Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bromssystem: Delar och inkoppling

 

Här får du en överblick på hur ett bromssystem fungerar och vilka delar som ingår.

De olika delarna är uppdelade i rubriker som visas här nedan. Dessa rubriker ihop ger en bild på vilka delar som kan användas och om en uppgradering är nödvändig eller ej.

De olika delarna i bilens bromssystem är.

 1. Pedalställ / Bromspedal
 2. Bromsgivare
 3. Bromsservo
 4. ABS enhet
 5. Bromscylinder
 6. Bromsvätskebehållare
 7. Bromsvätska
 8. Handbroms / Hydraulisk handbroms
 9. Bromsok
 10. Bromsoksadapter
 11. Bromskivor
 12. Bromsbelägg
 13. Bromskylning
 14. Fördelningsventil
 15. Brosmvåg
 16. Bromsreducering / Bromslåsning
 17. Bromsslang / rör / kopplingar
 18. Lufta bromsar
 
 

1

Pedalställ / Bromspedal

Funktionen på ett pedalställ / bromspedal är att få utväxling så man blir stark. Man har en utväxling på 5:1 till 7:1 cirka. Det innebär att om ett pedalställ har 7:1 utväxling och du trycket 10 kg på bromspedalen så läggs 70kg på bromscylinder (7x10). Används en bromsservo så behövs ej lika mycket utväxling som utan bromsservo.

Original pedalställ är oftast monterat hängande. På eftermarknaden finns även golvmonterat pedalställ.

Pedalstället är sammankopplat med huvudbromscylinder, bromsgivare, bromsvätskebehållare och bromsservo som vi kommer gå igneom mer nedan.

Eftermarknad pedalställ brukar ha en så kallad bromsvåg som tillåter två bromscylindrar och därmed justering av bromskraften mellan bak och framkrets. Genom att justera bromskraften mellan bak och framhjul så kan en kortare stoppsträcka uppnås och detta är något du vill ha vid racing. Även en bromsreducering kan uppnå samma resultat men denna reducerar då istället kraften till ett hjulpar istället för att justera kraften.

 
 

2

Bromsgivare

När en bil bromsar så påverkas en givare som skickar en signal att bromsljuset skall tändas. Med denna signalen så kan även andra saker styras med ett eftermarknad styrsystem (ECU). 

Denna brytare / givare kan monteras direkt mot bromspedalen men kan också monteras på t.ex huvudbromscylinder så en signal skickas vid ökat tryck i bromskretsen.

 
 

3

Bromsservo

En bromsservo förstärker bromskraften från bromspedalen till huvudbromscylinder. Bromsservo är en stor vakuumklocka som är monterad mellan bromspedal och bromscylinder på de flesta originalbilar. Denna är sedan med en slang kopplad till motorns insug. När du skall bromsa och släpper gasen så bildar motorn ett vakuum. Med detta vakuum så suger bromsservon med hjälp av ett membran ihop sig och hjälper till att skapa kraft till huvudbromscylinder.

En backventil sitter monterad på slangen mellan motor och bromsservo. Detta för att bara vakuum och inte tryck får nå servot. Det är viktigt att slangen är förstärkt och klarar vakuum ordentligt.

 
 

4

ABS enhet

En bil med ABS har et så kallat ABS aggregat monterat. Denna enhet tillåter dig att bromsa max utan att låsa bromsarna. Genom att denna enhet pulserar bromskraften så att inte bromsarna låser sig så kan du styra bilen. Utan bromsservo så kan bromsarna låsa sig vid hård inbromsning och då kan du ej styra bilen.

Original så sitter det nästan alltid ABS monterat på bilar. På eftermarknaden, framförallt vid racing så kopplas denna bort då denna inte är anpassad för racing. Det finns ABS enheter för racing men detta är ej så vanligt.

Eftersom original bilar med ABS har så kallat tvåkretssystem så har ABS enheten två ingångar från huvudbromscylinder och 4 utgångar, en till varje hjul. På detta sätt så kan varje hjul justeras separat med hjälp av ett ihopkopplat ABS styrdon (ECU)

 
 

5

Bromscylinder

En bromscylinder vidarebefordrar kraften som kommer från bromspedalen genom bromsledningar ut till bromsoken. Förutom att man med pedalställets utväxling kan justera bromskraften så kan du med hydraulisk utväxling justera den kraft som åtgår för att bromsa bilen.

Tvåkretssystem innebär att bromssystemet har två separata hydrauliska kretsar, original så är oftast vänster fram och höger bakhjul sammankopplade i en krets och tvärt om i den andra kretsen. Med ett eftermarknad pedalställ och bromsvåg så är istället främre och bakre hjulpar sammankopplade. Detta för att alltid ha bromskraft även om en krets gått sönder.

