Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 
 

Vevhusventilation Information

 
 

 

Vevhusventilation, de olika delarna och hur en vevhusventilation fungerar.

 1. Inledning
 2. Vad är vevhusventilation?
 3. Vilka delar ingår?
 4. Förbättra vevhusventilation
 5. Trimmad motor -Vevhusventilation
 6. Oljecatchtank funktion?
 7. Olika typer av oljecatchtank
 8. Installera catchtank olja
 9. Material
 10. Problem med vevhusventilation
 11. Jämför oljecatchtankar
 
 

1

Inledning

Vid hård körning och höga varvtal så ökar motorns vevhustryck. Detta gör att oljedimma följer med motorns vevhusventilation ut i tryckrör och intercooler med sämre kylning och oljekladd som resultat. En oljecatchtank kopplas till vevhusventilationen för att samla upp denna olja -en oljefälla.

Det finns typer. Öppen vevhusventilation och sluten vevhusventilation

 • Sluten vevhusventilation leder tillbaka ångor in i motorn.
 • Öppen vevhusventilation släpper ut dessa gaser ut i atmosfären.
 
 

2

Vad är vevhusventilation?

En motor producerar med hjälp av de rörliga delarna och framförallt genom förbränningstrycket ett pulserande tryck i vevhuset som måste ventileras bort för att motorn ska fungera ordentligt. Detta pulserande tryck kan jämnas ut genom kanaler som finns internt i motorn. Vevhustryck finns dock fortfarande kvar och måste evakueras för att inte få ett högt tryck inne i motorns vevhus. Detta görs genom hål i motorblock och ventilkåpa. Dessa leds in i motorns insugssystem.

Övertryck som inte kan evakueras ger minskad motoreffekt och förstör packboxar

 
 

3

Vilka delar ingår?

En eller två öppningar i motor för ventilation hade räckt men då kommer olja att läcka ut och smuts att komma in så därför är fler komponenter inblandade i systemet.

 • Öppning i motorblock / topplock / båda
  Dessa öppningar finns oftast original men är vid trimmning av motor inte nog stora / ventilerar inte nog bra.
 • Vevhusburk (oljecatchtank)
  Denna skall minsta ha ett inlopp och ett utlopp
  Inlopp mot motor
  Utlopp mot turbons insug
 • Slang och kopplingar mellan motor och vevhusburk
  Dessa slangar skall klara av vakuum och leds mellan motor och vevhusburk
 • Slang och kopplingar mellan vevhusburk och motorns insug
  Denna slang skall klara av vakuum då den monteras på turbons inlopp.
  Ofta används en öppen vevhusventilation vid motorsport / racing genom att montera ett filter på denna anslutning. Vevhusgaserna ventileras då fritt i atmosfären.
 • PCV ventil (backventil)
  Detta är inget som används när vevhusslangen ansluter mot turbons inlopp.
 
 

4

Förbättra vevhusventilation

Förbättrad vevhusventilation kan ske på många olika sätt men det vanligaste är att ta bort original vevhusburk och leda gaserna till en extern oljecatchtank för vevhusgaser.

Alternativ två är att ansluta sig på fler ställen mot topplock / motorblock för att få större yta som vevhusgaser kan ventilera genom. Genom att göra befintliga hål för vevhusventilation större så förbättras ventilationen ytterligare.

Även slangarna för vevhusventilationen bör vara grövre eller i alla fall ha en innerdiameter minst som hålet de ansluts till för att inte agera restriktor.

Ibland sticker ramlageröverfallen ner så långt mot oljetråget / våtsump så att det bildas som kammare i motorblocket. Det blir med andra ord som flera små vevhus. Här behöver du ansluta de olika vevhusen med varandra så tryckpulser kan passera fritt, vilket är vanligast. Alternativet är att ta upp ett uttag för vevhusventilation för varje "kammare".

Det är bättre med en vevhusventilation som flödar mer ur effektsynpunkt. Däremot så innebär ofta bättre ventilation mer oljedimma. Därför är det viktigt att ha en oljecatchtank som fungerar ordentligt.

 
 

5

Trimmad motor -Vevhusventilation

Vid trimmade motorer så ökar behovet av förbättrad vevhusventilation. Höga förbränningstryck / laddtryck ger ofta också högre vevhustryck pga. att förbränningsgaser smiter förbi kolvringar ner i vevhuset.

Högre varvtal bygger också upp vevhustrycket lättare.

 
 

6

Hur fungerar en oljecatchtank?

