Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap


Motorlager information

 
 

Här ska vi gå igenom olika frågeställningar som kommer upp när man pratar om motorlager.

 1. Olika typer av motorlager
 2. Lagerspel
 3. Hur mäter man lagerspel
 4. Oljetryck / Val av olja
 5. Överdimension
 6. KING Racing lager artikelnummer benämning
 7. ACL lager artikelnummer benämning
 8. Hur vet man om det är standard lagerspel?
 9. Hur vet man om det är större lagerspel?
 10. Hur vet jag att ett motorlager är slitet?
 11. Vad händer när ett motorlager går sönder?
 12. Vad gör att motorlager slits ut eller går sönder?
 13. Kan man bara byta ut trasiga motorlager?
 14. Kan jag mixa lagerhalvor med olika spel?
 15. Varför skiftar lagerhalvorna i färg?
 16. Är notchen på lagret till för att lagret inte ska snurra?
 17. Varför kommer vissa ramlager med lösa axiallager och andra med inbyggt?
 18. Varför har vissa lager bara axiallager i en lagerhalva och inte i båda?
 19. Mina lagerhalvor har passhål (dowel hole)?
 20. Vilket axialspel skall det vara?
 21. Kan jag använda plastigauge för att mäta lagerspel?
 22. Jämför motorlager
 
 

1

Olika typer av motorlager

Det finns olika typer av motorlager och de kan kortfattat delas in i tre huvudkategorier:
Ramlager
Vevlager
Axiallager

Utöver dessa så finns även många olika typer beroende på motor så som kamaxellager och olika typer av lager till balansaxlar men ovan tre sorter är vanligast.

Varför inte bara använda original lager med standard lagerspel eller extra lagerspel?

Ett så kallat "race" lager eller eftermarknadslager har oftast finare materialval och är från början uppbyggda för att klara av hög belastning som uppkommer vid trimmade motorer med högre förbränningstryck och därmed högre påfrestning för lagret.

 
 
 
 

2

Lagerspel

När man skall välja lager så kommer direkt frågan upp om vilket lagerspel man skall välja. Lagerspel är mellanrummet mellan lager och vevaxel.
Olika typer av lagerspel kan se ut såhär:

 • H = 0.0125mm (.0005”) - Standard (STD) samma eller liknande lagerspel som original.
 • HX = 0.025mm (0.001”) - Större lagerspel än original

Olika typer av lagerspel benämns olika från olika tillverkare.

Ovan kan vi se ett exempel där ACL bearings benämner sina lagerspel med H eller HX medans KING bearings benämner sia med STD för standard och STDX för större lagerspel. Biltillverkare brukar bara skriva ut det lagerspel som används om man köper original lager.

Är större lagerspel bättre?
En vanlig missuppfattning är att större lagerspel är bättre på en trimmad motor. Så är inte fallet. Detta här högst individuellt för hur man skall använda motorn och vilka andra komponenter som används.

Vilket lagerspel ska man använda?
Vilket lagerspel som skall användas beror på många olika faktorer men längre ner på sidan så kommer information om några nyckelfaktorer som spelar en stor roll i valet av lagerspel.


 

 
 
 
 

3

Hur mäter man lagerspel

1. Montera lager i motorn och dra ihop lagerhalvorna med angivet åtdragningsmoment. Här skall inte vevaxeln vara monterad. Mät nu hålets diameter med en mikrometer eller hålindikator.
2. Mät vevaxeltappens diameter
3. Skillnaden blir lagerspelet. Detta lagerspel kontrolleras med Flexigauge.

Plastigauge / Flexigauge

Plastigauge och Flexigauge är en typ av plastbit som placeras mellan lager och vevaxel. Lagerhalvor montera sedan med det åtdragningsmoment som skall användas. Plastbiten mellan vevaxel och lager kommer nu att plattas till. Demontera sedan lagerhalvor för att kunna mäta plastbitens bredd med den medföljande mätstickan som presenterar lagerspelet på skalan.
 

 
 

4

Oljetryck / Val av olja

Högre lagerspel = lägre oljetryck

En stor faktor när man pratar lagerspel är oljetrycket. Om ett större lagerspel väljs så kommer oljetrycket att sjunka om man håller andra komponenter orörda då mer olja tillåts evakuera mellan lager och vevaxel. Kan man acceptera det lägre oljetrycket så är det okej men man skall vara väl medveten om att lägre oljetryck ger mindre toleranser och högre risk för mekanisk kontakt.

Tjockare olja

Om man har valt större lagerspel av olika anledningar så är en tjockare olja (annan viskositet) ett sätt att bibehålla oljetryck. Detta måste mätas med en oljetrycksmätare som är pålitlig. Mätningarna skall göras på tomgång upp till högsta varv med noggrann övervakning så oljetrycket hålls inom toleranserna.

Uppgraderad oljepump

Vid större lagerspel så kan en uppgraderad oljepump vara en lösning till bibehållet oljetryck. Därför är också en uppgraderad oljepump en vanlig uppgradering vid lager med större lagerspel.