Original huvudbromscylinder har två separata kretsar i samma cylinder = två utgångar.
Eftermarknad bromscylinder har oftast bara en krets men då använder du istället bromsvåg med två cylindrar, en bak och en fram.

En bromscylinder har en anslutning för inloppet av bromsvätska från bromsvätskebehållaren. Detta systemet är inte trycksatt utan har bara självrinn och därför måste behållare sitta monterad över cylinder. Förutom inlopp så finns ett eller två utlopp mot bromsoken. Detta är trycksidan och här är viktigt att montering sker korrekt då bromskraften kan tappas helt vid inkorrekt inkoppling.

Bromscylindrar finns med integrerad behållare och för extern behållare. Förutom tryckande cylindrar så finns dragande bromscylindrar. Vilken cylinder som används beror helt på utformning av pedalstället.


Mindre bromscylinder = mindre pedalkraft för given klämkraft vid bromsoket = längre pedalväg.
Större bromscylinder = större pedalkraft för given klämkraft vid bromsoket = kortare pedalväg.

 
 

6

Bromsvätskebehållare

En bromsvätskebehållare förser en eller flera bromscylindrar med bromsvätska. Original så sitter denna ofta monterad direkt på cylinder, det kan se ut så på eftermarknaden också men oftast så används externa behållare.

Ett lock för på fyllning och en eller två utgångar är det enda som används. Eventuellt finns en extra utgång som förser kopplingens huvudcylinder med vätska. Det kan finnas utgångar för slanganslutning eller med gängade anslutningar.

 
 

7

Bromsvätska

Speciell hydraulvätska som heter bromsvätska används i bromssystem. Detta för att denna vårdar interna packningar och inte komprimeras vid höga tryck. Med tiden så drar bromsvätskan åt sig fukt vilken kan komprimeras vid höga tryck och då känns bromspedalen svampig. Därför skall vätskan bytas med jämna mellanrum helst varje år. Oftare vid racing.

Original bromsvätska har egenskaper för långa serviceintervall men klarar inte lika hög värme vid hård körning där bromsbelägg avger extra värmestrålning. Performance vätska för eftermarknaden har istället egenskaper för hög värme / kokpunkt och behöver istället bytas oftare.

Olika varianter av bromsvätska och DOT klassificering finns att läsa mer om här.


DOT5 - Silikonbaserad bromsvätska = icke-hygroskopisk = används inte i dagens läge.
Skall denna användas så kontrollera noga så alla packningar och systemet i övrigt klarar av detta.

 
 

8

Handbroms / Hydraulisk handbroms

En handbroms har som funktion att hålla bilen stillastående vid parkering. Den klassiska handbromsens aktiverar bromsarna bak genom en handbromsvajer. Nu används allt oftare en elektrisk handbroms och bromsok med elmotor på.

Vid racing / på eftermarknaden så finns handbromsar som kopplas in i den bakre bromskretsen. Detta är en hydraulisk handbroms. Denna typ av broms fungerar precis som bromspedalen som aktiverar en huvudbromscylinder. Denna används inte för att hålla bilen stillastående en längre stund utan är främst till vid drifting och rally. Denna är inte heller godkänd för användande på gatan, då måste original handbromssystem användas också.

En hydraulisk handbroms kan monteras i serie mellan bromspedal och bakbromsarna men en fördelningsventil rekommenderas vid installation. Precis som fotbromsen så kan handbromsen ha olika utväxling för att justera kraften som krävs för att låsa bakhjulen. Det finns även olika varianter av handbromsar där huvudcylinder sitter monterad framåt, bakåt på handbromsen eller separat med en förlängd tryckstång.


En hydraulisk handbroms skall ej användas som parkeringsbroms en lägre tid (1h +) då systemet tappar tryck

 
 

9

Bromsok

Ett bromsok har till uppgift att pressa ihop bromsbelägg med bromsskiva med den kraft som föraren doserar genom bromspedalen. På detta sätt skapas friktion mellan bromsskiva och bromsbelägg så bilen kan stoppas.

Bromsok kan monteras någonstans runt bromsskivan med hjälp av bromsoksadaptrar. Beroende på konstruktion och avsikt så bestäms positionen och denna kan variera. Ibland sitter oket framför axel och ibland bakom. Tidigare så har bromsok med en kolv varit vanligast. Nu mer så används en variation av monteringar, kolvantal samt typ av ok för att optimera bromsprestanda, säkerhet och hållbarhet. Fler kolvar på en original bil kan innebära längre serviceintervall medans fler kolvar på en performance bil kan innebära jämnare klämkraft och därmed effektivare bromsning.

