Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Information om bromsvätska

 

 
 

Information om bromsvätska

  1. Inledning om bromsvätska
  2. DOT Klassificering
  3. Silikonbaserad bromsvätska
  4. Glykolbaserad bromsvätska
  5. Bromsvätska är aggressiv
 
 

1

Inledning om bromsvätska

Bromsvätska är hygroskopisk, vilket betyder att den absorberar vatten. När den är ny i flaska så kan den anses vara "torr" med högre kokpunkt. Med tiden absorberar bromsvätska vatten och sänker kokpunkten till den "våta" nivån.

Att byta bromsvätska innebär att man tar bort vatten från bromssystemet och det är oerhört viktigt för bromssystemets funktion och prestanda. Byt bromsvätska minst vartannat år på en vanlig bil. Mycket oftare för bilar som används på bana eller körs hårt med, helst efter varannan körning men detta efterföljs oftast inte.
För gatbilar är siffror för våt kokpunkt viktigare än torra eftersom vätskan inte byts lika ofta. Efter månader av exponering för fuktig luft och förändrade klimat så är bromsvätskans prestanda närmare den våta kokpunkten än den torrkokpunkten.
När bromsvätska kokar förvandlas den till ånga och bildar luftbubblor. Detta skapar en "mjuk pedal" och kräver överdriven pedalrörelse för att man skal kunna bromsa ordentligt. Förväxla inte detta med "broms fade". Broms-fade inträffar när bromsbeläggen blir för varm på grund av långvarig inbromsning eller att bromsbeläggen helt enkelt inte klarar av den höga temperatur som bildas. Broms fade kräver större och större pedalansträngning för att stoppa fordonet: kokande vätska ger ökad pedalrörelse och gör att pedalen känns mjuk.
På grund av extrema temperaturer som skapas vid bankörning så rekommenderas inte standardbromsvätskor för bankörning / hård körning.


OBS - Använd inte silikonbaserad bromsvätska om detta inte specifikt skall användas till ditt fordon.

 
 

2

DOT Klassificering


Vilka olika klassificeringar finns det?
DOT2, DOT3, DOT4, DOT5 och DOT5,1

Skillnaden på de olika klassificeringarna?

DOT2 - Används inte längre.
DOT3 - (SAE J1703) består av trietylenglykolmonometyleter men används inte längre.
DOT4 - Glykolbaserad vätska = hygroskopisk.
DOT5 - Silikonbaserad bromsvätska = icke-hygroskopisk.
DOT5.1 - Glykolbaserad vätska = hygroskopisk men DOT4 benämningen används nästan helt uteslutande i dagens läge.

 
 

3

Silikonbaserad bromsvätska 

Väldigt få aktörer marknadsför silikonbaserad bromsvätska eller rekommenderar att de används i något bromssystem. Det höga priset på silikonvätskor ger inte högre prestanda vid hård körning eller ens normal användning. Snarare leder användning av silikonvätskor till problem.

Praktiskt taget alla problem med silikonbromsvätskor återspeglar vissa egenskaper hos silikonvätskor som identifierats under många år. Dessa egenskaper är specifikt: hög omgivande viskositet; hög luftabsorption; hög kompressibilitet; låg smörjighet; och oblandbarhet med vatten.
Dessa egenskaper hos silikonbaserad bromsvätska resulterar i "svampig" pedal, plötsliga bromsförluster och/eller bromsar som låser sig.

Glykolbaserade vätskor har inte de negativa egenskaperna som finns hos silikonbaserade bromsvätskor.

 
 

4

Glykolbaserad bromsvätska 

Glykolbaserade bromsvätskor har inte de negativa egenskaperna som finns hos silikonbaserade bromsvätskorna.

 
 

5

Bromsvätska är aggressiv

Bromsvätska är en aggressiv vätska som skall hanteras varsamt. Bromsvätska kan skada bromsbeläggen och bilens lack. Det är därför viktigt att hydraulsystemet är i gott skick utan läckage.