Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bränslesystem: Ingående delar och montering

 
 
 
 

Med denna informationen så kommer du själv kunna bygga ett bränslesystem. Oavsett om det är till en original bil, en trimmad bil eller en tävlingsbil. Speeding har byggt och hjälpt till med bränslesystem till både gatbilar och vinnande tävlingsbilar i över 10 år med mycket goda resultat och nu är det din tur att lära dig hur man gör på bästa sätt.

Vi kommer gå igenom alla delar för att du ska känna dig trygg med dina val samt hur du kopplar ihop dessa och får dem att fungera ihop på bästa sätt.

Bränslesystemet ser ut såhär:

 1. Bränsletank (Fuel cell)
 2. Bränslepåfyllning
 3. Roll over ventil (Tankavluftning)
 4. Bränslepump
 5. Förfilter
 6. Backventil
 7. Bränslepumphängare
 8. Catchtank
 9. Bränslefilter
 10. Fuel rail (Spridarbrygga)
 11. Spridare (Injektor)
 12. Bränsletrycksregulator (BTR)
 13. Y-kors / Förgrening
 14. Slang och kopplingar
 15. Bränslesystem flödesscema


När du läst om olika bränsledelar nedan så kommer du känna dig trygg med val av delar och du kan förbise problem. På detta sätt får du ett bättre och billigare bränslesystem utan att behöva prova dig fram.

 
 

1

Bränsletank / Fuelcell

En bränsletank ska hålla bränslet på ett säkert sätt. Den monteras original lågt och i mitten av bilen. Där har man en skyddad plats med låg tungdpunkt.

Denna kan med fördel användas om bilen ska trimmas. Det är egentligen bara om original tank inte är tillåten enligt reglemente eller om den av konstruktionsmässiga anledningar måste flyttas som man byter ut denna till en så kallad fuel cell.

Original bränsletank har oftast bränslepumpen monterad i tanken i en så kallad bränslepumphängare. Detta går att bygga om till externa bränslepumpar men då måste anslutningar för detta skapas, dessa brukar finnas färdigt på en eftermarknads fuel cell.

Övriga anslutningar som finns på en bränsletank och fuel cell är avluftning, bränslepåfyllning och uttag för bränsleutlopp / inlopp. In och utlopp sitter i bränslepumphängaren om tanken är utrustad för interna bränslepumpar.


De anslutningar som behövs för att en bränsletank ska fungera är: 1. Tankpåfyllning 2. Bränsle ut 3. Bränsle retur 4. Tankavluftning

 
 

2

Bränspåfyllning

Bränslepåfyllning sitter i nivå över bränsletanken och är till för att fylla på med bränsle. När bränsle fylls på så behöver luft i tanken evakueras. Detta kan göras genom tankens avluftning. Men en extra ledning som löper längs tankpåfyllningen hjälper till med avluftningen och tillåter snabbare tankning.

Tankpåfyllningen har ofta anslutningar i storlekar runt 50mm för slanganslutning. Den extra tankavluftningen för snabbare tankning brukar vara runt 10mm och är också för slanganslutning även om detta kan se olika ut beroende på tillverkare.


Den anslutning mot tanken för bränslepåfyllning är gjord för slang och slangklämma. Använder du rör så får du koppla ihop tank och rör med slang och slangklämma.

 
 

3

Avluftning bränsletank / Roll over ventil

Avluftningen till bränsletanken måste finnas för att tanken inte ska suga ihop sig (vakuum) när bränslepumpen pumpar ut bränsle. Och att inte tanken sväller när det är varmt ute. Detta är bara två exempel med syftet är att jämna ut trycket i bränsletanken.

Original så kallas detta för EVAP system. Då leds gaserna tillbaka till motorns insug med hjälp av en elektronisk ventil. Detta för att systemet måste vara slutet.

Tankavluftning på en eftermarknads brränsletank / fuel cell kallas oftast för roll over ventil. Detta är då avluftningen men den leder bara ut bränsleångorna på enklaste sätt i det fria.

