Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bränslesystem: Vanliga problem

 
 
 
 

Vanliga problem med bränslesystem. Här finns problem och lösningar. Läs detta och slipp undan problemen. På köpet blir du expert på felsökning av bränslesystem

Med över 10år professionell erfarenhet av just bränslesystem så har de flesta problem passerat kundtjänst och verkstad. Här listar vi några vanliga problem och tips på möjliga lösningar:

 1. Bränsletrycket sjunker vid gaspådrag
 2. Bränsletrycket går inte över "x" bar
 3. Extern bränslepump låter konstigt
 4. Bränsleläckage vid kraftig sväng
 5. Spridare har 100% duty trots att de ska flöda tillräckligt bra
 
 

1

Bränsletrycket sjunker vid gaspådrag

 • Läckage mellan in-tank bränslepump och bränslepumphållare.
 • Igensatt bränslefilter
 • Låg spänning till bränslepump
 • Membran i bränsletrycksregulator
 • Mätare visar fel
 
 

2

Bränsletrycket går inte över "x" bar

 • Igensatt bränslefilter
 • Igensatt tankventilation
 • Mätare visar fel
 
 

3

Extern bränslepump låter konstigt

Det är ett vanligt scenario att pumpen låter lite "ojämt". Då finns oftasat luft med i systemet.

 • Pumpen sitter för högt i förhållande till bränsletanken
 • Pumpen suger luft
 • Pumpen är dålig
 • Förfilter/internt filter igensatt (prova köra pumpen baklänges en stund och se om det släpper.)
 
 

4

Bränsleläckage vid kraftig sväng

Tankventilationens ände sitter inte nog högt i förhållande till bränsletanken.
 • En eller två spiraler kan göras på slangen för att motverka detta.
 • Tankventilationen måste flyttas in mot centrum av tanken.
 
 

5

Spridare har 100% duty trots att de ska flöda tillräckligt bra

 • Igensatt spridarfilter
 • Igensatt bränslefilter
 • För lågt bränsletryck
 • Låg spänning till bränslepump
 • Membran i bränsletrycksregulator
 • Läckage mellan in-tank bränslepump och bränslepumphållare.
 • Igensatt tankventilation
 • Pumpen är dålig