Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

 Koppling: Delar och funktion

 
 
 
 

Här får du en överblick på hur ett kopplingssystem fungerar och vilka delar som ingår.

De olika delarna är uppdelade i rubriker som visas här nedan. Dessa rubriker ihop ger en bild på vilka delar som kan användas och om en uppgradering är nödvändig eller ej.

De olika delarna i bilens koppling är följande:

 1. Huvudkopplingscylinder
 2. Kopplingsslang
 3. Slavcylinder
 4. Vätskebehållare
 5. Urtrampningslager
 6. Tryckplatta
 7. Kopplingslamell
 8. Svänghjul
 9. Svänghjulsbultar (och bultar till tryckplatta)
 10. Kopplingsvätska
 
 

1

Huvudkopplingscylinder

En huvudcylinder till koppling (huvudkopplingscylinder) sitter ihop med kopplingspedalen. Denna är ett eget system på tre delar ihop med slavcylinder och en slang som kopplar ihop dessa. När kopplingspedalen trycker på huvudcylindern så pressar vätskan ut slavcylindern som sitter ute vid kopplingen. På detta sätt så kan man "koppla ur". 

En huvudcylinder kan sitta monterad i motorutrymmet eller i kupen. I kupen så kan den dessutom peka bakåt beroende på pedalställets design.

Själva cylindern kan se ut på olika sätt men funktionen är densamma både till orginal och racing /eftermarknad. 


Notera att alla typer av cylindrar med interna packningar INTE skall tryckas ihop förrän de har fyllts med vätska. Annars skadas packningarna med defekt cylinder som resultat. Gäller både broms och kopplingscylinder, huvudcylinder och slavcylinder.

 
 

2

Kopplingsslang

Den enda funktionen en kopplingsslang har är att leda vätska mellan huvudcylinder till kopplingscylinder.

Något att tänka på är dimensionering av denna. Flödet på vätskan mellan huvud och slavcylinder är högre än i ett bromssystem. Därför kan en grövre slang krävas om kopplingspedalen inte fjädrar tillbaka nog snabbt. Detta för att en slang med för liten innerdiameter agerar som en restriktion.

Det som skiljer en original och en eftermarknad kopplingsslang är typ av anslutning och slang. På eftermarknaden så används standardiserade kopplingar så som AN-kopplingar. Slangen kan också vara stålomspunnen/förstärkt.

 
 

3

Slavcylinder

En slavcylinder sitter sammankopplad med en huvudkopplingscylinder i ett eget system. Genom en slang från huvudcylinder så pressas kopplingsvätska till slavcylindern som i sin tur med hjälp av ett urtrampningslager pressar på tryckplattan så att denna kan "kopplas ur"

Det finns två typer av slavcylinder.

 • Monterat i sprängkåpan direkt mot kopplingen. Detta kallas för hydrauliskt Urtrampningslager.
 • Monterat utanpå sprängkåpan ihop med länkage som trycker på kopplingen. Detta kallas utanpåliggande slavcylinder.

Original slavcylinder kan även användas vid racing, det blir inga påfrestningar som inte original cylinder klarar av.

 
 

4

Vätskebehållare

Precis som ett bromssystem så behöver en slavcylinder matas med vätska / olja. Här används bromsvätska, precis som till bromssystemet. Man delar till och med vätskan från bromssystemets bromsvätskebehållare. Från denna behållare så leds vätska ner i kopplingens huvudcylinder.

När vätska delas på detta sättet så är det viktigt att kopplingens cylinder sitter under bromsvätskebehållaren för att vätska skall kunna rinna ner. Om detta inte går så är alternativet att använda en egen behållare till till kopplingens huvudcylinder.

Original och eftermarknads vätskebehållare har samma funktion. -Vätska ska ledas ner till huvudcylinder.

 
 

5

Urtrampningslager

Urtrampningslager är den delen som trycker på kopplingens tryckplatta, närmare bestämt på tryckplattans solfjäder. Detta lager tillåter att en fast monterad slavcylinder trycker på en koppling som snurrar. Detta lager ligger emot kopplingen och snurrar med hela tiden när du lägger tryck på kopplingspedalen -> Huvudcylidner -> slang -> Slavcylinder -> Urtrampningslager, så trycks slutligen solfjädern in och kopplingen "kopplar ur".