En roll over ventil fungerar även precis som namnet antyder. Om bilen vid en olycka hamna upp och ner så rinner inte bränslet ut för att denna ventilen då stänger till utloppet.

 


Roll over ventilen skall monteras vertikalt för att fungera. En slang från ventilen ska ledas till en så hög punkt som möjligt över bränsletankens nivå. Detta för att inte bränsle ska tryckas ut vid g-krafter i sidleds.

 
 

4

Bränslepump

Bränslepumpen matar bränsle från bränsletank till motor. Den kan monteras i tank eller externt utanför tank. Detta beror på pumpens design. En extern bränslepump har gängor på in och utlopp. En intern pum har slanganslutning på utlopp och snabbanslutning till förfilter.

En högtryckspunp för elektronisk insprutning jobbar mellan cirka 2-9 bar medans en lågtryckspump till förgasare och TBI system jobbar upp till cirka 1 bar.

GDI/FSI/Piezo spridare för direktinsprutning har en mekanisk bränslepump som sitter på motorn och drivs av t.ex en kamaxel. Denna typen av mekanisk bränslepump kan leverera tryck på ca 200-2000bar och ibland mer.


Intern bränslepump = 8-9mm slanganslutning på utlopp, förfilter monteras direkt mot inlopp.
Extern bränslepump = Gänga mot in och utlopp, förfilter monteras med slang mot inlopp.

 
 

5

Förfilter

Vid tankning så kan grövre smuts komma med in i bränsletanken. Bränslepumpens förfilter hindrar detta att fortsätta in i systemet.

Original så sitter ofta förfiltret inbyggt i bränslepumphållaren. På eftermarknaden så monteras förfiltret direkt på en in-tank bränslepump. En extern pump däremot har en gänga på inloppet som gör att in-line förfilter får monteras i serie. Detta görs genom att skruva filtret direkt på bränslepumpen eller använda slang och kopplingar för att ansluta dem.

100-150 micron används som förfilter.


Intern bränslepump = Förfilter monteras direkt mot inlopp med en snabbanslutning.
Extern bränslepump = Inloppet har en gänga = Förfilter skruvas direkt på eller med slang och kopplingar.

 
 

6

Backventil

Original så hindrar backventilen bränsleledningarna från att tömmas. Bränslet stannar kvar i ledningarna för snabb start.

Eftermarknads backventiler är inte lika bra på att hålla uppe trycket i efterhand men de är gjorda för att flöda bättre än original backventil. När en motor ska trimmas, flera bränslepumpar används och de startar stegvis så behövs backventiler för att inte bränslet ska backa genom den pumpen som inte är på.

Original = bättre tätning = sämre flöde = håller trycket uppe längre är eftermarknads backventiler.

Eftermarknad = bättre flöde = sämre tätning = håller inte trycket uppe lika länge som en oem backventil.

Inkoppling av en backventil sker på trycksidan mellan bränslepump och spridarbrygga så nära bränslepumpen som möjligt.


Original backventil har oftast special anslutningar och används sällan vid ombyggnationer.
Eftermarknads backventiler har standardiserade anslutningar och kan enkelt användas med andra produkter.

 
 

7

Bränslepumphängare

Bränslepumphängare är en enhet som sitter i bränsletanken för att en bränslepump skall kunna monteras i bränsletanken. Detta är samma princip på både OEM bränsletankar och eftermarknads fuel cell.

Original bränslepumphängare kan även fungera lite som en catchtank då returbränslet från motorn cirkuleras hit. Beroende på modell så kan bränslenivåmätare och ibland även bränsletrycksregulator sitta monterade här.

Eftermarknad bränslepumphängare kan se ut på många olika sätt och tillåter ofta montering av flera bränslepumpar. Vissa har även inbyggd catchtank, tankavluftning och nivåmätare.

Köra utan bränslepumphängare  och istället använda en extern bränslepump är annars vanligt.


Bränslepumphängarens anslutning mot fuelcell / bränsletank är modellanpassat. Man använder / bygger om den som redan finns monterad eller om ett färdigt alternativ finns att köpa som tillbehör.

