Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap


Bränslepump information

 
 
 
 

Här kan du läsa mer om bränslepumpar. Informationen är uppdelad i följande delar:

 1. Bränslekompabilitet
 2. Olika storlekar / format
 3. Intern eller extern bränslepump
 4. Flöde (vilken effekt klarar pumpen)
 5. Mottryck
 6. Problem bränslepump
 7. Backventil
 8. Kontaktstycke
 9. Förfilter
 10. Val av bränslepump
 11. Bolt on bränslepump
 12. Jämför bränslepumpar

1

Bränslekompabilitet

Bensin, Etanol, Metanol, Diesel
Nästan alla bränslepumpar klarar av bensin, BF98 och BF95 utan några problem. Det är när alkoholbränslen som E85 eller andra aggresiva bränslen som högoktanigt racebränsle används som man stöter på problem. Bensin smörjer och vårdar på så vis pumpen utan att någon vidare service behövs. Vid användande av etanol / E85 så börjar problemen på olika vis. Det vanligaste är att bränslepumparnas inre delar slits ner och pumpen helt enkelt stannar. Trots texter om att bränslepumpar klarar av E85 så skall man vara medveten om att de slits mer än med bensin och kommer då ha en kortare livslängd. Det finns ytters få bränslepumpar som faktiskt klarar att köra på E85, där de intre komponenterna är gjorda för alkoholbränslen. Oavsett val av bränslepump så skall en smörjande tillsats användas vid bruk av etanol som bränsle för att minska slitage.

 
 

Vilket bränsle en bränslepump klarar

De flesta bränslepumpar kan hantera bensin om inget annat anges. Men när det gäller etanol och racebränsle så kan du stöta på problem. Främst för att bensin har ett naturligt "smörjmedel" för bränslepumpens inre komponenter som racebränsle och etanol inte har.

Nu har du två alternativ. Tillsätt smörjmedel som tillsats eller använd en bränslepump gjord för etanol.

Notera!. Det är skillnad mellan en bränslepump som är tillverkad för racebränsle och etanol och en vanlig bränslepump som klarar av att gå med detta bränsle ett tag.

 
 

2

Storlek på bränslepump

De vanligaste dimensionerna på bränslepumpar både original och på eftermarknaden som monteras in-tank, i en bränslepumpsarmatur innuti bränsletanken är 39mm, 40mm och 50mm. Det finns även en extra liten walbro bränslepump  (GST302) som endast mäter 36,5mm i diameter.

Som extern bränslepump så finns mestadels pumpar som är 60mm i diameter men även en liten Walbropump på 39mm.

 
 

3

Intern eller extern bränslepump? 

Vad som avgör om du ska använda en extern eller intern pump är monteringsmöjligheterna. Funktionen är densamma så länge som den specifika pumpen du tittar på kan hantera flödet.

Om du har en bränsletank som ej möjliggör installation av en intern pump så använd en extern. Men en intern bränslepump går oftast att använda då det nu mer finns små fina pumpar som levererar bra med flöde.

 
 

4

Flöde på bränslepump

Hur mycket flöde skall pumpen klara av?
För att veta detta så måste man räkna ut hur mycket bränsle som kommer att gå åt om spridarna står helt öppna. Har vi t.ex en 4cyl turboladdad motor med Bosch 1500cc spridare som skall ladda 1 bar med 3 bar grundbränsletryck. Bränsletrycket kommer då med en linjär bränsletrycksregulator vara 4 bar vid fullt laddtryck. En 1500cc Bosch bränslespridare flödar 1690ccper minut vid 4 bar vilket blir 6,76 liter per minut. Detta multiplicerat med 60 (en timma) blir 405,6 liter bränsle per timma som kommer att gå åt vid fullt laddtryck.


En bränslepump flödar bättre när den slitit in sig. Mätningar på mellan 5-20% mer har gjorts efter en tids gång.

 

Hur mycket effekt en bränslepump klarar

Att bestämma vilken pump som ska användas för att hantera dina effektmål behöver några enkla beräkningar. Exempel:

4 x 900cc/min spridare vid 3 bar.
900 x 4 = 3600cc/min (3,6L / min)
3,6 * 60 = 216L/H (bränslepumpens kapacitet vid 3 bar mottryck)

Om du kör med 1 bar övertryck och spridarna levererar 960cc vid 4bar.

