Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Turbo avgashus [Välja turbinhus]

 

Här får du en överblick på hur turbons avgashus fungerar och hur du skall välja rätt.
För att välja turbo så läs denna information.

Den här informationen är till för att förstå skillnaderna mellan turbons turbinhus, anslutningar och specifikationer. Har du någonsin frågat dig själv, "Vad är skillnaden mellan T3, T4, T6 och V-band turbinhus"? Eller kanske "kommer en T25-inloppsfläns att fungera på ett T3-grenrör"? Eller, "vad betyder T3/T4?" I så fall är den här informationen för dig.

 1. Turbinhus
 2. Volute / spiral / Kona
 3. Twin entry - VTF
 4. Singel entry - VOF
 5. Turbin utlopp
 6. Turbin inlopp
 7. Turbinhjul
 8. Val av turbinhus
 
 

1

Turbinhus

Turbinhus – Samlar upp avgaser från en motor och leder dem genom en spiral / passage som driver turbinhjulet på en turbo och får det att snurra.

 
 

2

Volute - cm2 - A/R

Volute – Passagen i vilken avgaserna färdas genom, från turbinhusets inlopp till turbinhusets utlopp. Passagen minskar i yta från inlopp till utlopp vilket accelererar avgasflödets hastighet. Dessa gångar / passager erbjuds i olika storlekar och mäts i A/R, Area Over Radius eller cm2 beroende på tillverkare. Ju större siffra, desto större passage / gång.

 
 

3

Twin entry - VTF

Twin Scroll – Turbinhus med dubbel "volut" / kona / inlopp. Detta kan förbättra spool när det används med ett avgasgrenrör med twin scroll. Därmed så är denna typ av avgashus mer lämpad att jobba i lägre varvtalsregister = snabb spool = mer mottryck på högre varvtal.

Används på 4 och 6 cylindriga motorer som kan dra nytta av twin entry avgashus.

Några olika namn som kan förekomma:

 • Twin entry
 • Twin scroll
 • VTF -Borg warner kallar detta för VTF (Volute Twin Scroll Flow)
 • Puls split -Så benämns oftast grenrör som stödjer denna typ av konstruktion.
 
 

4

Singel entry - VOF

Single / Open Scroll – Turbinhus med en enda "volut" / kona / inlopp.

Används på 5 och 8 cylindriga motorer då man ej kan dra nytta av ett twin entry avgashus.

Några olika namn som kan förekomma:

 • Singel entry
 • Singel scroll
 • VOF -Borg warner kallar detta för VOF (Volute Open Flow)
 
 

5

Turbin utlopp

Där avgaserna lämnar turbinhuset och leds till avgassystemet.
 
 

6

Turbin inlopp

Där avgaser kommer in i turbinhuset.

Beroende på turbons storlek och tillverkare finns det flera typer av turbinhusinlopp, alla med olika dimensioner. Mindre turbo använder mindre inloppsfläns, typ T25, medan stora turbo använder större flänsar som T4 eller T6 till exempel.

 
 

7

Turbinhjul

Turbinhjul sitter ihopkopplat med kompressorhjulet. Avgaser driver runt turbinhjulet som i sin tur snurrar kompressorhjulet som bygger upp laddtryck. För att veta hur bra ett turbinhus flödar så måste du även veta vilken storlek och typ av turbinhjul som är monterat.

 
 

8

Val av turbinhus

Nu har vi fått information om vad de olika delarna innebär på ett turbinhus men vad ger snabb vs långsam spool av laddtrycket? Hur ska du tänka och hur ska du veta vilket avgashus du ska välja till din effekt?

Turbinstorlek diskuteras i 

Högt flöde = Hög effekt = Långsam spool
Större turbinhjul ger mer flöde än motsvarande mindre då det finns mer plats för avgaser på högre varv där effekten kommer.

Lågt flöde = Låg effekt = Snabb spool
Mindre turbinhjul ger bättre spool än motsvarande större då det finns mindre plats för avgaserna och turbon tvingas spinna upp snabbare på låga varv.

Notera
Det större turbinhjulet kan ha fler blad som tar mer plats och kan hämma flödet mer än ett mindre turbinhjul med färre blad. Med andra ord så kan ett större turbinhjul med fler blad flöda sämre än ett mindre med färre blad.


Turbinhjulets storlek är mätt på inducer och exducer 

 
 

 
 

Turbinhus

Klicka nedan för att se olika avgashus

Garrett BW SX-E BW EFR