 
 

8

Catchtank

En extern catchtank för bränsle används inte original (OEM). Vid kraftig kurvtagning / bankörning så pressas bränslet i bränsletanken åt sidan, -ifrån bränslepumpen. På detta sättet så försvinner bränsletillförseln till motor.

För att motverka detta så pumpas bränslet istället till en catchtank som fylls upp. Sedan pumpar ytterligare en bränslepump bränsle till motor.

Nu finns hela tiden bränsle i catchtanken även vid kraftig kurvtagning.

Catchtanken kan också vara inbyggd i bränsletanken. Men samma princip med två bränslepumpar gäller då en måste fylla catchtanken och den andra förser motor med bränsle.

Bränslepumpar kan sitta internt eller externt i catchtanken.

Bränslets väg till motor:
Bränsletank > Catchtank > Motor.
Bränslets väg tillbaka till bränsletanken:
Motor> Catchtank > Bränsletank.


Anslutningar på en catchtank brukar vara i toppen. Dessa är gängade för att enkelt kunna anpassa anslutningar.
Elektriska anslutningar finns ofta för att interna bränslepumpar skall kunna användas.

 
 

9

Bränslefilter

Ett bränslefilter sitter mellan bränslepump och spridare. Detta filter hindrar smuts från att nå bränslespridare.

Original bränslefilter byts ofta till ett eftermarknads bränslefilter ut om en bil trimmas mer då flödet ska bli bättre.

Den utbytbara insatsen på ett eftermarknad bränslefilter är gjord av ett pappersmaterial eller i rostfritt stål. Rostfritt stål  är att föredra då de håller bättre och renar lika bra ner till 10 micron.

10-30 micron används som högtrycksfilter.


Bränslefilter har ett inlopp och ett utlopp. Båda är gängade så de enkelt kan anslutas till alla möjliga applikationer.
Notera flödesriktningen på bränslefilter.

 
 

10

Spridarbrygga / Fuel rail

En Spridarbrygga / Fuel rail fördelar bränslet mellan de olika spridare so sitter monterade. Original spridarbrygga räcker bra till mycket effekt. Anledningen att denna byts ut är då anslutningar ofta är udda och en OEM bränsletrycksregulator sitter monterad direkt på som en restriktion. Istället för att bygga om original så byts denna istället ut till en eftermarknad.

Den interna storleken på eftermarknad fuel rail brukar ligga på 16-20mm för att kunna distribuera mycket bränsle mellan spridare.

En modellanpassad fuel rail har rätt avstånd mellan spridarhålen. Den behöver nödvändigtvis inte komma med modellanpassade fästen. Kontrollera detta vid köp.

 


En eftermarknad fuel rail har en anslutning i varje ände för enkel installation. Även ytterligare uttag kan finnas för givare och alternativa anslutningar. Gängor för egna fästen finns om inte modellanpassade fästen är tillgängliga.

 
 

11

Injektor / Spridare

Spridare är den del som slutligen sprutar in bränsle i motorn med hjälp av styrsystemet (ECU). Även denna kan ha ett filter monterat i toppen.

Det finns spridare till elektronisk insprutning (EFI) som monteras på insuget innan ventiler. Och det finns spridare till GDI/FSI/Piezo (Direktinsprutning) som monteras i topplocket ner i förbränningsrummet.

När man trimmar en motor så behövs mer bränsle. Därför monteras större spridare.

Toppmatade spridare (EFI) kläms fast mellan insuget och fuel rail. Längden på spridare kan skilja men oftast används den längd på spridare som suttit monterad sedan innan.


Toppmatade spridare till europeiska bilar har oftast 14mm O-ringar.
Övriga toppmatade spridare kan ha en 11mm övre o-ring. Det finns även fall med 16mm undre o-ring.

 
 

12

Bränsletrycksregulator

Ett EFI bränslesystem vill ha ett visst tryck t.ex. 3 bar. för att sedan öka trycket linjärt parrallelt med motorns ladddtryck. Detta för att bränslespridaren skall kunna leverera nog med bränsle. En bränsletrycksregulator ser till att justera detta.