En oljecatchtank samlar upp oljedimma från vevhusventilationen så denna inte hamnar i insugssystemet vilket försämrar effektiviteten på intercooler och noggranhet för givare.

En catchtank som samlar upp oljedimma är ett måste på trimmade motorer där man vill bibehålla motoreffekt och renlighet i tryckrör.

Vevhustryck leds genom vevhusslang genom oljecatchtanken där oljan stannar och trycket fortsätter till inloppstör. Vid hård körning så kan mycket olja samlas upp och därför finns en dräneringsplugg i botten av tanken för att enkelt kunna tömmas på olja.

Det finns även bafflad catchtank som innebär att luften med hjälp av kanaler måste ta en längre väg inne i behållaren för att ytterligare förhindra oljedimma att följa med in i inloppsrör och tryckrör. Även andra lösningar med skumfilter eller stålfilter kan användas för att filtrera oljedimma.

 
 

7

Olika typer av oljecatchtank

Det finns väldigt många olika typer av oljecatchtankar men alla är byggt på principen att du i alla fall ha en typ av behållare som kan samla upp olja. Sedan är olika typer av lösningar adderade t.ex: inbyggt vevhusfilter, återledning av olja till motor eller dränering i botten, Mätstick för oljenivå, monteringstillbehör, olika kammare för separation av oljedimma. Detta är bara några funktioner som finns.

 
 

8

Installera catchtank olja

Oftast används motorns original anslutningar på ventilkåpa och motorblock för att ventilera vevhustryck då det är enkelt. Dessa uttag leds sedan med slangar till en oljecatchtank. Denna tanken ventileras sedan med hjälp av ett vevhusfilter / litet öppet luftfilter.

För bästa effekt så kan istället en slang leda tillbaka vevhusgaser till turbons insug. Vevhusgaserna får då hjälp att sugas ur vevhuset med hjälp av motorns kraft / flöde. Nackdelen med att leda tillbaka vevhusgaserna in i motorn är att det kommer med oljedimma som sätter sig i tryckrör och insugssystem och inte minst på givare. Detta ger sämre effekt och mätvärden från givare som fått oljekladd på sig.

Detta ventileras bort med en bra oljecatchtank.


Kontrollera inlopp efter olja flera gånger efter att en ny catchtank monterats. Detta för att säkerställa rena tryckrör, bibehållen kylning samt givare som fungerar.

 
 

9

Material

Catchtankar är oftast tillverkade av aluminium och är robotsvetsade för att hålla en jämn hög kvalité. Dessa finns i många olika utföranden för att passa de flesta applikationer både prestandamässigt och platsmässigt. Det finns många anslutningsmöjligheter för slang med slangklämma och för an-kopplingar.

 
 

10

Problem med vevhusventilation

Oljedimma som följer med luften från vevhuset genom vevhusslangarna och bildar en oljefilm på insidan av tryckrör och intercooler försämrar de kylande egenskaperna ger höjd inloppstemperatur. Förutom detta så har vi tagit upp några exempel på vad en dålig vevhusventilation kan ställa till med för problem:

Motoreffektivitet
Högt vevhustryck / Dålig vevhusventilation motarbetar vevpartiets rörelse och sänker motoreffekten. Detta är ett underskattat problem

Olja i tryckrör
När en vevhusventilation inte fungerar helt så kan mycket oljedimma följa med in i tryckrör / insugssystem vilket blir kladdigt vid service. Detta kan också få tryckrör att hoppa isär då delarna är inoljade och hala.

Kylning
När olja hamnar i tryckrör och intercooler så försämras även kylarens effektivitet. Detta hämmar också motoreffekten.

Givare
När olja kommer med in i tryckrör / insug och hamnar på givare så kan dessa mätvärden visa fel. Insugstemteratur och mapsensor är två sådana givare som blir utsatta.

Turbo
Högt vevhustryck är en orsak till att turboaggregat trycker ur sig olja. Hög vevhusventilation försvårar evakuering av oljan från turbo ner till oljetråg.

Packboxar
Högt vevhustryck gör tillslut så att packboxar börjar att läcka.

Koppling
Högt vevhustryck som ger läckande packbox bakom kopplingen kan orsaka kopplingshaveri om oljan tar sig till kopplingens friktionsyta

Kladd
En öppen vevhusventilation som inte har ett väl fungerande filter ventilerar ut en oljedimma i motorutrymmet vilket leder till kladd och även dålig lukt om detta når varma delar som grenrör och avgassystem.