4 x 960cc/min injectors at 3 bar.
960 x 4 = 3840cc/min (3,84L / min)
3,84 * 60 = 230,4L/H (bränslepumpens kapacitet vid 4 bar mottryck)

Var noga med att kontrollera bränslepumpens flöde vid ditt beräknade mottryck. Detta gör du enkelt med hjälp av taggarna i kategorin här:

Bränslepumpar

 

Bränslepumpens flöde sjunker när trycket ökar.
Spridares flöde ökar när trycket ökar.

Maxtryck

Insprutning eller förgasare
Här är det egentligen frågan om man skall ha en högtryckspump för insprutningssystem som kan leverera upp mot 9 bars tryck då vissa motorsport bränslespridare klarar av upp till 8 bar i tryck. Alternativt en lågtryckspump som brukar leverera upp til 0,5-0,6 bar.

 
 

5

 

Mottryck i bränslesystemet

Bränslepumpens namn ges ofta av bränsleflödet de kan leverera vid 3 bar. Detta ger dig bara en indikation på vad du behöver. Jämför det med en cykel. Med hög växel kan du cykla snabbare = pumpens maxflöde. Men med en högre växel så blir det tyngre i en uppförsbacke = mottryck.

Se till att kolla in bränslepumpens flöde vid ditt beräknade mottryck. 3 bar bastryck plus 1,5 bar laddtryck ger dig 4,5 bar mottryck.

Det är denna info som bestämmer vad en pump klarar av.

 
 

6

Problem bränslepump

Flera olika faktorer påverkar livslängden på en bränslepump och hur den kommer att fungera. Här har vi sammanställt de vanligaste orsakerna för att det skall bli lätt att felsöka eventuella problem.

 • Flödar ej tillräckligt
 • Säkring går
 • Missljud
---Flödar ej tillräckligt---

Bränsletryck
Felaktigt bränsletryck påverkar direkt hur mycket en bränslepump flödar. Högre tryck = lägre flöde. Var noga med att du har det tryck som är tänkt.

Läckage
Om du har ett läckage så kan detta synas genom att det droppar eller rinner. Det kan också var internt i systemet vilket är svårare att felsöka. Du kan se att du har ett tryckfall / ej rätt tryck, men du kan inte lokalisera det. Då är det oftast ett intern läckage. Anslutningar i bränsletanken kan vara ett sådant ställe. Även bränsletrycksregulatorn kan släppa iväg mer bränsle till returledningen än vad som  är tänk. Oftast pga dåligt membran.

Bränsletank
Bränsletanken har många delar som kan påverka funktionen på bränslepumpen. En stor del är när bränslepumpen monteras i OEM hållare och förfilter är för litet, har för dåligt flöde eller är igensatt.

Avluftning / vakuum
I en bränsletank så sitter en tankavluftning. Denna kan vara otillräcklig eller igensatt. Om så är fallet så kommer bränslepumpen att få suga i ett vakuum och levererar heller inte full kapacitet. Snarare långt ifrån full kapacitet. När sedan bränslepumpen testas utanför denna konstruktion så fungerar den som den skall igen. Detta kan vara en svår del att hitta vid felsökning.

Mätvärden
Mätare och givare som används för att mäta bränsletrycket kan visa fel. Om dessa visar fel så kommer bränsletrycket att vara fel. Var noga med att använda kvalitetsgivare / mätare. Trots detta så kan en mätare visa fel av olika orsaker (en kan vara om givare / mätare fått sig en stöt). Se därför till att dubbelkolla så två mätare / givare presenterar samma värde.

Högt placerad
en extern bränslepump som sitter monterad utanför bränsletanken får ofta suga i sig bränslet. En bränslepump är inte konstruerad för detta. När bränslepumpen måste suga i sig bränsle så kan det lätt komma med luft som stör bränslespridare. Dessutom när du stänger av motor så rinner bränslet tillbaka till tanken och bränslepumpen måste vid star åter igen suga upp nytt bränsle och då kommer också luft med vilket är dåligt för bränslepumpen och påverkar livslängden i stor utsträckning.

---Säkring går---

Pumpdrev
Om smuts kommer in i bränslepumpen så når de först och främst pumpdrevet. Detta är tillverkat med så pass små marginaler så att även små partiklar i stor mängd kan få pumpdrevet att låsa sig. Dessa partiklar är oftast ingen fara så länge pumpen går / när pumpdrevet har momentum. Men när den skall starta upp från noll, från ett läge när smuts ligger i kläm så kan den kärva / skjuta säkringar. Då kan man testa att köra pumpen baklänges för att se om den kommer igång åt rätt håll sedan.

Spole
Om smuts kommer i pumpen och sätter sig runt spolen så kan detta bränna fast och ge obalans som förstår pumpen i förtid. Detta försämrar även effekten då det ej blir lika bra kontakt. Dessutom så blir gången ojämn även om detta inte märks av utan att mäta spänningen.

