detta är ett bra test som kopplar bort kraften på den cylindern och berättar mycket om var du skall fortsätta din felsökning.

Varvtal
Om varvtalet ändras så kan även missljud ändras eller försvinna. På detta sätt så kan du utesluta vissa komponenter. Ett missljud som inte följer med varvtalet är mest troligt ingen del som rör sig fortare ihop med varvtalet. Däremot ett missljud som försvinner med varvtalet kan vara kopplat till en sådan del.

Ett tips är att koppla ur vevaxxelsensor / bränsle så motorn ej kan starta och dra på startmotorn. Då får du ett annat, lägre varv att felsöka från.

Värme
Ett missljud som försvinner när motorn blir varm eller kall hjälpa till mycket vid felsökning. Till exempel så kan kolvar låta mycket vid kallstart för att sedan tystna vid varm motor när materialet i kolven har expanderat klart.

Olja i cylinderlopp
Enklare felsökning görs genom att hälla i lite motorolja i misstänkt cylinder och se om missljudet ändras eller försvinner. Då får du reda på om kolv eller kolvringar kan vara problemet till missljud.