 
 

5

Överdimension lager

Slipad vevaxeltapp

Vid ett motorras eller på annat sätt skadad vevaxel så slipas vevaxeltappen för att få bort den skadade ytan. Då blir vevaxeltappen mindre i diameter. Då blir lagerspelet automatiskt större om dimensionen på motsvarande lagerhalvor inte justeras upp. Att justera lagerspelet till standard kallas för överdimension på lager. Vid en slipad vevaxel så används överdimensionslager även om man skall ha större lagerspel.

Överdimensionen skrivs ut direkt i klartext och kan se ut som följer i både millimeter och tum:

 • 0,025mm
 • 0,25mm
 • 0,50mm osv.
 
 

6

KING Racing lager artikelnummer benämning

Performance motor lager

 1. Lagertyp
 2. Antal lagerhalvor i ett set
 3. Lagerkod
 4. Materialtyp
 5. Lagerfunktioner
 6. Dimensioner
 7. Streckkod
 8. Kod för online aktivering
 
 

7

ACL lager artikelnummer benämning

Sista bokstaven i artikelnumret anger lagerspelet på ACL Race series motorlager enligt nedan:

H = 0.0125mm (.0005”)
HX =  0.025mm (0.001”) - Med extra lagerspel 
HD = 0.0125mm (.0005”) - Med extra platshål
HXD = 0.025mm (0.001”) - Med extra lagerspel och extra platshål

 

 
 

8

Hur vet man om det är standard lagerspel?

ACL och KING anger standard lagerspel med ändelsen -STD i sitt artikelnummer.
OEM lager brukar kunna ha olika benämningar för standard lagerspel

 
 

9

Hur vet man om det är större lagerspel?

ACL anger större lagerspel med ändelsen HX i sitt artikelnummer.
King anger större lagerspel med ändelsen X i sitt artikelnummer.
Dessa ändelser i artikelnumret ger .001” (0.025mm) extra lagerspel.

 
 

10

Hur vet jag att ett motorlager är slitet?

Ett knackande ljud från motorn och / eller ett lägre oljetryck än normalt.

 
 

11

Vad händer när ett motorlager går sönder?

Motorns rörliga delar får kontakt med motorlager och skapar ett slitage som avger metallbitar/metallspån. Nu läcker mer olja ut från lagerbanan och ett knackande ljud kan ofta höras.

 
 

12

Vad gör att motorlager slits ut eller går sönder?

För lågt oljetryck eller för varm olja är de vanligaste orsakerna till lagerras. I båda fallen så kan inte en oljefilm upprätthållas mellan rörliga och fasta delar med trasiga lager / motor som resultat.

 
 

13

Kan man bara byta ut trasiga motorlager?

När ett motorlager går sönder så måste de rörliga delarna noggrant kontrolleras efter slitage så risken är stor att dessa måste bearbetas innan motorn monteras ihop igen.

 
 

14

Kan jag mixa lagerhalvor med olika spel?

Ja, det är vanligt att man justerar lagerspel genom att mixa två lagerhalvor. Då får man mitt emellan standard och .001” (0.025mm) spel. Dvs. 0,0125mm. Max skillnad mellan lagerhalvorna skall ej vara över .0005" (.013mm). Den tjockare lagerhalvan skall monteras där den största kraften är = i själva staken och inte i överfallet.

 
 

15

Varför skiftar lagerhalvorna i färg?

Det sista stadiet vid tillverkningen av motorlager är galvaniseringen. I denna fas så ändras lagrets utseende till en mörkt "sliten" färg som kan variera från svart / brun / blå / koppar. Denna färgning sitter bara i ytatomerna och har ingen effekt på lagrets prestanda. Missfärgningen kan även formas på olika sätt och se olika ut från lager till lager. Därför kan man vara lugn om man öppnar en ny förpackning med krympplast från tillverkaren att allt är som det skall. Se bara till att mäta lagerspel och toleranser som vanligt!

 
 

16

Är notchen på lagret till för att lagret inte ska snurra?

Nej, Notchen är endast där för att lagret skall sitta 100% på plats. Många nyare applikationer har helt tagit bort notchen.

 
 

17

Varför kommer vissa ramlager med lösa axiallager och andra med inbyggt?

Detta beror helt på hur OEM tillverkaren har gjort. Finns fördelar med att ändra detta så är det gjort.

 
 

18

Varför har vissa lager bara axiallager i en lagerhalva och inte i båda?

I de fall bara en halva har axiallager så har OEM tillverkaren har bestämt att denna lagerytan är nog för att klara de axiella påfrestningarna.

 
 

19

Mina lagerhalvor har passhål (dowel hole)?

Det är vanligtvis bara den undre lagerhalvan som sitter i stakens överfall som har passhål, så kallat "dowel hole".

 
 

20

Vilket axialspel skall det vara?

Upp till 70mm axeltapp: 0.10 – 0.15 mm (.004” - .006”)
70 - 90mm axeltapp: 0.15 – 0.20 mm (.006” - .008”)
Over 90mm axeltapp: 0.20 – 0.25mm (.008” - .010”)

 
 

21

Kan jag använda plastigauge för att mäta lagerspel?

Ja, plastigauge är ett bra verktyg för att få en grov uppfattning av lagerspelet. Det är ett måste för att veta så att lagerspelen är okej. Vill man få detta 100% så skall ändamålsenliga verktyg användas för att mäta in lager.