Kol i bränslepump
Om interna delar så som kolet i pumpen slits ut till exempel pga för dålig smörjning så kommer pumpen att stanna helt och ej starta. Detta sker om pumpen får suga torrt nog många gånger men också vid användande av aggresiva bränslen så som etanol. Detta avhjälps med bränslepumpar som är tillverkade för aggressiva bränslen. Det som är viktigt att veta är att oavsett med aggressiva bränslen som etanol så skall du använda en smörjande tillsats så som SI alcohol.

Kablage
Att välja för liten kabel till bränslepumpen kan skapa problem i den elektriska kopplingen i bränslepumpen. Framförallt så är detta en säkerhetsrisk. Se val av rätt kabel här.

Avlagringar
När etanol har använts så är avlagringar vanligt. Dessa kan fasta i pumpen och ge en hel rad med olika problem / syymptom. Se till att alltid köra igenom systemet och byta bränslefilter med jämna mellanrum.

--Missljud--

Olika pumpar låter olika mycket
Olika bränslepumpar kan låta olika mycket / på olika sätt. Till och med likadana bränslepumpar med samma märke och modell bredvid varandra kan låta annorlunda.

Det är luft i systemet
Bränslepumpen sitter monterad så luft kommer med i ledningen. När luft kommer med i systemet så kommer bränslepumpen att låta annorlunda. Luft kan komma med om pumpen sitter över bränslenivå / högt upp så den får suga i sig bränslet. Bränslepumpar vill egentligen inte suga i sig bränslet.

Igensatt förfilter
När förfiltret är igensatt så uppstår samma fenomen som när luft är i systemet och därmed så kommer bränslepumpen att låta annorlunda. Det kan också sitta ett inbyggt filter i pumpen som kan vara igensatt och blockerar flödet.

Ökat bränsletryck
När bränsletrycket ökar med laddtrycket så ändrar pumpen också ljud med belastningen. Detta är helt normalt och gäller alla bränslepumpar även om det inte hörs någon skillnad.

Igensatt bränslefilter
Bränslefiltret kan vara igensatt. Detta motsvarar ett ökat bränsletryck. Bränslepumpen får jobba hårdare för att pressa igenom bränslet med ett annat ljud som resultat.

Avlagringar från Etanol
När man använder etanol så bildas avlagringar -även om bilen bara står still. Dessa avlagringar bilds lättare om bilen står stilla. När bränslet byts ut så brukar det inte vara lika mycket problem med avlagringar. Bränsletillsats för etanol rekommenderas alltid! När avlagringar bildas så låter bränslepumpen som oftast annorlunda av olika anledningar. Några anledningar är att bränslefilter, förfilter och ledningar blir igensatt.

--Startar inte--

Bilen startar inte - "Vapor lock"
Om bränslet är varmt så kan det bli små "gasbildningar"/ luftfickor vid spridare som gör att inte motorn startar. Detta kallas "Vapor lock". Om detta händer så kan en backventil som lösa problemet. Den tillåter inte luft att "låsa" systemet. Här är en original backventil att föredra i felsökningsyfte. Det kan till och med vara så att en sliten original inte fungerar utan en ny original måste monteras.

 

 
 

7

Backventil


Backventiler finns i olika utföranden och de som pratas om på eftermarknaden är Boschvarianten som ej klarar av högt flöde men som tätar väldigt bra. Sen finns fullflödes backventil som är större i kroppen än en vanlig backventil för att de interna komponenterna skall få plats utan att hindra flödet. Dessa fullflödes backventiler används i princip alltid i eftermarknadssystem då man vill ha flöde men ändå egenskaperna från en originalbil som är lättstartad.

Backventiler används då man vill bibehålla bränsletrycket även vid avstängd motor för att få den mer lättstartad vid nästa uppstart. Dessa backventiler används också i de bränslesystem där två eller flera pumpar körs parallellt i olika steg eller med styrning av en PWM signal. Detta för att bränsle inte skall tryckas ut bakvägen ur den bränslepump som är avstängd.

 
 

8

Kontaktstycke

Kontaktstycke / terminal på bränslepump
Terminalerna och kontaktstycket på bränslepumpar skiljer sig oftast beroende på märke. Walbro har ett kontaktstycke, Bosch har ett annat osv. När man kikar på externa pumpar så brukar de nästan alltid ha terminalanslutningar.