Ett bromsok har en luftnippel monterad i toppen, ibland två nipplar om bromsoket är delat i två med kolvar på var sida. Det finns ingen utgång på bromsok utan bara en ingång då bromsvätskan som pressas fram återgår igen när bromspedalen släpps tillbaka i viloläge.

 
 

10

Bromsoksadapter

Ett bromsok original har ofta en bromsbygel / bromsoktsadapter som fäste mot spindeln. Detta för att hålla oket på plats och centrerat mot bromsskiva. Bromsoksadapter är med andra ord ett fäste för bromsok.

Det är vanligt att bromsok byts / uppgraderas och då behöver du en adapter, ett fäste för att montera bromsoket på bilens spindel. Här finns många färdiga varianter att välja på som passar populära bromsok och möjliggör montering på andra bilmodeller än vad som var tänkt från början.

En bromsokadapter / bromsbygel / fäste för bromsok monteras helt enkelt med bultar mellan bromsok och spindel för att hålla bromsoket på plats.

Det finns varianter för dubbla bromsok där ett är för fotbroms och ett för handbroms.

 
 

11

Bromskivor

En bromsskiva är en del i bilens bromssystem och ihop med bromsok och bromsbelägg så kan du stanna bilen. Original så är diameter och tjocklek på bromsskivan beräknad utifrån bilens vikt och effekt. På eftermarknaden eller vid racing så vill man ofta ha en bromsskiva som har större diameter och tjocklek. Dessa två parametrar ger fördelar som förbättrar bromsprestanda.

Större diameter ger bättre hävarm och därmed bättre bromsprestanda. Större diameter och tjocklek ger dessutom större massa som kan lagra mer värme och ger därmed en svalare bromsar. Detta ger i sin tur bättre livslängd på bromsarna.

Några saker som skiljer olika bromsskivor åt är:

 • Diameter
 • Tjocklek
 • Offset
 • Bultmönster / centrumhål
 • Kylning / känslig för rotationsriktning
 • Handbromsbackar
 • Slitzar / Borrade hål
 • Lösa nav och slitytor
 • Material
Det finns mycket information att läsa inom detta område.
 
 

12

Bromsbelägg

Bromsbelägg är en del i bilens bromssystem och ihop med bromsok och bromsskivor så kan du stanna bilen. Original så är bromsbelägg gjorda för att ha bra initialt bett / hög friktion men de tål inte värme så bra. Därför kan original bromsbelägg blir "bli dåliga" efter flera hårda inbromsningar när temperaturen överstiger det beläggen klarar av.

På eftermarknaden / performance så finns bromsbelägg som klarar av betydligt högre temperatur för att kunna användas vid hård körning och racing. Det som händer nu är att bromsprestandan vid kall / låg temperatur inte är lika bra. Du måste därför köra lite så bromsbeläggen når upp till en viss temperatur innan de når sin fulla potential.

Olika typer av bromsmaterial finns och dessa lämpar sig olika bra till olika användningsområden.

 
 

13

Bromskylning

Både bromsbelägg, bromsok och bromsskivor tål höga temperaturer men oavsett vilka material som används för att klara höga eller extrema temperaturer så är bromskylning en bra lösning för att kyla bromsarna och hålla bromsprestandan på topp.

Bromsskivor brukar ofta ha inbyggd kylning som standard i form at ett fläktliknande mönster mellan slitytorna. Men ofta är det bra att komplettera med extra kylning / ventilering för att få bort den värsta temperaturen. Detta görs genom att leda kall lyft från bilens front ut till de främre bromsarna. Olika lösningar finns med minst så bör du leda luft från fronten till bromsarna så luften i fälgen runt bromsar byts ut snabbare.

Det räcker att peka slangen mot bromsarna men mer avancerade lösningar finns där bromsskölden som har en anslutning för slang som hämtar kall luft från bilens front. Oavsett hur du väljer att göra så är tilluft för bromsarna en bra lösning. -så kallad bromskylning.

 
 

14

Fördelningsventil

En handbroms kan kopplas in på två sätt.

 1. I serie på bromssystemets bakre krets.
 2. Med hjälp av en fördelningsventil så kan säkerheten i bromssystemet bibehållas.

En hydraulisk handbroms kopplas in på det hydrauliska bromssystemet och bör kopplas genom en fördelningsventil. På detta sätt så separeras fotbroms och handbroms trots att de är inkopplade på samma krets. Detta gör att bromsarna inte kan låsa sig och säkerheten bibehålls.

Inkopplingen kräver fler anslutningar och det är mer att tänka på men slutresultatet blir bättre och säkrare än om handbromsen kopplas i serie på bakre bromskrets.


Bromssystemet och fördelningsventilen är känsligt mot smuts. Smuts i bromssystemet förstör interna packningar över tiden medans fördelningsventilen visar symptom direkt genom att t.ex kärva. Detta är bra då du direkt får en indikation på smuts i systemet!

