Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Balansering motor och koppling

 
 

 

Balansering av vevaxel och koppling. Något som är lika viktigt för effekten som en större turbo.

  1. Vad är balansering
  2. Olika uttryck vid balansering
  3. Balansera koppling
  4. Problem
  5. Jämför svänghjul
 
 

1

Vad är balansering

Balansering görs genom att fort rotera delar och mäta obalans. Justering kan göras genom att ta bort eller lägga till vikt

Ska motordelar balanseras så gör det på samma ställe i samma maskin! Exempel: Se till att vevaxel och svänghjul balanseras ihop. Separat balansering av delar som sedan monteras ihop blir sällan bra.

Statisk och dynamisk obalans stjäl effekt och är skadligt för en motor vid höga varvtal.

 
 

2

Olika uttryck vid balansering

Dynamisk

Dynamisk balansering görs genom att fort rotera delar och mäta obalans. Justering kan göras genom att ta bort eller lägga till vikt för att sedan mäta om och se om oblansen är åtgärdad.

Statisk

Statisk balansering görs genom att lägga delen centrerat på en axel. Nu skall den inte tippa över åt något håll. Justering kan göras genom att ta bort eller lägga till vikt för att sedan mäta om och se om oblansen är åtgärdad.

Horisontell

Horisontell balansering = Görs i fabrik = Delen jobbas med horisontellt

Vertikal

Vertikal balansering = Individuell finjustering = Delen jobbas med vertikalt

Statisk vs Dynamisk balansering

Här ser vi ett exempel på hur Statisk och dynamisk obalans fungerar.

Bild A illustrerar statis obalans.

Bild B illustrerar dynamisk obalans.


Man skall ej jämföra vertikal och horisontell balansering då det är två olika typer av balansering

 
 

3

Balansera koppling

Svänghjulsfabrikerna gör överlag horisontell balansering utan motvikt för att nå effektivitet i produktion. Denna balansering brukar ligga inom 3 gram men kan så klart skilja mellan produktion. Denna balansering kan användas utan problem och brukar jämföras med ett dubbelmasse svänghjul som har intern mekanik och desto mer obalans än motsvarande enkelmasse svänghjul som är horisontellt balanserade utan motvikt.

Inom motorsport och tuning så används inte dubbelmasse svänghjul av flera anledningar där obalans är en. Här används ett enkelmasse svänghjul som balanseras individuellt i en balanseringsmaskin där en vevaxel används som motvikt. Med denna metoden så kan även kopplingens tryckplatta användas för att ytterligare förfina balanseringen.

  • Fabriksbalansering av svänghjul görs genom dynamisk balansering i horisontellt läge utan motvikt.
  • Justering av svänghjul vid performance / motorsport görs genom dynamisk balansering i vertikalt läge med motvikt.
    Detta ställer höga krav på att motviken är balanserad. Och om detta gjorts med eller utan motvikt i sin tur. Kalibrering skall göras på alla mätverktyg enligt tillverkarens rekommendationer.


Se till att vevaxel och svänghjul balanseras ihop.

 
 

4

Problem

Delat svänghjul

Flera lösa delar gör det svårare att balansera och ställer höga krav på utfört arbete.

Balanseringen

Se till att använda samma maskin vid balansering för att inte detta skall bli en avvikande faktor då resultaten kan skilja

Motvikt

Se till att använda samma motvikt om en balansering skall jämföras mot en annan.

Mätvärden

Ett svänghjul som balanseras till "0" på ett ställe och en vevaxel som är "0" från ett annat ställe blir inte 0 tillsammans. Både maskin, arbetssätt och många andra faktorer kan skilja. Dessa skall balanseras ihop.