Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Temperaturgivare - Information

 
 

Här får du en överblick på hur en temperaturgivare fungerar och vad man skall tänka på.

Denna typen av givare kallas Temperaturgivare, Temperatursensor, Tempgivare, CLT och Tempsensor

De olika kategorierna om temperatursensor.

 1. Vad gör en temperatursensor
 2. Olika typer
 3. Val av tempsensor
 4. Anslutningar
 5. Kontrollera temperaturgivaren
 6. Material
 7. Montera tempgivare
 8. Tillbehör
 9. Problem
 10. Jämför Tempgivare
 
 

1

Vad gör en temperatursensor

Vad är en temperaturgivare?
Precis som det låter så anger en temperaturgivare vilken temperatur du har på exempelvis olja, vatten eller insugsluft.

Varför använder man en temperaturgivare?
För att ge din motor optimala förutsättningar är temperatur en viktig och avgörande faktor i att få en så effektiv och hållbar motor som möjligt. För höga likväl för låga temperaturer kan orsaka dyra haverier och samtidigt sämre effekt.


Vad för funktion har en temperaturgivare?
Temperaturgivarens funktion är att ge dig och styrsystemet de värden som din motor faktiskt har (ärvärde) för att ge dig den bästa möjliga effekt och överblick av din maskin.
 
 

2

Olika typer

PTC vs NTC typ

 • PTC-givare / motstånd (Positive Temperature Coefficient)
  Ökar resistansen med stigande temperatur. Denna typen är vanligast inom bilvärlden.
 • NTC-givare / motstånd (Negative Temperature Coefficient)
  Minskar resistansen med stigande temperatur.

Oljetemperatursgivare
Mäter oljetemperaturen i din motor och kan även användas för att mäta temperatur i växellådsoljan.

Vattentemperaturgivare
Mäter temperaturen i kylarvattnet. Detta är en viktigt del då olja och vatten direkt påverkar varandra. Om en går ner så kommer också den andra med och tvärt om.

Insugstemperatursgivare (IAT)
Mäter insugsluftens temperatur. En hög insugstemperatur påverkar direkt motoreffekten negativt.

Avgastemperatur
Denna givare har en egen sida här.


För samma givare så skiljer sig resistansen beroende på om du skall mäta vatten eller olja.

 
 

3

Val av tempsensor

När du väljer temperaturgivare så är det viktigt att du ser att givaren är avsedd för ändamålet. Ser över att givaren har möjlighet att kopplas ihop med ditt styrsystem alternativt tänkt mätare.

De flesta eftermarknad styrsystem kan anpassas efter givaren.

 
 

4

Anslutningar

För att ansluta en givare till din motor kan det behövas gängadaptrar eller likande för att du ska kunna montera en givare, alternativt svetsanslutningar om detta inte redan finns.

En temperaturgivare kan ha en sensorspets som sticker ut längre än gängan. Notera detta så plats finns tillgängligt i monteringshålet.

Ett exempel på detta visas i bilden.

 
 

5

Kontrollera temperaturgivaren

Om det visar sig att givaren inte ger utslag eller diffande värde kan detta med stor sannolikhet bero på att det är något fel i din applikation, att givaren inte har kontakt med olja/vatten eller en felmonterad givare kan också var orsaker till detta.
Kontrollera därför att monteringen skett på rätt sätt och att sensorn är avsedd för ändamålet.

 • Kontrollera att givaren är korrekt anslutet emot styrsystemet eller analoga mätaren.
 • Kontrollera att du monterat sensorn för rätt ändamål.
 • Testa givaren manuellt och får du fortfarande inget värde trots att punkterna ovan är korrekta så är förmodligen givaren förbrukad.
 
 

6

Material

På eftermarknaden inom bilindustri och racing så är temperatursensorer är nästan helt uteslutande tillverkade i mässing med ett kontaktstycke i plast.
 
 

7

Montera tempgivare

En oljetemperatursgivare monteras oftast direkt i oljetråget där oljan finns och detta gäller både växellåda och motor. Det finns även givare som är kombinerade med både tryck och temp och dessa monteras där du har oljetrycksgivaren.

En insugstemperaturgivare (IAT) monteras oftast i insuget eller tryckröret så nära insuget som möjligt. Antingen före eller efter spjället.

En vattentemperaturgivare kan monteras i kylaren och gärna då så när utgående kanal som möjligt alternativt i toppen på din motor i anslutning till vattenkanalen.

Åtdragningsmoment för en mässingsgivare med M12x1,5 gänga brukar vara 20Nm.


Notera att givare inte dras för hårt då de är känsliga. Sensorkroppen kan påverka värden negativt eller helt gå sönder.

 
 

8

Tillbehör

Svetsanslutningar
Förr att du på ett enkelt sätt kunna montera givare på applikationer där du inte har någon givare idag.

Kontaktdon
Det är väldigt viktigt att du har rätt kontaktdon för rätt givare.
 
 

9

Problem

Ifall att du märker av att din bil blir väldigt varm och överhettas kan detta bero på att din temperaturgivare är trasig och inte startar kylfläktar och aktiverar funktioner i motorstyrningen som den ska.

En trasig givare kan ge många olika symptom.

Problem med givare kan ske av många olika anledningar. För att undvika detta så finns några punkter att följa.

 • Kraftiga vibrationer (Monterad direkt på motorblock)
  En temperaturgivare klarar oftast av att sitta monterad direkt på motorblocket.
 • Felmonterad givare med sensorn felvinklad. (smuts samlas i givaren)
  En temperaturgivare är inte polaritetskänslig.
 • Felinkopplad givare. Får ingen signal eller värde.
  En tempsensor som inte ger utslag har tre möjliga fel. Givare, ECU eller kablage / kontakt
 • Kontakt
  Givaren får in smuts och fukt i kontaktanslutningen som leder till kortslutning / dålig kontakt.