 
 

9

Förfilter

Extern bränslepump
Bränslepumpar har inbyggda bränslefilter som sitter monterat internt och går inte att byta ut. Detta räknar man inte som ett filter. Vill man ha ett bränslefilter så köper man det separat och sätter på trycksidan. Vill man ha ett förfilter så köper man även detta separat och monterar innan bränslepumpen på sugsidan.

Intern bränslepump
Här sitter förfiltret monterat på pumpens sugsida / inlopp och kan enkelt bytas ut genom att klicka av det gamla filtret och klicka på det nya. Detta förutsätter att du har pumpen löst - ej monterad.

Läs mer om bränslefilter här

 
 

10

Val av bränslepump


Välj bränslepump i 3 enkla steg

Detta är endast förenklade riktlinjer. Man väljer gärna lite för stora spridare då du ej vet exakt vilken effekt som du skall ha eller för att det ej finns spridare tillgängligt i så små steg som matchar effekten exakt.

Därför blir nu också bränslepumpen lite för stor då vi matchar denna mot spridarnas flöde. Anledningen är för att om du senare skall ha mer effekt och räknar på vad spridarna klarar av så kanske inte bränslepumpen räcker till istället.

Men med denna metoden så är spridare och bränslepump matchade.

Steg 1
Hitta vilka spridare du skall ha till din motor här
 
 
Steg 2
I listan nedan -leta reda på hur mycket de spridare du skall ha flödar till din motor. (4,5,6 eller 8 spridare)

4 spridare

280cc - 67 l/h
373cc - 90 l/h
430cc - 103 l/h
550cc - 132 l/h
630cc - 151 l/h
870cc - 209 l/h
980cc - 235 l/h
1200cc - 288 l/h
1500cc - 360 l/h
1700cc - 408 l/h
2200cc - 528 l/h

5 spridare

280cc - 84 l/h
373cc - 112 l/h
430cc - 139 l/h
550cc - 165 l/h
630cc - 189 l/h
870cc - 261 l/h
980cc - 294 l/h
1200cc - 360 l/h
1500cc - 450 l/h
1700cc - 510 l/h
2200cc - 660 l/h

6 spridare

280cc - 101 l/h
373cc - 134 l/h
430cc - 154 l/h
550cc - 198 l/h
630cc - 227 l/h
870cc - 313 l/h
980cc - 353 l/h
1200cc - 432 l/h
1500cc - 540 l/h
1700cc - 612 l/h
2200cc - 792 l/h

8 spridare

280cc - 134 l/h
373cc - 179 l/h
430cc - 206 l/h
550cc - 264 l/h
630cc - 302 l/h
870cc - 418 l/h
980cc - 470 l/h
1200cc - 576 l/h
1500cc - 720 l/h
1700cc - 816 l/h
2200cc - 1056 l/h

Steg 3
Välj den pump som flödar minst lika mycket som det värdet du fick fram i steg 2.

Modell - liter/timme

Bosch  0 580 254 040 - 210 l/h
Walbro GST 302 - 240 l/h
Walbro GSS 342 - 255 l/h
Walbro GSS 341 - 255 l/h
Walbro GSL 392 - 255 l/h
Bosch 0 580 254 044 - 260 l/h
AEM 320L E85 - 320 l/h
AEM 320L - 320 l/h
Fuel pump E85 silver - 340 l/h
Fuel pump E85 black - 340 l/h
DeatschWerks DW400 - 400 l/h
AEM 400L 420 l/h
Walbro GST 450 - 425 l/h
Walbro GST 520 - 470 l/h

Ökat bränsletryck: Bränslepumpens flöde sjunker och spridarens flöde ökar.
Sänkt bränsletryck: Bränslepumpens flöde ökar och spridarens flöde minskar.

 
 

11

Bolt on bränslepump

När du har hittat vilket minsta flöde din bränslepump skall ha så är det dags att se vilken pump som passar fysisk i storlek. Frågan är ofta vilken pump som är "bolt-on". Det enda vi vet som är "bolt-on" är original annars skiljer det ofta mellan OEM och den pump som klarar det flöde du skall ha. Även om pumpen inte passar direkt så brukar det vara ganska enkelt att anpassa hållaren så att den nya pumpen kan monteras.

Både anslutningar, diameter och längd på bränslepumpen kan anpassas med hjälp av adapter eller slang så installation kan göras på ett bra sätt. Vi brukar säga att 99% av fallen måste anpassa sin hållare lite för att den skall passa till bränslepumpen.

Monteringen är relativt enkel så vi brukar även säga att de 99% som måste modifiera hållaren inte behöver ändra mycket för att det skall fungera.