Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Knappar - Switchar - Information

 
 

Knappar, brytare, vippbrytare, switch, strömbrytare, strömställare, vippströmställare, huvudströmbrytare är några olika namn som används.

Information om dessa finns i följande kategorier:

 1. Vad gör en knapp / brytare
 2. Olika varianter
 3. Val av strömställare
 4. Montera en knapp / Switch
 5. Koppla in en knapp / Switch
 6. Tillbehör
 7. Jämför knappar och switchar
 
 

1

Vad gör en knapp / brytare

En brytare / knapp / switch är helt enkelt en strömbrytare för att starta eller stänga av komponenter i bilen.

Dessa används för att enkelt kunna manövrera de elektriskt styrda komponenterna i en bil som tändning, startmotor, bränslepumpar, elfläktar belysning och mycket mer.

En knapp / switch behöver oftast jobba ihop med ett relä då denna inte klarar av en hög ström. En strömbrytare däremot kan ha en kraftigare konstruktion där huvudströmkabeln kan passera genom strömbrytaren.

 
 

2

Olika varianter

Tryckbrytare / Tryckknapp:
En tryckknapp ger signal när du håller in knappen och så fort du släpper så släpper inte knappen igenom någon signal passar som ett exempel som startknapp. En tryckbrytare ger ström när du trycker på den och ”låser” oftast genom ett klick och levererar signal tills du trycker på knappen igen och det släpper. Passar exempelvis till att slå på tändningen eller liknande.

Vippbrytare / Switch
En vippbrytare finns egentligen i 3 olika utföranden rent tekniskt.

AV/PÅ (2 lägen)
PÅ-AV-PÅ (3 lägen)
PÅ/AV (återfjädrande, denna är likt en tryckknapp, så fort du drar vipparmen så ger den signal men så fort du släpper fjädrar den tillbaka till av.

Strömbrytare / Huvudströmbrytare
Används för att stänga av eller sätta på strömmen i bilen. Monteras ofta en utanför bilen och 1 i kupén på motorsportfordon. Anledningen är helt enkelt att både personal och andra ska kunna stänga av strömmen utifrån ur säkerhetssynpunkt.

Digitala knappar
Det blir vanligare med knappar som är digitalt styrda och sammankopplade med ECU / PDM genom CAN kommunikation. Då kan en knapp styras att agera som både tryckknapp och switch. Detta ger stor flexibilitet.

 
 

3

Val av strömställare

När du väljer vad du vill brytare/knapp så är det första du behöver ta reda på vilken funktion du vill ha och välja rätt typ av knapp / switch.

 • Huvudström - Strömbrytare
 • Startmotor - Tryckknapp
 • Fläktmotor - Switch
 • osv

Sedan behöver du veta om knappen klarar av strömmen och skall kopplas ihop med kretsen direkt eller om den behöver kopplas till ett relä.

 
 

4

Montera en knapp / Switch

Analog knapp / Switch
Då de flesta analoga brytare och knappar är för hålmontage kan du vara bra att ha en hålsåg eller borr med rätt dimension för brytaren eller knappen. Installera kablaget korrekt och du kommer sedan ha önskat funktion för din brytare eller knapp.

Digital knappsats
Denna typen av knapp monteras enkelt med mutter på baksidan som låser fast panelen. endast två små hål behöver borras.

 

 
 

5

Koppla in en knapp / Switch

Analog knapp / Switch

Dessa kopplas in med hjälp av ett relä då de inte själva klarar av strömmen.

Strömbrytare kopplas ofta in som en skarv direkt på kretsen utan ett relä.

 

Digital knappsats

En digital knapp / knappsats kopplas ihop med ECU eller PDM genom CAN protokoll. Kablaget skall helst ej vara mer än 45 cm långt från själva CAN-bussen

 
 

6

Tillbehör

Kablage
För inkoppling av din knapp / brytare så behövs kablar.

Kabelskor
För inkoppling av din brytare. Kabelskor används för att ansluta kablage mot brytare. Dessa kan se olika ut beroende på typ av knapp men kabelskor för flatstift eller ringkabelskor är de två vanligaste typerna. Även kontaktstycken är vanligt.

Relä
En enhet som leder en stor ström vilken aktiveras av en liten ström. Ett relä används när en knapp / switch inte klarar av strömmen i den krets den skall styra. Då monteras ett relä mellan kretsen och knappen.