Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Olika typer av bränsle

 
 
 
 

Information om bränsletyp Bensin, Etanol, Metanol, Diesel samt lite om racingbränsle och vad det är. Men vi har även tagit med information om bränsletillsats för att ge en bra uppfattning om varför detta används.

Vi kategoriserar olika bränsletyper här nedan och kör igång!

  1. Bensin
  2. Etanol
  3. Metanol
  4. Diesel
  5. Racingbränsle
  6. Bränsletillsats
Ladda ner en AFR vs Lambda jämförelsetabell här.


Stökiometrisk blandning = Optimal bränsleblandning = Lambda 1

 
 

1

Bensin

Lambda 1 för bensin = AFR 14,7

Bensin är det vanligaste bränslet till personbilar men även på eftermarknaden till ombyggda, trimmade bilar samt tävlingsbilar. Det är ett säkert val som är beprövat. Racingbränsle baseras ofta på Bensin fast med tillsatser som ger högre oktan, bättre smörjning och andra egenskaper som passar en tävlingsbil. Bensin har en stökiometrisk blandning av 1:14,7 Det innebär 1 del bränsle och 14,7 delar luft för att ha den optimala förbränningen. Det är här etanol kommer in i bilden.

 
 

2

Etanol

Lambda 1 för E85 = AFR 9,76 och för E100 = 8,98

Etanol var till en början ett miljöbränsle men eftermarknaden fick snabbt upp ögonen och började använda detta som "racing bränsle". Detta för att etanolen har en stökiometrisk blandning av 1:9,76 vilket innebär 1 del bränsle och 9,76 delar luft för den optimala förbränningen. Kortfattat så går det åt mer bränsle vilket ger mer energi till förbränning även trots att etanol är mindre energirikt jämfört med en lika stor del bensin.

Etanol har förutom detta en högre oktanhalt vilket motverkar knackningar.

 
 

3

Metanol

Lambda 1 för Metanol = AFR 6,46

Metanol är vanligast i dragracing men också annan motorsport där heaten inte är så långa. Ett exempel kan vara formula offroad. Ofta så används en typ av racing methanol vid tävlingar. Denna har då tillsatser för att fungera optimalt för den klassen eller tävlingsgrenen.

 
 

4

Diesel

Lambda 1 för Diesel = AFR 14,5

Diesel används oftast i arbetsfordon men nu också i personbilar. Detta är inte används lika flitigt på trimmade motorer förrän nu. Fler och fler har valt att använda dieselmotorer i sin trimmade bil. Diesel system kräver ett annat kunskap och säkerhet då system med diesel kan nå upp till 2000 bar och ibland även mer.

 
 

5

Racingbränsle

Lambda 1 för racingbränsle beror på tillverkare och oktanhalt.

Racingbränsle är ett högoktanigt bränsle. Högre oktan ger högre motståndskraft mot knackningar. Knackningar är dåligt för motorn och uppstår när för högt tryck eller temperatur antänder bränslet för tidigt, -innan tändstiftet antänder bränsle/luft blandningen.


Högre oktan ger högre motståndskraft mot knackningar. Knackningar är dåligt för motorn och uppstår när för högt tryck eller temperatur antänder bränslet för tidigt, -innan tändstiftet antänder bränsle/luft blandningen.

 
 

6

Bränsletillsats

Vid användning av bränsle som Etanol t.ex så kan en tillsats (bränsletillsats) vara nödvändig för att sänka slitaget på de rörliga delarna i bränslesystemet. Denna tillsats handlas separat från själva bränslet och tillförs ner i bränsletanken. Vid användande av bensin så behövs inte detta. Men vid användande av t.ex Etanol så är det mer eller mindre ett måste för att inte få problem.

Ett problem som uppstår med tiden är avlagringar som sätter igen filter, spridare och kladdar ner insug / runners. T.ex så kan spridarnas egenskaper förändras, bränslefilter flödar mindre och insug blir kladdiga av dessa avlagringar som kommer från etanol.

Etanol kallas också ett aggressivt bränsle. Det är pga. att det är "torrt", det smörjer inte som bensin gör. Framförallt så påverkas bränslepumpar negativt och slits fortare pga. dåligt smörjning. Detta är ytterligare en anledning till varför du skall använda tillsats ihop med detta bränsle. Nya bränslepumpar har kommit som skall klara av etanol men det är ingen lösning på problemet, -det är en förbättring av problemet. Men problemet finns kvar och bränsletillsats skall fortfarande användas till Etanol.