Urtrampningslagret ska justeras så det alltid ligger emot och snurrar med kopplingen. Om inte så kommer denna slitas ut på nolltid. Att tänka på är också att diameter på lagret ska matcha diameter på solfjäder. Till exempel så har en 184mm koppling mindre lager än motsvarande 240mm koppling.


Urtrampningslager för performance är oftast av bättre kvalite och gjorda av metall då de skall klara av högre tryck. OEM är klenare och ofta tillverkade av plast.

 
 

6

Tryckplatta

En tryckplatta har som uppgift att klämma ihop kopplingslamellen med svänghjulet. De sitter monterade enligt följande:
Tryckplatta -> Lamell -> Svänghjul.
Svänghjulet och tryckplattans slitageytor är av metall. Kopplingslamell finns med olika materialval för olika mycket friktion och olika karaktär.

Följande bestämmer hur mycket kraft en koppling klarar av:

 • Kopplingens totala kontaktyta (cm2)
 • Tryckplattans klämkraft
 • Lamellens friktionstal
Vid montering av tryckplatta så skall tillverkarens riktlinjer om inspänning följas. Dvs hur mycket tryckplattans solfjäder spänns när kopplingen är ihopdragen. För mycket eller för lite inspänning minskar drastiskt kopplingens klämkraft och effekttålighet. Här har du ett litet område att jobba inom

Både original och eftermarknad tryckplattor används inom racing / performance.
 
 

7

Kopplingslamell

Kopplingslamellen sitter monterad mellan tryckplatta och svänghjul. Denna bestämmer till största del vilken karaktär kopplingen kommer att få. Det finns några olika typer av material att använda till kopplingslameller. Alla med olika friktionstal beroende på användningsområde.

Även värmetålighet är något som skiljer de olika material åt beroende på om du skall köra gata, banracing eller dragracing så används olika material.

Original så används oftast så kallat organiskt material som ger en mjuk och körbar koppling för gatan. Denna klarar inte lika mycket värme och har inte ett så högt friktionstal som motsvarande sintermaterial. Därför används olika sintermaterial till performance.

De olika typer som finns:

 • Organiskt
  Friktionstal: Låg till mellan
  Värmetålighet: Låg till mellan
 • Sinter pad
  Friktionstal: Hög
  Värmetålighet: Hög
 • Sinter
  Friktionstal: Hög
  Värmetålighet: Hög
 
 

8

Svänghjul

Svänghjulet är den delen som sitter monterad på motorn och tillsammans med lamell och tryckplatta kopplar ihop motor och växellåda. Svänghjulen har ofta startkrans och triggerkrans inbyggt men det kan skilja helt mellan olika modeller så detta behöver kontrolleras på specifika artiklar.

När svänghjulet monteras ihop med resten av kopplingen så är det viktigt att rätt inspänningstryck uppnås på samma sätt som beskrivs i rubriken om  tryckplatta.

Original svänghjul är ofta av dubbelmasse typ som ska minska vibrationer. Denna typen avnänds inte med performance svänghjul. Då har man ett så kallat stumt svänghjul.

 
 

9

Svänghjulsbultar

Svänghjulsbultar och bultar till tryckplattan går at använda original även vid trimmat. 
Däremot så vill man inte återanvända dessa då de sträcks. Istället för att köpa original bultar så kan man använda förstärkta bultar istället. Dessa är ofta till och med billigare än original.

Bultar till svänghjul och tryckplatta ska alltid momentdras enligt tillverkarens riktlinjer. Även om svänghjul och tryckplatta är av performance / eftermarknad typ så brukar original längd på bultar kunna användas.

De tre vanligaste typer av kvalité på bultar till koppling som används:

 • Original
 • 12,9
 • ARP2000


Vid väldigt trimmad motor eller om bilen skall användas till racing så skall alltid uppgraderade / förstärkta bultar användas.

 
 

10

Kopplingsvätska

Kopplingsvätska är egentligen bromsvätska. Koppling och bromsvätska delar ofta behållare och därför används oftast bromsvätskan som är i bromssystemet även till kopplingen.


TIPS: Om du har separat behållare för koppling så kan du använda en original bromsvätska eller av den typ som inte drar åt sig fukt lika snabbt. På så sätt håller kopplingskänslan efter vätskebyte i sig längre.