Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Elektroniskt Spjällhus - Information

 
 

E-gas, elektroniskt gasspjäll / spjällhus, E-gas, elektronisk gas och Drive by Wire (DBW) är några vanliga namn som beskriver ett klassiskt spjällhus som styrs elektroniskt av en motor som är kopplad till spjällhusets axel.

Här ska vi gå igenom mer vad det innebär:

 1. Vad är Elektroniskt spjällhus
 2. Storlek på spjällhus
 3. Anslutningar
 4. Installera spjällhus
 5. Tillbehör
 6. Fördelar med E-gas
 7. Jämför Spjällhus
 
 

1

Vad är Elektroniskt spjällhus

E-gas eller ett elektriskt gasspjäll är de som sitter innan insuget på ditt plenum för att justera luftflödet in i din motor. 

Ett elektriskt gasspjäll används tillsammans med en elektrisk gaspedal. De flesta moderna bilar har elektrisk gas (E-gas) som standard och nu klarar även de flesta styrsystem på eftermarknaden att hantera E-gas.

Med E-gas så får du möjlighet att helt justera kontakten mellan pedal och spjällhus, med andra ord förarens relation till motor.

Funktionen är att enklare styra exempelvis en farthållare och effektiviteten är i regel bättre i moderna system. Nu mer slipper du även tomgångsmotor då tomgången styrs genom att programera hur mycket spjällhuset skall stå öppet vid tomgång.

Även limp home och andra säkerhetsåtgärder kan kopplas ihop med spjällhuset.

 
 

2

Storlek på spjällhus

Som de flesta delar så finns det olika fabrikat, storlekar och varianter på ett E-gasspjäll. Storleken på ett gasspjäll oavsett om det är elektriskt eller inte spelar stor roll för körbarheten men också flödet. Ett stort spjällhus på t.ex 90mm som öppnar bara 4-6% släpper in mer luft än ett litet spjällhus som öppnar 10%. Et stort spjällhus flödar också mer än ett litet så var noga att göra avvägningen hur stort som behövs.

Tomgång
Ett stort gasspjäll som släpper igenom stora ängder luft med liten spjällvinkel är svårare att ställa in är ett mindre spjällhus. Därför kräver justering vid tomgång och låglast mer tid med ett stort spjällhus än med ett litet. Det är lätt att få orolig tomgång om spjällhusets funktion inte justeras korrekt.

Flöde
Hur stor diameter på spjällhus som krävs för en viss effekt är svårt att räkna på men 70-60mm brukar räcka för att uppnå stora effektsiffror.

Olika storlekar
Beroende på tillverkare så finns en många olika storlekar men de flesta hamnar inom 60-90mm. elektroniska spjällhus brukar hamna mellan 68-85mm cirka.

 
 

3

Anslutningar

Ett spjällhus har några anslutningar att hålla reda på för att få rätt tillbehör och funktion.

Inlopp, utlopp, monteringshål och elektrisk kontakt.

Inlopp
Här leds luften in genom spjällhuset. Elektroniska spjällhus kan till och med behöva en adapter för att kunna ansluta ett rör eller en silikonslang. Tänk på att om spjällhuset är 70mm (innerdiameter) så krävs ofta en större slang på t.ex 76mm (slangens innerdiameter) för att ansluta till spjällets inlopp.

Utlopp
Spjällhusets utlopp monteras mot insug / plenum med en svetsfläns. Kontrollera om denna följer med eller köps separat. Använd gärna o-ringstätad fläns då denna kan återanvändas vid demontering / service.

Monteringshål
För att fästa spjällhuset mot insuget så finns oftast bulthål för detta. Vissa typer av spjällhus har v-band men dessa är inte lika vanliga.

Elektrisk kontakt
Spjällhusets motor har en kontakt som ECU kopplas mot. Denna är ofta 6pin och styr motorfunktion. Kontrollera typ av kontakt, denna finns oftast där spjällhus köps.

 
 

4

Installera spjällhus

När du väljer Elektroniskt spjälhus, kontrollera noga så ditt styrsystem kan hantera detta och att funktionerna du söker kan hanteras. Du behöver även en Elektisk gaspedal för att kunna manövrera det elektriska gasspjället. När du väljer storlek så ser du till att du luftströmmen kan hanteras på ett bra sätt av spjället, ett större gasspjäll hanterar höga luftflöden bättre men går inte att finjustera som ett mindre spjäll.

De olika anslutningar som finns på ett elektroniskt spjällhusObservera att olika spjällhus kan ha funktionerna på olika pinnar.

 • TPS 1 (Analog input x)
 • Sensor GND
 • Motor -
 • TPS 2 (Analog input x)
 • Motor +
 • +5V power supply

Bilden på spjällhuset visar ett exempel på hur inkoppling sker och om signalen går till eller från spjällhuset.

De olika anslutningar som finns på en elektronisk gaspedal
Observera att olika pedaler kan ha funktionerna på olika pinnar.

 • Positionssensor 1
 • Positionssensor 2
 • ECU jord 1
 • +5V från ECU 1
 • ECU jord 1
 • +5V från ECU 1

Bilden på gaspedalen visar ett exempel på hur inkoppling sker och om signalen går till eller från pedalen / ECU.

 
 

5

Tillbehör

 • Kablage
 • Kontaktdon: Används för korrekta och säkra inkopplingar.
 • Svetsfläns: För enkel montering av gas-spjäll
 • Adapter förr gas-spjäll. V-band och slanganslutningar.
 • Potentiometer: En Givare som har koll på spjällets läge.
 • Gaspedal: styr spjällhuset genom ECU
 
 

6

Fördelar med E-gas

Justeringsmöjligheterna med ett elektroniskt spjällhus är många. Här sätter bara fantasin stopp. Ett feljusterat elektroniskt spjällhus är däremot inte bra alls. Då är det bättre att använda vajerstyrning. Se därför till att lägga tid på att justera din E-gas och utnyttja alla fördelar som finns.

 • Tomgångsmotor
  Ett elektroniskt gasspjäll behöver ingen tomgångsmotor då tomgången justeras genom att spjället själv håller sig öppet efter hur det är programerat.
 • Dubbla sensorer / givare
  Spjäll och pedal har dubbla sensorer samt givare vilket ger en säker funktion då en felande del bara ger felkod och inte en felande gas.
 • Mappning
  På grund av dubbla sensorer så blir en mappning säkrare då en felande / missvisande tps signal skulle förstöra mappningen med ett klassiskt gasspjäll med endast en TPS. Även mappning vid specifika varvtal blir enklare så spjället går att justera till exakt önskad vinkel.
 • Styrning av stora spjällhus
  Även om ett stort spjällhus i teorin är svårare att justera än ett mindre så kan detta justeras för enklare manövrering i styrsystemet.
 • Säkerhet
  Momentbegränsning, motorlampa, hög oljetemp osv kan vara orsaker till att aktivera "limp home" som är ett säkerhetsläge för att ej skada din motor.
 • Upp och nerväxling
  Varvtalsmatchning vid uppväxling och nerväxling är svårt och något som tar lång tid att lära sig. Detta är nu möjligt med elektroniskt spjällhus. Inställningaen tar tid men kommer alltid att finnas där när det är aktiverat.

Förutom ovan exempel så finns det många lösningar på hur man kan använda ett elektroniskt spjällhus till sin fördel, launch control, antispinn och farthållare är några fler alternativ.