Original bränsletrycksregulator är väldigt exakt för just original arbetsområde. Med en trimmad motor som kräver mer bränsle så kan inte original bränsletrycksregulator justera detta nog bra längre.

Eftermarknad bränsletrycksregulator för EFi system justerar enkelt mellan 3-9 bar och ibland mer.

 


Gängade in / utlopp används för enkel installation. Det kan finnas flera inlopp på en bränsletrycksregulator så den kan användas som y-kors/förgrening till V6 / V8 installationer. Utlopp / retur sitter i botten.

 
 

13

Y-kors / Förgrening

Ett Y-kors / X-kors / förgrening används helt enkelt för att skarva ihop flera slangar eller rör.

Används flera bränslepumpar eller har du en V-motor så kan ett y-kors användas.

Eftermarknad bränslepumphängare och bränsletrycksregulator kan ha inbyggda förgreningar. t.ex 2-3 inlopp och 1 utlopp.

 


Förgreningar som y-kors har gängade anslutningar för att enkelt kunna monteras ihop med slang och kopplingar. Även uttag för givare kan finnas.

 
 

14

Slang och kopplingar

Alla komponenter i ett bränslesystem har en gänga eller slanganslutning. En för inlopp och en för utlopp som minst. Dessa bränsledelar kopplas ihop med hjälpa av slang och kopplingar.

Original så används plastslang som är värmd på kopplingar. Detta är väldigt kompakt men inget som går att göra hemma själv. Därför används AN-kopplingar och slang. Med hjälp av dessa kopplas enkelt alla delar ihop.

Vill du t.ex använda AN6 slang? Anpassa helt enkelt produkternas in/utgång till AN6 med hjälp av adaptrar.

Vill du använda klassisk 8mm slang och slangklämma så går detta också bra. Anpassa helt enkelt produkternas in/utgång till 8mm slanganslutning med hjälp av adaptrar.

Allt detta görs enkelt hemma med en skiftnyckel om man så vill, helt utan några specialverktyg.


När du vet vilken typ av slang du ska ha: Anpassa alla produkter med adaptrar så denna storlek kan användas genom hela systemet.

 
 

15

Bränslesystem flödesschema

Inkoppling av ett bränslesystem kan se ut på många olika sätt men för att göra en förenklad bild över det hela ritar vi upp några exempel:

Utan bränslecatchtank - intern bränslepump

Bränslepump i bränsletank -> Bränslefilter -> Spridarbrygga / Förgasare -> Bränsletrycksregulator -> Retur till bränsletank.

Bränslepump i bränsletank -> Bränslefilter -> Bränsletrycksregulator (överflöd i retur till bränsletank) -> Spridarbrygga / Förgasare.

Utan bränslecatchtank - extern bränslepump

Bränsletank -> Extern bränslepump -> Bränslefilter -> Spridarbrygga / Förgasare -> Bränsletrycksregulator -> Retur till bränsletank.

Bränsletank -> Extern bränslepump -> Bränslefilter -> Bränsletrycksregulator (överflöd i retur till bränsletank) -> Spridarbrygga / Förgasare.

Med bränslecatchtank - intern bränslepump

Bränslepump i bränsletank -> Bränslepump i bränslecatchtank -> Bränslefilter -> Spridarbrygga / Förgasare -> Bränsletrycksregulator -> Retur till bränslecatchtank -> Retur till bränsletank.

Bränslepump i bränsletank -> Bränslepump i bränslecatchtank -> Bränsletrycksregulator (överflöd i retur till bränslecatchtank -> retur till bränsletank) -> Spridarbrygga / Förgasare.

Med bränslecatchtank - extern bränslepump

Bränslepump i bränsletank -> Bränslecatchtank -> Extern bränslepump -> Bränslefilter -> Spridarbrygga / Förgasare -> Bränsletrycksregulator -> Retur till bränslecatchtank -> Retur till bränsletank

Bränslepump i bränsletank -> Bränslecatchtank -> Extern bränslepump -> Bränslefilter -> Bränsletrycksregulator (överflöd i retur till bränslecatchtank -> retur till bränsletank) -> Spridarbrygga / Förgasare.