Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bredbandslambda - Information

background1

 

 

Här får du en överblick på hur en lambdasond fungerar.

Informationen är uppdelad i följande kategorier:

 1. Vad gör en lambdasond?
 2. Vad är en bredbandslambda?
 3. Val av lambda
 4. Vad är skillnaden på Bosch LSU 4,2 och 4,9?
 5. Montering av lambdasond.
 6. Lambda vs AFR
 7. Tillbehör
 8. Bra att veta om lambdasond
 9. Jämför lambdasonder
 
 

1

Vad gör en lambdasond?

En lambdasond mäter bränsleblandningen (mängden syre O2  i avgaserna) Original så sitter oftast en så kallad smalbandslambdasond monterad. denna reglerar mellan hög och låg (Över eller under lambda 1). På detta sätt så vet motorn om mer eller mindre bränsle skall sprutas in i förhållande luftmängd.


Stökiometrisk blandning = "Optimal förbränning" = lambda 1 = AFR 14,7 

 
 

2

Vad är en bredbandslambda?

En bredbandslambda kan till skillnad från en smalbandslambda mäta exakt bränsleblandning inom ett område och inte bara hög eller låg. Ofta från lambda 0,65 till kanske 1,7. Eftersom du kan få exakta mätvärden på bränsleblandning så används dessa oftast vid mappning / inställning av ECU.

 
 

3

Val av lambda

När du väljer lambdasond är det viktigt att du försäkrar dig om att denna passar just ditt styrsystem. De flesta styrsystem klarar både LSU 4,9 och LSU 4,2 även om inkopplingen skiljer. Många mätare klarar bara 4,9 eller 4,2 så det går alltså inte att använda båda lambdasonderna i alla enheter.

LSU 4,9
Denna bredbandslambda mäter lite bättre runt lambda 1. Så om du mest använder bilen på gata så kan denna vara ett fördelaktigt val..

LSU 4,2
Denna bredbandslambda mäter bättre i det fetare området, under lambda 1 ner mot 0,7-0,6. Så denna sensor kan vara det bättre valet om du har en ren racing bil typ dragracing, drifting och banracing.

 
 

4

Vad är skillnaden på Bosch LSU 4,2 och 4,9?

Det som skiljer Bosch LSU 4,2 och 4,9 är kabellängd, sensortyp, kontaktstycke samt inkoppling.

Inkoppling LSU 4,2

Inkoppling LSU 4,9

 
 

5

Montering av lambdasond

Montering av lambdasond:

 • V-motor använder med fördel en sensor per sida. Om inte så monteras sensor på valfri sida.
 • Med en turbomotor bör du ha lambdasonden mellan 40-60cm ifrån turbon
 • Kör du utan turbo så kan du montera lambdasond i kollektor som sammankopplar grenrören.
 • Vid ett eftermarknad styrsystem är det viktigt att du väljer rätt lambdasond i inställningarna.
 • Väldigt viktigt också att du inte monterar lambdasonden med sensorn uppåt, då detta utgör en stor risk för att det samlas fukt och smuts i sensorn vilket kommer leda till att den går sönder i förtid då en lambdasond är känslig för fukt.
 
 

6

Lambda vs AFR

Mätvärdet från en lambdasond anges i måttenheten AFR eller lambda. Detta varierar beroende på mätare men kan också vara valbart i vissa fall.

Stökiometrisk förbränning är perfekt en perfekt mängd luft som åtgår för att förbränna en viss typ bränsle. Resultatet blir då minimal mängd oförbränt bränsle och gaser.

AFR

Stökiometrisk blandning för olika bränslen ser ut enligt följande där Bensin som exempel skall ha 14,7 delar luft och 1 del bränsle för stökiometrisk blandning. En lista för detta finns här.

Andelar luft : Bränsle

Bensin - 14,7:1
E85 - 9,76:1
E100 - 8,8:1
Methanol - 6,46:1
Diesel - 14,5:1

Lambdavärde fungerar på annat sätt. Där är stökiometrisk blandning för alla bränslen Lambda 1. Lägre andel luft ger fetare bränsleblandning. Med andra ord så innebär en lägre Lambda / AFR siffra en fetare bränsleblandning. Tvärtom så ger en högre Lambda / AFR siffra en tunnare bränsleblandning.

 
 

7

Tillbehör

Lambdamutter

Används för att du själv ska kunna svetsa dit inkopplingen utav lambdasonden i ditt system.
Bosch LSU 4,2 och 4,9 har M18x1,5 gänga men dessa passar även andra sonder som har samma gängfattning.

Lambdaplugg
Används då du vill täta systemet och demontera lambdasonden.

Kontaktdon
Bosch LSU 4,2 och 4,9 sonden har ett 6-poligt kontaktdon. 4,9 har något mindre kontaktdon än 4,2.

Värmeskyddstrumpa
En värmeskyddstrumpa används för att skydda slangar och kablage ifrån strålvärme och oljor och annat som kan skada lambdasensorn.

 
 

8

Bra att veta om lambdasond

 • Sensorn innehåller en "keramisk" del och är därför känslig för stötar och extrema svängningar av temperatur
 • Sensorn är ej gjord för att användas med blybränslen. Den fungerar men kommer ha kortare livslängd
 • Körning med fet blandning förkortar sensorns livstid (Lambda < 0.95)
 • Avgastemperaturer över 850grader förkortar sensorns livstid
 • Hög motor-oljeförbrukning förkortar sensorns livstid (1liter / 16mil)
 • Med lambdasonden installerad i avgassystemet. -Starta ej motor utan att spänningsmata mätare och koppla in lambdasonden till mätare / ECU