Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

 

Längd på Bosch spridare

 

 
 
 

Bosch spridare och fysiska mått / längd

Här kollar vi på hur långa spridarna blir genom att montera spridarna ihop med adaptrar. Detta för att passa de flesta olika installationer. Här ser vi också de olika standardlängder som finns.

Bosch Compact - 33,60mm mellan O-ringarna. (33,5mm)
Bosch Standard - 48,65mm mellan O-ringarna (50mm)
Bosch Long - 60,65mm mellan O-ringarna (60mm)

Spridarspetsen är normalt 11mm men det finns också en längre variant på 24mm -se bild.

 
 

De olika spridarna som finns med här är:

  1. Bosch 550cc
  2. Bosch 630cc
  3. Bosch 870cc
  4. Bosch 980cc
  5. Bosch 1200cc
  6. Bosch 1300cc
  7. Bosch 1500cc
  8. Bosch 1700cc
  9. Bosch 2200cc
  10. Bosch 2200cc NGI2

Sen finns en video om de olika adaptrar som går att montera för att få olika längder på spridare.

 
 

1

Bosch 550cc

 

Bosch 550cc 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 550cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 550cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

 
 
 

2

Bosch 630cc

 

Bosch 630cc 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 630cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

 

Bosch 630cc 60mm (60,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 630cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

 
 
 

3

Bosch 870cc

 

Bosch 870cc 33,5mm (33,60mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 870cc 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 870cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 870cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 870cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 870cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 
 
 

4

Bosch 980cc

 

Bosch 980cc 33,5mm (33,60mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 980cc 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 980cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 980cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 980cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 980cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 
 
 

5

Bosch 1200cc

 

Bosch 1200cc 33,5mm (33,60mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 1200cc 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1200cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1200cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 1200cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1200cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 
 
 

6

Bosch 1300cc

 

Bosch 1300cc 33,5mm (33,60mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 1300cc 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1300cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1300cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 1300cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1300cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 
 
 

7

Bosch 1500cc

 

Bosch 1500cc 33,5mm (33,60mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 1500cc 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1500cc 50mm (48,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: 14mm kort adapter

Bosch 1500cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 

Bosch 1500cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 

 
 
 

8

Bosch 1700cc

 

Bosch 1700cc 60mm (60,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter
 
 
 

9

Bosch 2200cc

 

Bosch 2200cc 33,5mm (33,60mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 2200cc 50mm (48,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 2200cc 50mm (48,65mm)
Top: 14mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 2200cc 60mm (60,65mm)
Top: 11mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 

Bosch 2200cc 60mm (60,65mm)
Top: 14mm lång adapter
Botten: Ingen adapter

 

 
 
 

10

Bosch 2200cc NGI2

 

Bosch 2200cc NGI2 50mm (48,65mm)
Top: Ingen adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 2200cc NGI2 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

Bosch 2200cc NGI2 60mm (60,65mm)
Top: 11mm kort adapter
Botten: Ingen adapter

11

 

Video