 
 

15

Brosmvåg

Bromsvåg är precis som det låter, en våg (bromsvåg) som fördelar bromskraften mellan bak och frambroms. Se det som en gunga med lika vikt i båda ändar (1). Om axeln är i mitten så är gungan i våg. Men om axeln flyttas lite åt något håll så ändras kraften mellan de olika sidorna (2). Det är såhär du justerar bromskraften mellan bak och frambroms.

För att detta skall fungera så behövs två huvudbromscylindrar, en för frambromsen och en för bakbromsen. När bromsvågen justeras så ändras axeln i mitten (likt vågen i bild 1 och 2.) och kraft fördelas olika mellan de två bromscylindrarna.

För att förtydliga detta ytterligare så kan man säga att de två vågskålarna är bromscylindrar och axeln i mitten är bromspedalen som vågen balanserar på.

Det finns bara en känd typ av bromsvåg men design och modell kan skilja.

 
 

16

Bromsreducering / Bromslåsning

En reducering eller låsning till bromssystemet används för att justera hur mycket bromskraft som skall distribueras eller helt skall tas bort. Beroende på vart dessa ventiler monteras så kan bromskraft reduceras / tas bort på just den kretsen. Monteras ventilen på framkretsen så kan trycket justeras eller helt tas bort på framkretsen med bakkretsen opåverkad. Detta gäller även om ventilen endast monteras på bakkretsen.

Bromsjustering

En bromsjustering har en ratt eller spak som helt steglöst eller i steg går att justera så all eller bara ett visst tryck når bromsarna. Om en bromsvåg inte används så kan istället denna typen av reducering användas på den krets som inte skall ha lika mycket bromskraft, oftas fram. Denna ventil kan också användas om bakbromsarna har för mycket bromskraft.

Bromslåsning

Om en bromslåsning används så kan trycket helt kopplas bort. Detta görs vid t.ex dragracing om bakdäcken skall värmas. då kan bromstrycket helt kopplas bort från bakhjulen så de kan snurra medan frambromsarna har fullt bromstryck.

Dessa båda typer har en ingång från bromspedal och en utgång till bromsok. De kopplas i serie med bromsledningen för fram eller bakbromsar.

 
 

17

Bromsslang / rör / kopplingar

Bromsrör, bromsslangar och anslutningar är det som kopplar ihop alla delar i ett bromssystem. Bromsrör används oftast från huvudcylinder och ut till hjulhus på de områden som är fasta och inte har kontakt med hjulupphängning som rör sig. Därifrån används sedan bromsslang som är flexibel och kan röra sig med hjulupphängningen.

Bromsslangar

Original så används bromsslangar av gummi, även om dessa är förstärkta så flexar de och gör att bromspedalen känns mjuk.  Gummi åldras och kan ge problem då insidan släpper smuts eller sväller så flödet hämmas med ojämn bromsverkan som följd.

Stålomspunnen bromsslang

Ofta så byts original bromsslang i gummi ut mot stålomspunna bromsslangar i plast med en stålfläta som överdrag. Denna typ av slang flexar inte så det märks av och har dessutom en så bra livslängd som inte kan mätas med något annat. Därför monteras denna slangen istället för original bromsslang på eftermarknaden och racing.

Bromsrör

Bromsrör finns i koppar och kopparnickel. Kopparnickel är lite hårdare / styvare än koppar och behöver inte klamras lika tätt. Det är lättare att få dessa snyggt draget. Läs mer om hur du kan kona bromsrör.

Anslutningar / kopplingar

De olika anslutningar kallas bromsnipplar, luftnipplar och presskopplingar. Dessa möjliggöra att rör och slang kan skruvas in i de olika bromskomponenterna och hålla tätt. Nästan helt uteslutande så används följande gängor:

 • 3/8" -24
 • 7/16" -20
 • M10x1
 • M12x1

På Europeiska och japanska bilar så används M10 och M12. På amerikanska bilar så används 3/8 och 7/16. När man bygger på eftermarknaden så är de vanligaste gängorna 3/8" och 7/16" men även M10 och M12 används ibland så var uppmärksam på detta.

För att produkterna skall hålla tätt med kopplingar så har båda delarna en kona. en har konkav och den andra har konvex kona.

 

3/8" och M10 är snarlika i storlek. Dessa används på trycksidan mellan bromscylinder och bromsok.
7/16" och M12 används på lågtrycksidan mellan behållare och bromscylinder.

 
 

18

Lufta bromsar

Hur du ska lufta ditt bromssystem kan du läsa mer om här men grundtanken är att bromsledningar inte skall vara en högsta punkt för där fastnar lätt en luftbubbla som är svår att få bort. Luft i bromssystemet gör att bromspedalen upplevs "svampig"