Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Kontaktdon - Information

 
 

Information om kontaktdon som används vid nästan all typ av elektrisk installation i en bil för att enkelt kunna koppla bort och sedan tillbaka delen. Ett kontaktdon är en delbar skarv kan man säga.

 1. Vad är kontaktdon
 2. Olika typer av kontakter
 3. Val av kontaktdon
 4. Sätta ihop kontaktdon
 5. De olika delarna
 6. Problem
 7. Jämför kontaktdon
 
 

1

Vad är kontaktdon

Ett kontaktdon används när du vill koppla in elektroniska komponenter på ett snyggt och säkert sätt.
Ett kontaktdon är oftast smidigare och framför allt säkrare att använda i stället för kabelskor och liknande elektriska tillbehör. Anledningen är många men framför allt så är det säkrare för att undvika kortslutningar och korrosion samt smidigt att koppla ihop och isär vid demontering och service.

För att ett kontaktdon ska fungera så måste polerna sluta mot varandra på ett korrekt sätt för att leda signalen igenom kontaktodonet. Detta ställer krav vid montering.

 
 

2

Olika typer av kontakter

Olika typer av kontaktdon finns och är i stort sett baserat på storlek (antal poler) och användningsområde. Det finns en mängd olika fabrikat som gör alla storlekar och typer.

Huvudkategorierna är alltid Hane och Hona, det vill säga de två delarna som behövs för att kunna koppla samman två kablar med kontaktdon.

 • Hankontaktdon = Hylsdon = Hane
 • Honkontakdon = Stiftdon = Hona

 Några tillverkare av kontaktstycken är Bosch, Delphi och Deutsch som exempel.

 
 

3

Val av kontaktdon

Antal poler
När du väljer kontaktdon är det viktigaste att du har tillräckligt med poler för tänkt ändamål, ett exempel är att du ska koppla in en givare som har två stift ut så behöver du en 2-polit hylsdon.

Typ av kontakt
Beroende om kontakten skall sitta i torr skyddad miljö eller fuktig och utsatt miljö så finns det olika typer som klarar miljön.

 
 

4

Sätta ihop kontaktdon

När man ska använda sig av kontaktdon är det viktigt att tänkta på ann man använder rätt crimp-verktyg för hylsor och stift och på rätt sätt trycka fast dessa så att de sitter fast ordentligt. Samt att eventuella tätningar sluter ordentligt mot stift/hylsor och don.

När du använder dig av flerpoliga kontakter så är det väldigt viktigt att rätt pol möter rätt i det andra kontaktdonet för att undvika kortslutning. Exempelvis så skall stift 1 i hylsdonet möta stift 1 i kontaktdonet.

 
 

5

De olika delarna

 • Kablage
 • Kontakthus
 • Stift / Hylsor
 • Tätningar
 • Kabelskydd
 • Låsning
 
 

6

Problem

Problem som kan uppstå med kontaktdon är att stiften/hylsorna inte leder signal vidare på grund av korrosion, kabelbrott eller undermålig installation. Se därför till att kontrollera ditt kontaktdon, kablage och eventuella säkringar för att hitta felet.

Ett glappande kontaktdon kan ställa till mer problem än det gör nytta.